Download
risicomanagement in projecten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Risicomanagement in projecten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Risicomanagement in projecten

Risicomanagement in projecten

469 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Risicomanagement in projecten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Risicomanagement in projecten De RISMAN-methode Emiel Mulder 17-09-2013

 2. Inleiding • Risico’s in projecten • Waarom risicomanagement? • Risicobewustzijn • RISMAN • Aandachtspunten

 3. Metafoor Een project is als een zeiltocht naar bijv. Amerika Zeiltocht Project Uniek Kaders Begin en eind Onverwachte gebeurtenissen Uniek Kaders Begin en eind Onverwachte gebeurtenissen

 4. Potentiële risico’s Onderweg doen zich onverwachte gebeurtenissen voor

 5. Wat te doen met deze risico’s Risicoaversie Mensen praten niet graag over risico’s Hopen dat risico zich niet voordoet Verschillende werkwijzes omtrent beheren van risico’s Ontbreken van uniforme en systematische aanpak van risico’s

 6. Risicomanagement • Een systematisch en cyclisch proces om risico’s die de uitvoer van projecten bedreigen in kaart te brengen en te beoordelen, om zo beheersmaatregelen te nemen met betrekking tot risicoreductie, risico-overdracht en risicofinanciering.

 7. Doel risicomanagement Vroegtijdige inventarisatie van potentiële risico’s Verkrijgen van inzicht in een risico, dit bevordert het maken van goede keuzes voor beheersmaatregelen Verminderen van en het beheersen van potentiële risico’s Beheersbaarheid projecten, realiseren van doelen

 8. Risicomanagement = cyclus 1. Doelstelling risicoanalyse 2. Risico-inventarisatie 3. Beoordelen risico’s 4. Beheersmaatregelen 5. Monitoren 6. Evaluatie en rapportage

 9. Risicobewustzijn Van risicoaversie naar een gestructureerde proactieve risicobenadering Risico’s in projecten bewust nemen Niet doorslaan in risico-inventarisatie Naast risico’s ook kijken naar kansen

 10. Historie: - Rijkswaterstaat start in 1992 met PRI- 1995 / 1996  Project Risman - 1997  Project Risman2 De RISMAN-methode

 11. Samenwerkingsverband: - Gemeentewerken Rotterdam- ProRail- RWS Bouwdienst- RWS Directie Zuid-Holland- TU Delft- Twynstra Gudde De RISMAN-methode

 12. Soorten risico’s Benadering vanuit 7 RISMAN-brillen: Technisch/uitvoerend Juridisch/wettelijk Organisatorisch Politiek/bestuurlijk Financieel/economisch Ruimtelijk/geografisch Sociaal/maatschappelijk

 13. Risicomanagement = cyclus 1. Doelstelling risicoanalyse 2. Risico-inventarisatie 3. Beoordelen risico’s 4. Beheersmaatregelen 5. Monitoren 6. Evaluatie en rapportage Herijken van de risico’s: Periodiek Gebeurtenis

 14. De uitvoering

 15. Aandachtspunten • Houd het praktisch • Kwalificeren van de risico’s • Koppeling met andere systemen • Onderdeel van alle projectdocumenten • Tijd en planning zijn vaak standaard agendapunten; risico’s ook!

 16. e.mulder@vechtdaladvies.nl www.vechtdaladvies.nl