Download
dataspill bare artig en lei uvane eller en problematisk atferd n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DATASPILL, BARE ARTIG, EN LEI UVANE ELLER EN PROBLEMATISK ATFERD PowerPoint Presentation
Download Presentation
DATASPILL, BARE ARTIG, EN LEI UVANE ELLER EN PROBLEMATISK ATFERD

DATASPILL, BARE ARTIG, EN LEI UVANE ELLER EN PROBLEMATISK ATFERD

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DATASPILL, BARE ARTIG, EN LEI UVANE ELLER EN PROBLEMATISK ATFERD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DATASPILL, BARE ARTIG, EN LEI UVANE ELLER EN PROBLEMATISK ATFERD ADHD - FORENINGEN I NORD TRØNDELAG 22.09.12 FOREDRAG VED TURID STRAND SUSEGG KLINISK SOSIONOM VED BUP LEVANGER

 2. FØDT MED PC MELLOM BEINA!

 3. Nye utfordringer i en digital verden • SOVEROMSKULTUREN • HJEMMET SOM FRITIDSARRENA • TILGJENGELIGHET

 4. Spilleatferd er så mangt….

 5. Nye sosiale arenaer for kontakt med venner ( facebook, twitter.blogg mv.) Lærer språk Gjør lekser Laster ned musikk, filmer, bilder Kan snakke og diskutere med alle aldersgrupper Tørre å si min mening om ulike temaer Lek og underholdning, spill HVA BETYR BRUKEN AV PC FOR POSITIVT I HEIMEN?

 6. SOSIALE MEDIER

 7. SOSIALE MEDIER

 8. Vår tilgjengelighet døgnet rundt – overalt ?

 9. SPESIELL UTFORDRING I FORHOLD TIL BARN OG UNGE:ONLINE-SPILL OG VIRITUELLE VERDENER

 10. Hva slags type spill bruker det tid på? • TV spill • PC spill • Spill på internett • Mobil • Spill på androider ( smarttelefon, Iphone, Ipad) • Pengespill

 11. LOVREGULERINGERPengespill - dataspill PENGESPILL Pengespill i Norge er nå regulert med en aldersgrense på 18 år (også flaxlodd) • DATATSPILL • Ingen regulering • gjennom filmlovens virkeområde • Dataspill er regulert gjennom Staffelovens §382, jmf. utbredelse av grove volds-skildringer og pornografiloven strf. §204 • FNs barnevernskonvensjon artikkel • 17 inneholder vern om barnet og • medias påvirkning • Pr d.d. er ingen spill i Norge • forbudt

 12. Sportspill Strategispill( krigsspill, voldelig innhold) Eventyr og rollespill ( magisk verden) Actionspill ( utføre oppdrag, skytespill) Plattformspill (Labyrint og tegnefilmaktig) Brettspill ( sjakk, backgammon, monopol) Lek og lærespill Hva er favorittspillene?

 13. Gutter liker de fleste spillene, men helst sportspill, strategispill og actionspill mye på grunn av skyting, slåssing, bli god til å vinne kamper. Jenter liker helst eventyrspill også sportspill, Barbies skjønnhetssalong, og ”Go Supermodell” De foretrekker oftere chatteprogrammer heller enn ulike typer spill. Hva liker jenter og hva liker gutter å spille?

 14. Spill som kan være problematiske • Strategispill - Spill med voldelig innhold • Actionspill – spill som aldri har en slutt • Pengespill

 15. Har du som foreldre kjennskap til tidsbruk og innhold i dataspill? • Har du som far/ mor kjennskap til dataspillene ? Har dere spilt sammen? • Har dere regler eller avtaler for bruk av data og dataspill hjemme? • Har dere snakket sammen om hva som kan være problematisk med spillene?

 16. Hekta på data(Nå er det slutt!!)

 17. TALL FRA HJELPELINJEN FOR SPILLEAVHENGIGE2011 1177SAMTALER TOTALT I 2011 746 SAMTALER OM PENGESPILL PENGESPILL 207 POKER PÅ NETT 109 KASINOSPILL/SLOTTS 104 DATABINGO 54 HEST 25 MULTIX SPILL UTEN PENGER, DATASPILL 264 SAMTALER PÅRØRENDE RINGER OFTEST 98 % HANDLER OM GUTTER 56% OM ROLLESPILL 19% ACTION OG SKYTESPILL KONSEKVENSER AV SPILLING UTEN P MED P HELSEMESSIGE 79% - 87% SVEKKET RELASJON TIL NÆR FAMILIE 94% - 88% FRAVÆR OG DÅRLIG KONSENTRASJON 77% - 55%

 18. Norsk undersøkelse 2010 Landsdekkende spørreundersøkelse 89 skoler – ungdom fra 12 – 17 år. 8356 elever svarte, svarprosent 72,7 HOVEDFUNN: Nedgang i pengespill blant unge, 1% avhengige ( 3800 ungdommer) 3, 5 % i risikogruppen 5,2% spiller dataspill mer enn 4 timer daglig 1% avhengige (3450 ungdommer) Hovedsakelig gutter som er storforbrukere og utvikler problemer med spill.

 19. Risikofaktorer i ungdommenes liv • Liten grad av foreldrekontroll og innsyn i ungdommens liv • Mye krangling med foreldre • Skulking fra skole • Konsentrasjonsproblemer • Risiko for utvikling av andre problemer • Dårlig økonomi i familien

 20. PGI EUROPEISK MERKESTANDAR

 21. LEK ELLER FLUKT FRA ANDRE PROBLEMER • DET ER VIKTIG Å FINNE UT OM BRUK AV DATA ER EN FLUKT FRA VONDE OPPLEVELSER, FØLELSER SOM ER VANSKELIG Å TAKLE I DET VIRKELIGE LIV. Det tenkes her på tristhet, ensomhet, sosial angst konsentrasjonsvansker, fagvansker, uro eller vonde opplevelser.

 22. Råd fra Mediatilsynet • BARN BEHØVER SINE FORELDRE I Å REGULERE DATABRUK/MISBRUK • ANDRE AKTIVITETER ENN DATA ER VIKTIG • ERSTATT DEN MENTALE PRESTASJONEN MED FYSISK AKTIVITET • FORELDRE BØR SKAFFE SEG KUNNSKAP OM DATA OG REGULERINGER • DET ER VIKTIG MED EN GOD DIALOG MELLOM FORELDRE OG BARN OM DATA. • SPILL KAN VÆRE ET SYMPTOM PÅ NOEN BAKENFORLIGGENDE PROBLEMER

 23. KRITERIER FOR PROBLEMATISK SPILLEATFERD- AVHENGIGHET • FIKSERING, OPPSLUKT AV SPILLET • FORANDRER SINNSTEMNING • HØY TOLERANSE • ABSTINENSSYMPTOMER • KONFLIKTER • TILBAKEFALL

 24. RETT TIL BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN • Uttalelse fra helsedirektoratet 2011: • ”En diagnose er ikke avgjørende i en vurdering om det foreligger rett til nødvendig helsehjelp.” • Hvorvidt et barn med store problemer knyttet til spill (jmf. Pasientrettighetsloven § 2-1) vil basere seg på en individuell, konkret medisinskfaglig vurdering, knyttet opp mot kriteriene i prioriteringsforskriftene: • Tilstandens alvorlighetsgrad • Forventet nytte av behandling • Et rimelig forhold mellom kostnad og forventet nytte

 25. En ny verden – en ny framtid

 26. Jeg trenger en trygg hånd i mine tastetrykk