Download
enkele voorbeelden van projecten zorg kleuterparticipatie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Enkele voorbeelden van projecten. ZORG+ KLEUTERPARTICIPATIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Enkele voorbeelden van projecten. ZORG+ KLEUTERPARTICIPATIE

Enkele voorbeelden van projecten. ZORG+ KLEUTERPARTICIPATIE

175 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Enkele voorbeelden van projecten. ZORG+ KLEUTERPARTICIPATIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Enkele voorbeelden van projecten.ZORG+ KLEUTERPARTICIPATIE • De verteltas. • De verteltafel • De verjaardagskoffer • De boekenkoffer • Taalhoeken • Educatieve methodieken voor ouderparticipatie

 2. DE VERTELTAS • Een verteltas is een tas met daarin een mooi prentenboek • De kleuters krijgen het een week mee naar huis en kunnen samen met hun ouders de tas verkennen. • Het is een aantrekkelijke, kleurrijke stoffen tas met voorop een prent uit het prentenboek.

 3. In de verteltas is ondersteunend materiaal aanwezig om de woordenschat te vergroten en om taal, geletterdheid, rekenvaardigheden en wereldoriëntatie te bevorderen. • De prentenboeken, cd’s, spel – en leermaterialen in de verteltassen bieden ouders talloze mogelijkheden daartoe. • De ouders Kunnen samen met het kind naar het ingesproken verhaal luisteren, samen de spelletjes doen of het verhaal naspelen met de attributen.

 4. Het prentenboek wordt eerst verteld, bekeken, besproken in de klas, er wordt geëxperimenteerd met de materialen die de tas zal bevatten en pas dan gaat de tas mee met de kinderen . •  De verteltas kan gemaakt worden door het leerkrachtenteam, in de klas of door een werkgroep met ouders en leerkrachten.

 5. Doelen van de verteltas • de taalontwikkeling van ouders en kinderen stimuleren. • ondersteuning bieden bij het voorlezen; • het lees- en voorleesplezier vergroten; • OUDERPARTICIPATIE BEVORDEREN. http://www.verteltas.nl/ Websites: /

 6. Voorbeelden van tassen Verteltas voor peuters ‘Op je potje, konijn’ – thema: zindelijkheid Boekje – handpopjes (personages uit het boekje, zelf gemaakt) – stappenplan om op het potje te gaan – beloningsstickertjes Verteltas ‘De blauwe ballon’ Boekje – handpopjes – CD – memorie – gezelschapsspel – informatieve boekjes rond ballonnen – mapje met vragen bij enkele tekeningen uit het boekje – kleurblaadjes – een liedje • Verteltas ‘Rikki en Mia de kip’ • Boekje – gezelschapsspel – stukjes tekening om te gaan zoeken in het boekje – informatieve boekjes – CD met het verhaal – CD met muziek – mapje met vragen bij enkele tekeningen uit het boekje – kleurplaten

 7. Verteltas voor het eerste kleuter ‘Welterusten kleine beer’ Boekje – gezelschapsspel (met zaklamp) – CD – knuffels: kleine beer en grote beer • Verteltas voor het tweede kleuter ‘Kleine Huppel wil niet opruimen’ Boekje – handpopjes – CD – beloningsbord – spelletjes • Verteltas voor het derde kleuter ‘Het paaskuiken’ Boekje – CD – prenten – spelletjes – informatief boekje

 8. De verteltafel • De verteltafel is een verrijkte leeromgeving rondom een bepaald verhaal of prentenboek. Het is een plek waar kinderen met behulp van attributen het verhaal op verschillende manieren spelend kunnen (na)spelen en (na)vertellen. Op een verteltafel kan het verhaal dus worden uitgebreid. Kinderen kunnen ook hun eigen voorwerpen of knuffels meenemen. Of ze kunnen zelf worden gemaakt.

 9. De verteltafel is zeer geschikt bij het werken met prentenboeken in de kleuterklas en kan ook als uitgangspunt gebruikt worden voor een kringgesprek of een gesprek in de kleine groep.

 10. De verteltafel hoeft niet per se een tafel te zijn, maar het kan ook een hoek in de klas afgeschermd met lappen (een tent of een paleis), een deken op de grond, een koffer of de zand/watertafel zijn. Het is belangrijk dat de verteltafel niet te hoog is, zodat kinderen er bovenop kunnen kijken. • Duidelijk zal zijn dat er bij de verteltafel één boek centraal staat.

 11. -   Omgaan met de verteltafel bevordert de mondelinge taalvaardigheid en beginnende geletterdheid. Als kinderen handelend omgaan met de materialen die in het verhaal voorkomen, kunnen ze spelenderwijs nieuwe woorden leren! Deze woorden worden vervolgens geautomatiseerd en kunnen van hieruit actief gebruikt worden in hun spel (actieve woordenschat).

