Download
beschrijving van de beginsituatie van de projecten trajectbegeleiding n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Beschrijving van de beginsituatie van de projecten trajectbegeleiding PowerPoint Presentation
Download Presentation
Beschrijving van de beginsituatie van de projecten trajectbegeleiding

Beschrijving van de beginsituatie van de projecten trajectbegeleiding

91 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Beschrijving van de beginsituatie van de projecten trajectbegeleiding

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Beschrijving van de beginsituatie van de projecten trajectbegeleiding Hoofdstuk

  2. Oprichting • Vlaams-Brabant • West-Vlaanderen • Antwerpen

  3. Antwerpen • ROG richt project op • Vlaams Fonds geeft toestemming • Projectgroep voor volwassenen met een beperking

  4. Vlaams-Brabant • Dagindeling en woontoestanden • Mening wordt gevraagd aan de personen (met een beperking)

  5. West-Vlaanderen • Opgericht door drie organisaties • Gezinnen • Naar het einde toe zeer tevreden over samenwerking

  6. Organisatie • Stuurgroep

  7. Hulpvragen • Project krijgt vragen over • Ontwikkeling • Woonvormen • Zelfstandigheid in maatschappij • Werk