Download
zelfevaluatie van europese projecten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZELFEVALUATIE van EUROPESE PROJECTEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZELFEVALUATIE van EUROPESE PROJECTEN

ZELFEVALUATIE van EUROPESE PROJECTEN

99 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ZELFEVALUATIE van EUROPESE PROJECTEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZELFEVALUATIEvan EUROPESE PROJECTEN WAT WILLEN WE BEREIKEN? HOE WETEN WE DAT? WAT IS DE VOLGENDE STAP? Guy Tilkin Alden Biesen

 2. INTRODUCTIE 1 Evaluatie is een proces dat: • een project ondersteunt door na te gaan in hoeverre de doelstellingen worden gehaald • de successen aan het licht brengt • die gebieden identificeert die voor verbetering in aanmerking komen • aanzet tot het nemen van beslissingen zoals het aanpassen van de doelen en de project-methodologie.

 3. INTRODUCTIE 2 Evaluatie kan, indien toegepast van bij het begin van het project, u helpen bij: • het vereenvoudigen van de ontwikkeling van uw project • het bewijzen van wat u hebt bereikt, van de vooruitgang • het openbaar maken van de resultaten • het opmaken van de verslagen • het verbeteren van een lopend project.

 4. INTRODUCTIE 3 • Het is onmogelijk om alles te evalueren. Selecteer de gebieden waarop u zich wil concentreren. • Effecten kunnen liggen op korte of op lange termijn. • Zoek altijd naar bewijzen: “Hoe weten we dit?” • Leg een speciale map aan met verzameld bewijsmateriaal (nuttig voor vergaderingen, presentaties, onderzoek… • Stel ook de vraag: ”Wat betekent dit voor ons? Wat gaan we hiermee doen? • Vergeet de positieve elementen niet

 5. STAPPEN • Definieer de doelstellingen van het project en stel prioriteiten • Definieer het onderwerp en het doel van de evaluatie • Definieer de indicatoren • Bepaal de juiste instrumenten • Stel de juiste vragen • Werk een evaluatieplan uit • Interpreteer het materiaal • Handel dienovereenkomstig

 6. WAAROM GA JE EVALUEREN? • om het project meer zichtbaarheid te geven • om na te gaan welke elementen van het curriculum ingevuld kunnen worden via het project • om na te gaan welke doelstellingen we gehaald hebben en in welke mate • om de sterke en zwakke punten aan het licht te brengen en om het volgend jaar beter te doen • om te leren evaluaren • om de obstakels te identificeren die de ontwikkeling van het project in het eerste jaar verhinderd hebben • om adviesen te geven naar het volgende jaar toe • om een duidelijk dossier te hebben voor rapportering

 7. DE BEGINSITUATIE Om een effect of vooruitgang te zien moet de oorspronkelijke situatie bekend zijn: • Attitude (milieubewust, voeding, sociaal… • Kennis (Europees burgerschap, taal, W.O. • Vaardigheden (presentatie, ICT) • Zichtbaarheid van de school….

 8. DOELSTELLINGEN EN PRIORITEITEN Het MICE materiaal: bewijs van effect • Op vier niveau’s:leerlingen, leerkrachten, school en partnerschap • Verschillende toepassingsvelden:vakgebonden kennis of vaardigheden, ICT-vaardigheden, sociale vaardigheden, motivatie … • Mogelijke effecten • Prioriteiten leggen • Leren zoeken naar indicatoren

 9. WAT GA JE EVALUEREN? • Het proces • (vakoverschrijdende) samenwerking • communicatie • taakverdeling, management • methodologie • Het produkt • boek, stand, artikel, Europese dag, CD-rom, evenement • Het effect • kennis, vaardigheden, attitudes

 10. EVALUATIEPLAN: WIE, HOE, WANNEER? • WIE • wie is verantwoordelijk? • wie zijn sleutelpersonen? • creëer een team • WANNEER? • hou een evaluatieplanningsvergadering • bepaal de sleutelmomenten, timing,

 11. HOE GA JE EVALUEREN? Indicatoren zichtbaar maken via instrumenten: • Vragenlijsten • Interviews • Observatie • Meten van deelname • Document-analyse • Groepsdiscussie • Dagboek • Bullseye • Toekomstscenario

 12. WAT NU ? • Interpreteren van het materiaal • Teamvergadering: “Wat betekent dit voor ons?” • Besteed ook aandacht aan de positieve dingen • Aanpassen van: doelstellingen, werkplan, activiteiten, produkt, communicatiemiddelen, management-structuur, bijscholing • Maak een speciale map met bewijsmateriaal (portfolio of evidence) • Neem de relevante elementen van de evaluatie op in het verslag

 13. Planning en management Gelijkheid in deelname Duidelijkheid in in rollen en verantwoordelijkheid Duidelijke planning en richtlijnen Duidelijkheid ivm regelingen voor vergaderingen en deadlines Communicatie Elke partner beschikt over de geschikte communicatiemiddelen. Effectieve communicatie heeft regelmatig plaats. Materiaal en informatie wordt op een efficiënte manier verspreid. Alle woorden en concepten zijn duidelijk voor iedereen. Het kennisniveau van vreemde talen van de partners is bekend en er wordt rekening mee gehouden. INDICATOREN (Hoe weet je dat…?)

 14. http://www.Alden-Biesen.behttp://www.Mice-T.nethttp://www.I-Probenet.nethttp://www.Sealll.euhttp://www.programkontoret.se/Default____5836.aspxhttp://www.Alden-Biesen.behttp://www.Mice-T.nethttp://www.I-Probenet.nethttp://www.Sealll.euhttp://www.programkontoret.se/Default____5836.aspx