Download
stichting projecten utrecht n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stichting Projecten Utrecht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stichting Projecten Utrecht

Stichting Projecten Utrecht

100 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Stichting Projecten Utrecht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Stichting Projecten Utrecht

  2. www.projectenjciutrecht.nl

  3. Funding FOr Projecten Pitch

  4. Merchandise & social media

  5. De regels Kader projecten:Binnen de 4 pijlers JCI: Business, Maatschappij, Internationaal, Persoonlijke ontwikkeling Hoe? Lengte max. 2x A4 (originaliteit wordt gewaardeerd!) Inleveren uiterlijk 14 november bij info@projectenjciutrecht.nl Alleen of met meerdere mensen Pitch / presentatie novembervergadering Prijs:Cadeau voor winnaar! Een achtergestelde lening van maximaal 2.500,-

  6. Criteria waarop jury beordeelt • Originaliteit • Haalbaarheid • Duurzaamheid • Promotie • Impact