Download
maintenance projecten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maintenance projecten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maintenance projecten

Maintenance projecten

175 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Maintenance projecten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Maintenance projecten Innovation Dock RDM Campus

  2. Welke maintenance projecten lopen nu? • KHIM • PID-2 • PID-3

  3. Projectactiviteiten Maintenance • Ontwikkelen verbeterd aanbod opleidingen • Toeleiding/ instroom • Maintenance Management • Bedrijfsopdrachten • Profilering Maintenance

  4. Projectactiviteiten Maintenance 2 • HRM Marktplaats Maintenance • Één loket voor • Bedrijven • Werknemers • Studenten • Toeleidende scholen • HRM netwerk

  5. Projectactiviteiten Maintenance 3 • Kenniscirkel en lectoraat ‘Strategisch Maintenance Management’

  6. Betrokkenheid bedrijven Maintenance • Klankbordgroep opleidingsinhoud • HRM netwerk maintenance • Kennisplatform ‘Strategisch Maintenance Management • Maintenance bedrijfsopdrachten

  7. Wij willen met u samenwerken • Blauwe formulier • Contact via HRM marktplaats Maintenance