 12. -  De verteltafel ontwikkelt hun spelontwikkeling. Ze kiezen rollen, spelen met elkaar, ze verplaatsen zich in de personages van het verhaal en kunnen hun emoties hierin uiten. Tevens biedt de verteltafel een goede ontwikkeling bij kinderen waarbij het spel niet zelf op gang komt. Het stimuleert hun spel! • Voor een stappenplan, voorbeeldlessen, bruikbare boeken kan je nog meer informatie vinden op de volgende website: http://www.leespret.com/verteltafel.html

 13. De verjaardagskoffer • De verjaardagskoffer of verjaardagstas kan vergeleken worden met een verteltas. • Deze koffer of tas wordt meegegeven met de jarige op zijn/haar verjaardag (of een weekend als de kleuter in het weekend jarig is).

 14. Een voorbeeld van een verjaardagskoffer: • een boek ‘De kroon van Jules’, CD ‘Feest’, T-shirt die de jarige die dag mag aantrekken, een geschenkje voor de jarige, een echte kroon, nog enkele andere prentenboeken (bijv. ‘Alles voor een feest’), heen – en weerschriftje (waar commentaar van de ouders, een tekening, een foto, … kan in komen), …

 15. De boekenkoffer • De boekenkoffer bestaat uit 6 verschillende boeken die in de klas reeds voorgelezen zijn door de juf (in de eerste twee weken van het schooljaar). De koffer hoeft geen echte koffer te zijn, ook in een dikke plastieken map waar een handvat aan is, kunnen zes prentenboeken

 16. Elke kleuter krijgt de koffer een week mee naar huis, van vrijdag tot donderdag. • Het is de bedoeling dat er elke avond voor het slapengaan een boek wordt voorgelezen door de ouders. • In het begin van het schooljaar krijgen de ouders een brief mee waarin gevraagd wordt of ze aan het project willen meewerken

 17. In de koffer zit ook een schriftje waarin de ouders de gebeurtenissen van de week en hun ervaringen kunnen neerschrijven en waar de kleuters een tekening kunnen in maken.

 18. Doelstelling: Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid: ouders worden betrokken bij het onderwijs en bij de ontwikkeling van hun kind. Taalstimulering en –ontwikkeling Lees- en voorleesplezier vergroten: Kinderen en ouders ervaren boeken op een plezierige, spannende manier. Dat stimuleert kinderen om meer te lezen en ouders om meer voor te lezen.

 19. Taalhoeken Doelstelling:‘talig’ maken van hoeken.  1. Boekenhoek: Enkele boeken werden ingescand ( of gedigitaliseerd: Beeld +geluid koppelen). De kinderen kunnen via de computer naar het boek kijken en erbij spreken Gevolg: evolutie van “losse hoek” naar “taalrijke hoek” (ontluikende geletterdheid, lezen en voorlezen, uitbreiden taalschat, …) .

 20. 2. Poppenhoek: • De juf begeleidt een rollenspel, waarbij voorwerpen, handelingen benoemd worden. De kinderen worden deze werkwijze gewoon, waardoor ze deze ook gaan overnemen

 21. 3. Bouwhoek: • Normaal worden hier bouwsels nagemaakt a.d.h.v. foto’s. • Samen met de juf worden deze foto’s nu eerst besproken. Ook TIJDENS het namaken van het bouwsel is er voortdurend interactie en communicatie. Na verloop van tijd worden de kinderen deze werkwijze gewoon • Tip: een bouwdictee is ook mogelijk (kinderen dicteren aan elkaar wat ze moeten

 22. 4. Muzische hoek: • Met de geboetseerde figuren wordt een rollenspel gespeeld. • Bij tekenen of schilderen wordt er achteraf verteld aan elkaar over het gemaakte werkje. Af en toe worden ook toonmomenten georganiseerd in andere klassen.

 23. Besluit: “taal loert om het hoekje” in elk hoekje zit er taal, ook al gaat het om niet-talige activiteiten Materialen/bronnen/links/contact:       Ik en co       Schatkist Jules, Jules en bewegingsopvoeding       Bonte boel Taal-materiaal, taal-centraal, taal-verhaal Kleuters en ik -         www.steunpuntgok.be -         www.digischool.bewww.zwijsen.be

 24. Educatieve methodieken voor ouderparticipatie Enkele spelen die bruikbaar zijn voor ouderbijeenkomsten (kennismaking, op gang brengen van gesprek) • Opvoedingsspel: kaarten met uitgangspunten rond opvoeden) • Gevoelenswereldspel: kaarten met verschillende gevoelens • Kwaliteitenspel :kaarten met kwaliteiten • Waarden –en normenspel: kaarten met waarden en normen, thema’s Dit materiaal is uitleenbaar: Diane Lefere, brugfiguur Gent 0475 50 64 38 ( Pedic Gent) Paketten voor ouderbijeenkomsten Beweegkriebels: pakket over het belang van bewegen Waarden en gevoelens: pakket om te praten over waarden, normen Omdat ik het zeg: pakket over regels, grenzen in de opvoeding Drukke kinderen: pakket over druk gedrag Materiaal te verkrijgen via: www.loopp.nl (landelijke organisatie voor opvoedingsondersteuning en pedagogische preventie)

 25. Themapakketten voor peuters: • Druktemakers: druk peutergedrag • Peuters , lief maar lastig: ouders ondersteunen elkaar door het uitwisselen van ervaringen • Spel, speelgoed en ontwikkeling • Taalontwikkeling www.spectrum-gelderland.nl