Download
er det en d eller e kran n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Er det en D eller E kran?? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Er det en D eller E kran??

Er det en D eller E kran??

292 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Er det en D eller E kran??

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Er det en D eller E kran?? Certifikat D op til 25 TM Certifikat E over 25 TM I uge 39 i Ålborg kom debatten om hvordan beregnes LM, og er det en D eller E kran? Vi har spurgt AT om hvordan man beregner LM på kraner.

  2. AT’s svar • Det er kranens maximale tilladelige lastmoment – opgivet i lastdiagrammet – der danner grundlaget (type D eller E) • Med kranen forstås den oprindelige grund-kran uden udskifteligt udstyr f.eks. flyjib, armsystem eller andet udstyr, der evt. kan nedsætte lastmomentet, så længe det er monteret.

  3. Notat vedr. vurdering og beregning af tonsmeter grænse for lastbilmonterede kraner • Hvordan fastsættes tonsmeter grænsen i forhold til certifikat kravet? • Der opstår ofte et tolkningsproblem ved grænselastmomenterne 8 og 25 tonsmeter set i forhold til certifikat kravet og en given lastbilmonteret kran. • I forhold til anvendelse af lastbilmonterede kraner stilles der jf. bekendtgørelse nr. 382/2007 om førercertifikater, følgende krav til certifikater. • 8 tonsmeter og derunder – undtaget fra certifikatkrav • (medmindre der foretages personløft eller samløft, så kræves D-certifikat) • Over 8 tonsmeter og til og med 25 tonsmeter – kræves D-certifikat • Over 25 tonsmeter – kræves E-certifikat • De angivne lastmomenter skal forstås således, at det er det maksimalt tilladelige lastmoment for den pågældende lastbilmonterede kran, der gælder for bestemmelse af certifikattypen. • Det maksimalt tilladelige lastmoment findes ud fra lastdiagrammet til den oprindelige grund-kran uden udskifteligt udstyr f.eks. flyjib, armsystem eller andet udstyr, der evt. kan nedsætte lastmomentet, så længe det er monteret.

  4. Hvordan beregner man det maksimalt tilladelige lastmoment på en lastbilmonteret kran? • Lastmomentet for en lastbilmonteret kran er et udtryk for den løfteevne kranen har, dvs. det er den værdi, der opnås ved en kombination af byrdens vægt og et givent udlæg af kranarmen. • I daglig tale kaldes beregningsbegrebet ”Kraft gange arm” (F x L) og måles i tonsmeter. • Når en kranfabrikant beregner det maksimalt tilladelige lastmoment anvendes følgende parametre: • Alle arme skal være sammentrukket til inderste position. • Kranen skal være en ren standardkran uden udstyr, forlængerarme osv. • Knækarmen skal være horisontal. • ”L” er den vandrette afstand fra midten af søjlen til midten til krogen. • ”F” er den størst mulige last, som kranen kan løfte netop her. • Vinklen ”a” der er den inderste arms vinkel set i forhold til vandret. Her giver kranens geometri det største lastmoment. • Eksempel: Det svarer præcis til, at en bils hestekræfter i en brochure angives til f.eks. 105 HK. Dette tal er målt ved det antal omdrejninger f.eks. 5500 o/min, der giver flest hestekræfter og dermed det størst mulige antal HK.. • På samme vis giver optimal ”a” den størst mulige ”tonsmeter-værdi” for en lastbilmonteret kran. • Tungløftøjer anvendes normalt ikke i forhold til beregning af det maksimalt tilladelige lastmoment. • Stort set alle kranfabrikanter bruger denne metode, og det er normalt det maksimalt tilladelige lastmoment for den pågældende kranserie (fundet ved den korteste rækkevidde – og måske rundet op), der skrives i brochurer, tilbud o. lign. • I den reviderede udgave af standarden for læssekraner (prEN 12999:2006 (E) Loader Cranes) indføres en præcisering af angivelser af løfteevne og tilhørende rækkevidde:

  5. 7.3.4 Load signs • 7.3.4.1 General • The following information shall as a minimum be provided: • a) A rated capacity load plate (see example in figure 4), with the capacity stated at various load attachment positions along a horizontal line drawn from the inner-most fulcrum of the boom system, shall be attached to the crane in such a way that it is clearly visible from all fixed control stations. It shall also be shown in the operator's manual. • The load indicated for the innermost position shall be the maximum working load. All rated capacities shall be given at specified outreaches. • note: Det vil sige, at man ikke bare må skrive et tilfældigt løfteangivelse uden også at angive den rækkevidde, der hører sammen med netop denne løfteevne • In cases where the rated capacity is dependent upon a particular hook and/or hook attachment point, this shall be indicated on the load plate and the hook attachments points with limited capacity marked with "Max XXX kg". • note: Tungløftøje, som nævnt ovenfor • The maximum working load shall be given with all extensions retracted. • note: Yderligere præcisering af, at der ikke må snydes)) • The picture of the boom system is to be shown at maximum or nearly maximum outreach. • All conditions relating to the unreduced rated capacity given in the load plate, (e.g. stabilizer positions, slew range) shall be stated on the crane. • b) A rated capacity load chart for all boom configurations including jib and hoist (see examples in figure 5, 6 and 7) shall be shown in the operators manual. It may also be attached to a suitable position on the crane in addition to the load plate in accordance with a). If the rated capacity is reduced in parts of the slewing range these reduced capacities shall be indicated on the load chart. Examples of • load charts are shown in figures 5 and 6. • For complex boom systems more than one load chart may be necessary. These shall be shown in the operator's manual.

  6. Figure 4 — Example of rated capacity load plate with the capacity stated at various load attachment positions along a horizontal line drawn from the innermost fulcrum of the boom system

  7. Kommentarer til eksempel: • Tonsmeter angivelsen i en salgsbrochure på det viste eksempel er 4,7m x 2900 kg = 13,63 TM. Det er også den største tonsmeter værdi, som man kan finde i lastdiagrammet • Værdien 2,1 m og 5800 kg angiver ofte den største byrde, som kranen kan håndtere. I dette tilfælde er tonsmeter størrelsen kun 2,1m x 5800 kg = 12,81TM og altså mindre. • Ofte er dette bestemt af holdekraften på teleskoparmenes udliggercylindere. (Lastholdeventilen på udliggersystemet åbner for at beskytte cylinderen mod skader som følge af for højt hydraulisk tryk). • Kolding den 21. november 2008 • Lars Arly Rasmussen • Markedsovervågningsafdelingen