Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1000 PowerPoint Presentation

1000

114 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

1000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 50:50 15 1000 14 500 Добре дошли в играта Стани богат 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 2. Правилата: За всеки верен отговор печелите определен брой точки Ще бъдете разделени на два отбора Изборът на поредния участник става чрез жребий Имате право на жокери само с помощта на вашия отбор Играта продължава до изчерпване на участниците от отбора Победител е отборът, събрал повече точки Той получава титлата "Отборът на знаещите"

 3. 15 1000 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 4. 15 1000 14 900 13 800 12 700 Буквата е писмен белег на 11 600 10 500 9 400 8 300 7 200 6 100 B: звука 5 50 4 30 3 20 2 10 50:50 1 5 A: пеенето B: звука C: правописа D: правоговора

 5. 15 1000 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 6. 15 1000 14 500 13 400 12 300 В кой ред числата са едноцифрени? 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 A: 3,4,5,6 5 50 4 30 3 20 2 10 50:50 1 5 A: 3,4,5,6 B: 20,19,18,17 C: 10,11,12,13 D: 14,16,17,12

 7. 15 1000 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 8. 15 100 14 500 13 400 12 300 Коя от думите е излишна? 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 C: славей 5 50 4 30 3 20 2 10 50:50 1 5 A: катерица B: таралеж C: славей D: вълк

 9. 15 1000 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 10. 15 1000 14 500 13 Какви са цветовете на българското знаме? 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 C: бяло,зелено,червено 5 50 4 30 3 20 2 10 50:50 1 5 A: бяло,червено,зелено B: синьо,бяло,зелено C: бяло,зелено,червено D: жълто,зелено,червено

 11. 15 1000 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 12. 15 1000 14 Кога празнуваме Деня на българската просвета и култура 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 A: 24 май 5 50 4 30 3 20 2 10 50:50 1 5 A: 24 май B: 6 май C: 1 ноември D: 3 март

 13. Поздравления! Поздравления! Поздравления! Вие преминахте първия етап от играта

 14. 15 1000 14 900 13 800 12 700 11 600 10 500 9 400 8 300 7 200 6 100 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 15. 15 1000 Подреди числата по големина,като започнеш от най-голямото:20,4,2,15,17 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 D: 20,17,15,4,2 5 50 4 30 3 20 2 10 50:50 1 5 A: 20,2,4,15,17 B: 2,4,15,17,20 C: 2,4,16,20,17 D: 20,17,15,4,2

 16. 15 1000 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 17. 15 1000 В кой ред думата не е разделена правилно за пренасяне? 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 A: у-чебник 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 50:50 1 5 A: у-чебник B: часов-ник C: кър-па D: кар-тина

 18. 15 1000 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 19. 15 1000 14 500 През кой сезон мечката спи зимен сън? 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 A: зима 5 50 4 30 3 20 2 10 50:50 1 5 A: зима B: есен C: лято D: пролет

 20. 15 1000 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 21. 15 1000 14 500 13 400 12 300 Изберете: йо или ьо? 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 Ьо-магьосник,контрольор шофьор,сервитьор 5 50 4 30 3 20 2 10 50:50 1 5 A: маг..сник B: контрол..р C: шоф..р D: сервит..р

 22. 15 1000 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 23. 15 1000 14 500 13 400 12 300 Кое число се крие зад звездичката? 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 50:50 1 5 A: * + 8 = 14 B: 19 – 13 = * C: * - 4 = 2 D: 5 + * = 11

 24. Поздравления! Поздравления! Поздравления! Вие преминахте втория етап от играта

 25. 15 1000 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 26. 15 1000 14 500 13 400 12 300 Открийте грешно изписаната дума: 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 B: Колйо 5 50 4 30 3 20 2 10 50:50 1 5 A: свеж B: Колйо C: мост D: Зайо

 27. 15 1000 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 28. Открийте грешката: 15 1000 14 500 13 400 12 300 Открийте грешката: 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 D: 11 кг > 14кг 5 50 4 30 3 20 2 10 50:50 1 5 A: 10 ед.=1 дес. B: 16 см >12см C: 13 ст.<18 ст. D: 11 кг > 14кг

 29. 15 1000 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 30. 15 1000 С думите: ”Имало едно време...” започват 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 B: приказките 60 5 50 4 30 3 20 2 10 50:50 1 5 A: стихотворенията B: приказките C: разказите D: романите

 31. 15 1000 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 32. 15 1000 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 ? Колко са правоъгълниците? 9 90 8 80 7 70 6 60 D: 2 5 50 4 30 3 20 2 10 50:50 1 5 A: 3 B: 1 C: 4 D: 2

 33. 15 1000 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 30 3 20 2 10 1 5

 34. 15 1000 Колко думи има в изречението: Всякодървоплоднедава. 14 500 13 400 12 300 11 200 10 100 9 90 8 80 7 70 6 60 A: 5 5 50 4 30 3 20 2 10 50:50 1 5 A: 5 B: 4 C: 6 D: 3

 35. Вие спечелихте 1000 точки! Вашият отбор спечели титлата “Отборът на знаещите”!