Download
projecten bij de n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projecten bij de PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projecten bij de

Projecten bij de

123 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Projecten bij de

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projecten bij de

 2. 1e project: “jong en oud” Verschillen vroeger en nu onderwijs Verschillen “spelen” Wat lijkt je leuk als je ouder wordt? Wat niet? Hoe zit je lijf in elkaar: botten, ingewanden Trekpop maken van een skelet Wat heb je geleerd?

 3. 2e project “Hallo Wereld”kinderboekenweek Wat weet je al? Wat wil je leren? Doelen benoemen Aan de slag Start: maak een mindmap over wat je al weet over de wereld…..

 4. “Hallo wereld” Boek uitzoeken Thuis voor bereiden Voorlezen aan de jongere kinderen Verwerking, een tekening en een tekst maken in het teksten boek

 5. “Hallo wereld” Vakantie foto’s meenemen van huis, verbinden met touwtje Mini muurkrant maken over een land en presenteren Wat staat er allemaal in je paspoort, maken!

 6. “Hallo wereld” Specerijen wat zijn dat? Waar komen die vandaan? Wat betekent dat voor de mensen daar en voor ons? Hoe wordt dat vervoerd?

 7. “Hallo wereld” We hebben het gehad over vervoer Laatste opdracht: “maak een voertuig dat 1 kilo kan dragen zonder te zinken….

 8. “Hallo wereld” En…. Natuurlijk de test !!!

 9. “Hallo wereld” Afsluiting Spel en lied door “lifestyle team”

 10. 3e project: “Poëzie”Wat weet je al?Wat wil je leren Soorten gedichten Voorlezen Zelf lezen Zelf schrijven Gedichten bundel maken met tenminste 10 verschillende gedichten Illustreren Word gebruiken met foto’s Ontstaan boekdruk kunst Verschillende soorten persen Afsluiting gedichten voordragen aan de ouders in de gymzaal

 11. 4e project “Chocolade” Wat weten we al Wat wil je leren Waar komt chocolade vandaan Azteken Beker met Azteekste patronen Hernan Cortes Ontdekking

 12. “Chocolade” Van cacaoboon tot chocolade letter Filmpje klokhuis Zelf strip verhaal maken met deze titel Waar groeien cacaobomen? Opdrachten stencils over chocolade Als laatste opdracht gingen we een info krant maken

 13. “Chocolade” Chocolade maken…… http://youtu.be/epQlGK0F01I

 14. “Chocolade” De afsluiting: http://youtu.be/TElgAqsZtQY

 15. 4e project “Eigen project” Wat willen we leren? Wat weten we al? Werkstuk schrijven over een zelf gekozen onderwerp.

 16. Afsluiting eigen project http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xh0nhajPzlI

 17. Het 5e project“13 in de oorlog” Wat weten we al Wat willen we leren Wat gaan we leren Opzet project: Bekijken van 13 afleveringen van de kinderen serie “13 in de oorlog” zowel thuis als op school. Verwerking in de vorm van verslagen schrijven van de aflevering in een boekje (deze zijn op school om te bekijken) Ieder op zijn eigen niveau Nabespreken: -> Wat heb je geleerd? Wat heeft het meeste indruk gemaakt?

 18. De verwerking….

 19. Wat heb ik geleerd?

 20. Afsluiting (toetsing) De Anne Frank quiz

 21. Het 6e project:“Gevoel” Gevoelens bespreken Wat weten we al over onze gevoelens Welke gevoelens heb je wel eens gehad? Mind map maken over gevoel

 22. “Bespreken van schilderijen” Wat zie je? Wat voor gevoel krijg je daarbij? Waarom krijg je dat gevoel? Hoe kan het dat kleuren daarop van invloed zijn? Heb je dit gevoel weleens gehad zoals te zien is op het schilderij…..? Wanneer wil jij schreeuwen?

 23. Kleuren cirkel Wat is dat? Hoe werkt dat? Primaire, secundaire en tertiaire kleuren Kleuren cirkel maken

 24. Tekenopdracht

 25. Muziek en gevoel Stuk luisteren van Beethoven “6esymphonie” Wat hoor je? Wat voel je? Hoe kan dat? Nog een keer luisteren, concentreren, tekenen op muziek…..

 26. “Lou Reed” Lied luisteren van Lou Reed “a perfect day” Vertalen, wat maakt voor jou een perfecte dag?

 27. Schilderen Schilder opdracht: Somber schilderij Vrolijk schilderij 3 kleuren, geel, rood, blauw, zelf mengen, kleuren cirkel terug bespreken

 28. “sport” Per groep ( 6, 7 en 8) wordt er een spel bedacht. Voor bespreken: Hoe voel je je als je niet mee mag doen? Hoe voel je je als je als laatste gekozen wordt? Hoe voelt het als je als team een prestatie levert? Spelen uitvoeren met gym en na bespreken.

 29. “dans” Verschillende dansen bekijken op you tube. Wat voor gevoel krijg je daarbij? Hoe kan dat? Is het een vrolijke dans? Welke rol speelt kleding / make-up, sieraden bij de dans?

 30. Afsluiting project “GEVOEL” Maak zelf een dans Deze presenteer je aan de groep Nabespreken: Groep 6: http://www.youtube.com/watch?v=SWgBvgHX6ec Groep 7: http://www.youtube.com/watch?v=cUAjmB-raoA Groep 8: http://www.youtube.com/watch?v=XWAtupaa-Hg

 31. Laatste project:Wetenschap en techniek.Ontdek je talent……