Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Telšių lopšelis - darželis “Saulutė” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Telšių lopšelis - darželis “Saulutė”

Telšių lopšelis - darželis “Saulutė”

287 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Telšių lopšelis - darželis “Saulutė”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Telšių lopšelis - darželis “Saulutė” Sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos ugdymas Darbą pristato: L- d “Saulutė”, auklėtoja Gitana Sniegienė

 2. Žinome, jog sveikata priklauso nuo: • savęs pažinimo; • asmens higienos; • psichinės ir emocinės sveikatos būklės; • ekologijos; • mitybos; • fizinio aktyvumo; • žmogaus saugos; • lytiškumo ugdymo; • darbinio ugdymo ir t.t.

 3. Kad pedagogai galėtų sėkmingai įgyvendinti sveikatos saugojimo ir stiprinimo programą, turi gebėti: • įvertinti ugdytinių sveikatos būklę; • identifikuoti sveikatos problemas, pastebėti neigiamus pokyčius ir juos koreguoti; • pažinti ugdytinių poreikius, ugdymo (si) procesą individualizuoti taip, kad jis nekenktų sveikatai; • įvertinti ir kontroliuoti ugdymo proceso sanitarines, higienines sąlygas;

 4. padėti vaikams tinkamai susiplanuoti dienotvarkę; • ugdyti konfliktų ir stresų valdymo įgūdžius; • per veiklas remtis sveikatą saugančiomis technologijomis; • ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius; • ugdyti įgūdžius, kurie padėtų suvokti atsakomybę už savo ir kitų poelgius; • organizuoti sveikatinimo renginius, pasitelkiant į pagalbą kitus specialistus, socialinius partnerius; • sudaryti sąlygas vaikui pažinti savo fizines ir psichines galias; • kurti sveiką psichologinį klimatą.

 5. Deja, šiandien dažnai kalbame apie sveikatą, jos stiprinimą, problemas, bei sveiko gyvenimo būdo nuostatų formavimo (si) svarbą vaikystėje, pauglystėje, jaunystėje. Bet nedaug kalbame, rodome, pasakojame apie mus supantį “ne visai tokių kaip mes” neįgaliųjų, sutrikusio intelekto, rizikos šeimų vaikų, pasaulį. Tačiau L – d “Saulutė” skiriamas labai didelis dėmesys emociniam, psichiniam sveikatos saugojimui, žmogaus galių pažinimui, gerumo dalijimui (si), visa tai integruojant į veiklas.

 6. Imkite šypseną ir dovanokite Tam kuris niekada jos neturėjo... Imkite drąsą ir padėkite į tą sielą, kuri nemoka kovoti. Atraskite meilę ir padarykite jog ji augtų žemėje. Akcija – projektas “Savaitė be patyčių” Kuri vyko 2011 kovo 21d. – 2011 kovo 25d. Tęstinumas 2011 – 2012 m. m.

 7. Šios akcijos - projekto tikslai: • tausoti, stiprinti ir puoselėti vaiko sveikatą, kuriant sveiką ir saugią aplinką; • ugdyti pozityvų požiūrį į jį supantį pasaulį; • skleisti vaikų sveikatos stiprinimo žinias, gerumo idėjas, mintis, bendravimo ir bendradarbiavimo srityse. • Šios akcijos - projekto uždaviniai: • suteikti elementarių žinių apie žmogaus kūno sandarą, augimą, vystimąsi; • ugdyti vaikų fizinį aktyvumą, didinti organizmo fizinį pajėgumą ir darbingumą; • ugdyti vaikų jausmus šalia esančiam, ištiesiant pagalbos ranką, pasakant gerą žodį, nusišypsant.

 8. Įgyvendinant šią akciją – projektą kartu bendradarbiavo: • ikimokyklinės ugdymo įstaigos pedagogai ir vaikai; • spec mokyklos pedagogai ir vaikai; • vaikų namų pedagogai ir vaikai; • šeima; • kūrybinės grupės; • bendruomenė.

 9. Akcija – projektas “Savaitė be patyčių” 2011 – 03 – 21 – pirmadienis Piešinių parodos “Padovanok draugui šypseną” atidarymas Susitikimas su soc. partneriais – Telšių spec. mokykla sporto pramoga “Mylėk mane tokį, koks aš esu...”

 10. 2011 – 03 – 22 – antradienis L- d “Saulutė” vaikų vaidinimai “Iš pasakų skrynios” “Žemaitukų” gr. vaidinimas “Žvaigždė kuri mokėjo mylėti” “Peliukų” gr. vaidinimas “Vilkas – gali būti geras” “Žvirbliukų” gr. vaidinimas “Vištytės pyragas”

 11. 2011 -03 – 23 – trečiadienis • L – d “Saulutė” vaikų vaidinimai “Atkeliavo pasaka” • Žiūrovai soc. partneriai – Telšių vaikų globos namų auklėtiniai, Telšių spec. mokyklos auklėtiniai

 12. 2011 -03 -04 – ketvirtadienis Sporto pramoga “Man gera, smagu būryje draugų” Svečiuose Telšių vaikų globos namų auklėtiniai Liaudiškos muzikos būrelio “Rituolielis” koncertas

 13. 2011 -03 -25 – penktadienis “Savaitė be patyčių” uždarymas Sporto renginys “ Draugaujame, bendraujame, sportuojame” Išvyka į svečius į Telšių l –d “Eglutė” Susitikimas su bendruomene, draugiškos “Futboliuko” varžybos

 14. Verta žinoti: • šio amžiaus psichologai S. Freudas, A. Adleris teigė, kad pagrindiniai asmenybės bruožai susiformuoja labai anksti. Nuo asmenybės formavimosi ypatybių vaikystėje, priklauso suaugusio žmogaus charakteris ir net santykiai su kitais žmonėmis. Neigiami vaikystės išgyvenimai – blogas pavyzdys, šiurkštus aplinkinių elgesys, meilės, dėmesio stoka gali būti žmogaus emocinių, psichinių sutrikimų priežastis. • Ir atvirkščiai, jai vaikas auga sveikoje ir aprūpintoje aplinkoje, tuomet yra visos sąlygos asmenybei tvirtėti psichologiškai.

 15. Todėl: • vaiko dvasinį pradą reikia ugdyti mums – tėvams, pedagogams, visuomenei – savo auklėjamąja veikla, atsižvelgiant į vaiko prigimtį jo išgales; • įstaigos psichologinis mikroklimatas skatina džiugią veiklą ir kūrybingą nuotaiką; • šilti, pagarba, pasitikėjimu, parama, pagalba, pagrįsti santykiai būtini tarp bendruomenės narių; • vyrauja demokratiškas auklėtojų darbo stilius, pedagoginės strategijos garantuoja kryptingą poveikį laisvai ugdomam vaikui.

 16. Dėkoju už dėmesį 