Download
cdm en ji projecten de bronnen van cers en erus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CDM en JI projecten -de bronnen van CERs en ERUs- PowerPoint Presentation
Download Presentation
CDM en JI projecten -de bronnen van CERs en ERUs-

CDM en JI projecten -de bronnen van CERs en ERUs-

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CDM en JI projecten -de bronnen van CERs en ERUs-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CDM en JI projecten-de bronnen van CERs en ERUs- Jelmer Hoogzaad, Climate Focus Congres Emissiehandel 2007 Ede, 15 mei

 2. CDM en JI: status Source: UNEP Risø Centre, CDM Project Pipeline April 2007

 3. CDM/JI per land Project pipeline, volume in miljoen credits tot eind 2012 Source: UNEP Risø Centre, CDM Project Pipeline April 2007

 4. CDM/JI per projecttype Credits tot 2012 (%) per soort project Joint Implementation 150 miljoen ERUs tot 2012 Clean Development Mechanism 1.912 miljoen CERs tot 2012

 5. HFC23 en N2O • GWPHFC23 = 11.700 tonne CO2e • GWPN2O = 310 tonne CO2e • Grote projecten: 1-10 miljoen credits per jaar • Grote kopers: Wereldbank, Enel, Endesa, KfW, Climate Change Capital • Hoge leveringszekerheid • Lage kosten – hoge inkomsten Source: PDD, HFC decomposition project in Ulsan, South Korea.

 6. Methaan: Stortplaatsen • GWPCH4 = 21 • Voorspellen toekomstige methaan productie en vernietiging moeilijk. • CDM/JI inkomsten dekken investering. Weltevreden landfill, South Africa

 7. Bandeirantes landfill, Brazil Weltevreden landfill, South Africa

 8. Methaan: CMM / Gas distributie • Onttrekken en benutten van mijngas: • Interessante nationale energiebron • Verbetert veiligheid • Reductie van methaanlekkage uit Russische gasleidingen (potentieel) grootste project type onder JI Sources: Zasyadko Mine, Ukraine; PDD Methane Emissions Avoidance Kursk.

 9. Renewables: Wind • Emissiereductie hangt af van de C-intensiteit van het electriciteitsnet (tonne CO2/MWh): China: ~900 India: ~800 Rusland: ~400 Brazilië: ~300 • Relatief lange aanlooptijden. Source: PDD, Jilin Tongyu Huaneng 100.05MW Wind Power Project

 10. Renewables: Waterkracht • Groter dan 20MWe moet het project voldoen aan de eisen van de World Commission on Dams. • Mogelijk lagere emissiereductie door methaan uit stuwmeer. Jingtieshan Hydropower, China

 11. Combinaties • Biomassa WKK bij een houtzagerij: • Duurzame energie • Methaan (vermeden uitstoot methaan door anaërobe afbraak van biomassa) A sawmill in Latin America

 12. CER/ERU Aankoopcontracten • Balans kopers-verkoper herstelt zich: • Contract • CDM/JI ervaring • Juridische ondersteuning • Taal/cultuurverschillen • Goedkeuring gastland ontbreekt in Rusland en Oekraïne.

 13. Conclusie • Non-CO2 broeikasgassen grootste marktaandeel • CDM groeit snel, JI in opkomst • Leveringszekerheid verschilt sterk per projecttype • Effectieve samenwerking tussen internationale partners belangrijke succesfactor

 14. Contact • Jelmer Hoogzaad • Phone: +31 10 217 5991 • E-mail: j.hoogzaad@climatefocus.com • www.climatefocus.com