Download
seph projecten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seph projecten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seph projecten

Seph projecten

107 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Seph projecten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Seph projecten Huisvesting arbeidsmigranten ‘vrijplaatsen’ Fred Emmerik, Servicepunt handhaving MWB

  2. Programma 2010-2012 - o.b.v. vooral gemeentelijke prioritering - Doel huisvesting: Veilige en gepaste huisvesting voor arbeidsmigranten. - Doel vrijplaatsen: Oplossen van lokale vrijplaatsproblematiek.

  3. Aanpak project Startbijeenkomst Managementconferentie Eindconclusies: 1. Vrijplaatsen: alleen regionale aanpak 2. Huisvesting: ‘dag van de huisvesting’

  4. Huisvesting (regionaal) Convenant regio MWB Kennisoverdracht Regiobureau m.b.t. beleid

  5. Huisvesting provinciebreed Verschillen leiding en werkvloer? Dag van de huisvesting Concept draaiboek eerste etappe Uitgangspunt: ken je probleem!

  6. Informatiebronnen GBA Nachtregister Ontheffingen kamerverhuur BSN nummers Belastingdienst Inburgeringtrainingen Ogen en oren buiten • Klachtenlijn • Gebruiksbesluit • Ontheffingen Huisvestingswet • TWV’s • Mutaties politie • Landelijk loket VROM Insp.

  7. Vrijplaatsen (regionaal) Aanpak i.s.m. Belastingdienst – gemeente – politie en Openbaar Ministerie Convenant als basis Thans projecten (in voorbereiding) in acht gemeenten Seph ondersteunt

  8. Vrijplaatsen (regionaal) - Organisatorische druk - Maak gebruik van elkaar mensen (om niet!) - Eén blok naar buiten - Tijd is belangrijke factor

  9. Vragen?