Download
tuur gert bezoeken n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Enkele projecten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Enkele projecten

Enkele projecten

104 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Enkele projecten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tuur & Gert bezoeken Enkele projecten

  2. M A E N D E L E O Het jeugdcentrum Maendeleo neemt het op voor verwaarloosde jongeren. Het jeugdcentrum doet dit echter op een heel eigenzinnige wijze. De jongeren worden niet als “slachtoffers” behandeld, maar op hun verantwoordelijkheid gewezen. Men vraagt niet: “wat kunnen we voor jullie doen”, maar “wat kunnen jullie voor de maatschappij doen?”. Niet wat ze tekort komen wordt centraal gesteld, maar wat ze aan capaciteiten hebben. In het jeugdcentrum worden de jongeren gevormd en opgeroepen om actief buiten het centrum de maatschappij op te gaan bouwen. Dit doen ze in kleine groepen, onder leiding van een ‘ancien’. De jongeren verzorgen zieken aan huis, bouwen hutten voor bejaarden, bezoeken gevangenen, brengen water op moeilijk bereikbare plaatsen, organiseren sportactiviteiten in de sloppenwijken, zetten een jeugdbeweging op enz. In ruil krijgen ze de kans om te groeien in verantwoordelijkheid en krijgen ze een maaltijd per dag. Maendeleo betekent in het Swahili : “toekomst, hoop en ontwikkeling”. Maendeleo werd opgericht door de Broeders van Liefde onder leiding van Broeder Stan Goedschalckx , die in 2007 de befaamde OPUS PRIZE won.

  3. S I N T – D Y M P H N A Sint –Dymphna is een psychiatrisch centrum in Marumba. Gelegen tussen Kigoma en Kasulu. Sint-Dymphna is ook een organisatie van NGO Caeres en de Broeders van Liefde. Het centrum behandelt voornamelijk mensen met een psychisch lijden. Psychoses en schizofrenie zijn het meest voorkomend. Anderzijds is er een tweede grote groep van patiënten: mensen met epilepsie. Het centrum doet voornamelijk consultaties, maar indien de situatie of de toestand van de patiënt te acuut wordt, kan men tot een opname overgaan. Het centrum heeft een mannen en vrouwen afdeling. Een patiënt wordt meestal samen met een familielid opgenomen. Deze laatste staat mee in voor de verzorging en begeleiding. Het familielid helpt mee koken en werkt mee op het land. Er worden –indien gewenst en haalbaar- patiënten thuis begeleid.

  4. M W O C H A C H I Mwochachi is een weeshuis opgericht door de NGO Neighbours without Borders. Momenteel wordt het weeshuis gerund door zusters en met de steun van de Broeders van Liefde. In Mwochachi verblijven meer dan 150 jongens en een 80-tal meisjes tussen de 5 en 17 jaar. Het weeshuis zorgt dat er dagelijks 2 maaltijden zijn, rijst met bonen en bonen met rijst. Ook proberen zij de kinderen, in kleine primitieve klaslokaaltjes, dagelijks onderwijs aan te bieden.

  5. K A B A N G A H O S P I T A L Het KabangaHospital te kasulu telt ruim 160 bedden. Deze zijn verdeeld over diverse specifieke afdelingen. Het ziekenhuis heeft een grote regionale functie en draat dus zorg voor patienten die in afgelegen gebieden wonen. Gezien deze doelgroep niet altijd de mogelijkheden hebben om het ziekenhuis binnen een aanzienlijke tijd te bereiken, wodrt er gebruik gemaakt van een Mobile Clinic. Dit houdt in dat medisch personeel er met middelen op uit trekt om in deze gebieden zorg te verlenen. Bij het ziekenhuis is een lokale opleiding voor verpleegkunde gevestigd. Het ziekenhuis kan ook rekenen op de steun van The Flying Doctors. http://www.kabangahospital.com