html5-img
1 / 10

Eduskuntavaalit 2011

Eduskuntavaalit 2011. Eduskunta 2011 2015 Tasavallan hallitus 2011?. Tehtävä: Eduskunta 2011  2015. Etsi tietoja vuoden 2011 eduskuntavaaleista internetistä ja muista lähteistä. Kirjaa ylös puolueiden kannatusprosentit ja paikkamäärät.

cleta
Télécharger la présentation

Eduskuntavaalit 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Eduskuntavaalit 2011 Eduskunta 20112015 Tasavallan hallitus 2011? Kansalainen ja yhteiskunta

  2. Tehtävä:Eduskunta 20112015 Etsi tietoja vuoden 2011 eduskuntavaaleista internetistä ja muista lähteistä. Kirjaa ylös puolueiden kannatusprosentit ja paikkamäärät. Mitkä puolueet lisäsivät kannatustaan ja mitkä menettivät? Kansalainen ja yhteiskunta

  3. Tehtävä:Eduskunta 20112015 • Miksi vaalien prosenttimäärät ja paikkajakauma eivät aivan täsmälleen vastaa toisiaan? • Mitä selityksiä on annettu suurimman voittajan eli perussuomalaisten menestykselle? • Mitä sinä pidät tärkeimpinä selittäjinä? • Ketkä olivat vaalien ääniharavia? Listaa eniten ääniä saaneiden top 10. Kansalainen ja yhteiskunta

  4. Tehtävä:Tutki kansanedustajien koko kuva Tutustu eri lähteistä uuden eduskunnan koostumukseen ja edustajiin. Tiivistä tiedoista lyhyt kooste. • Millainen on kansanedustajien koulutustaso? Miten se poikkeaa koko kansan koulutustasosta? • Mitkä näyttävät olevan kansanedustajien yleisimpiä ammatteja? • Kuinka monella on korkeakoulututkinto? • Onko joku pelkän peruskoulun tai kansankoulun varassa? • Millainen on kansanedustajien ikähaitari? Miten se poikkeaa koko kansan ikäjakaumasta? • Linkkivihje: http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/tixhaku.sh?lyh=hex8230?lomake=tix5050 Kansalainen ja yhteiskunta

  5. Tehtävä:Tutki kansanedustajien koko kuva • Suomen Kuvalehti teki kaikkien kansanedustajien taustoista interaktiivisen kartan: http://suomenkuvalehti.fi/jutut/politiikka/sk-esittelee-kansanedustajat-keta-kutsuttiin-lukionsa-villeimmaksi-oppilaaksi • Minkä puolueen edustajat käyttivät eniten rahaa vaalikampanjaansa? • Ketkä saivat äänensä halvimmalla ja ketkä kalleimmalla? • Tutustu muutaman edustajan esittelyihin eri puolueista ja mieti, miksi juuri näitä tietoja on esitelty. Kuva: Vesa Moilanen / Eduskunta Kansalainen ja yhteiskunta

  6. Tasavallan hallitus 2011? • Suomen uusi hallitus saatiin kokoon monen kiemuran jälkeen kesäkuussa 2011. • Monenlaisia vaihtoehtoja kokeiltiin. • Jo alussa tiedettiin tilanteen ongelmallisuus ja ilmeet olivat vakavia. • Kuukauden hiertämisen jälkeen tuloksena oli kuitenkin uusi hallitus. Kuva: Valtioneuvoston kanslia Kansalainen ja yhteiskunta

  7. Tasavallan hallitus 2011? • Hallitusohjelman aloituskappale: Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi. Suomea kehitetään pohjoismaisena hyvinvointivaltiona ja yhteiskuntana, joka kantaa vastuunsa paitsi omista kansalaisistaan, myös kansainvälisesti osana pohjoismaita, Eurooppaa ja maailmaa. • Hallitusohjelma löytyy osoitteesta http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/ Kansalainen ja yhteiskunta

  8. Tehtävä: Hallituspuolueet Hallitukseen tuli lopulta mukaan kuusi puoluetta. Tunnistatko kuvan puolueet ja niiden puheenjohtajat? Kokoomus Jyrki Katainen Sosiaalidemokraatit Jutta Urpilainen Vihreät Ville Niinistö Kristillisdemokraatit Päivi Räsänen Vasemmistoliitto Paavo Arhinmäki Ruotsalainen kansanpuolue Stefan Wallin Kuva: Valtioneuvoston kanslia Kansalainen ja yhteiskunta

  9. Tehtävä:Hallituspuolueet Hallitukselle on ehditty antaa monta nimeä: • Sateenkaarihallitus • Kuusikko • Hyytelöhallitus • Kataisen katupartio • Pappilan luomuhätävara • Sixpack- tai sikspäkkihallitus Miten kutakin nimitystä voi perustella? Kansalainen ja yhteiskunta

  10. Tehtävä:Hallituspuolueet Tältä voisi näyttää sixpackin sisältö  keksitkö parempia? Kristillisten elävä vesi Kokoomus- kola Vihreä jäätee Svensk Power Dryck Vassari-bisse Demarilimu Kansalainen ja yhteiskunta

More Related