Download
de rol van cultuur in hulpverlening en projecten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De rol van cultuur in hulpverlening en projecten PowerPoint Presentation
Download Presentation
De rol van cultuur in hulpverlening en projecten

De rol van cultuur in hulpverlening en projecten

111 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

De rol van cultuur in hulpverlening en projecten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Christelijk Platform Oost-Europa De rol van cultuur in hulpverlening en projecten Anke van Vlastuin – Secretaris Stichting Charité

  2. Christelijk Platform Oost-Europa Stelling: Bewegen tussen twee culturen is een verrijking

  3. Christelijk Platform Oost-Europa Cultuur

  4. Christelijk Platform Oost-Europa -

  5. Christelijk Platform Oost-Europa TOPOI-model Taal: verbaal en non-verbaal Ordening: welke bril heb je op? Personen: wie ben je en hoe is onderlinge relatie? Organisatie: kader, machtsverhouding Inzet: motieven, beweegredenen

  6. Christelijk Platform Oost-Europa Interculturele competenties: • Kennis van eigen culturele bagage• Kennis van andere culturen• Onbevooroordeeld – open houding• Erkennen dat wat je weet subjectief en individueel van aard is• Bewustzijn van blinde vlekken

  7. Christelijk Platform Oost-Europa Oost-Europa/Rusland 70 jaar communisme Sterke leiders, hiërarchisch Orthodox Collectivisme Economische achterstand …

  8. Christelijk Platform Oost-Europa Aanbevelingen luisteren openstaan voor ideeën van anderen respect diplomatie zelfkritiek genuanceerd zijn duidelijk zijn humor, heel veel humor