Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Molekulární biologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Molekulární biologie

Molekulární biologie

236 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Molekulární biologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Molekulární biologie (c) Mgr. Martin Šmíd

 2. Bílkoviny

 3. Kondenzační vznik peptidické vazby

 4. Peptidická vazba

 5. Struktura bílkovin

 6. Primární struktura

 7. Sekundární struktura – alfa-helix

 8. Sekundární struktura – beta-list

 9. Terciální struktura

 10. Kvartérní struktura

 11. Výsledná bílkovina

 12. NK

 13. Fosfodiesterová vazba

 14. Beta glykosidická vazba

 15. Rozdíl DNA a RNA

 16. 5´ a 3´ konec

 17. Výsledný tvar – dvoušroubovice DNA

 18. Komplementarita

 19. A-T pár

 20. C-G pár

 21. Anti- paralelní

 22. Šroubovice vyšších řádů

 23. Euchromatin a heterochromatin

 24. Chromozomy p telomera centromera satelit sat. stopka (NOR) q chromatidy Chromozom metacentrický submetacentrický akrocentrický p = krátké rameno q = dlouhé rameno NOR = oblast organizátoru jadérka (rRNA geny)

 25. Karyotyp muže - 46,XY – G pruhy

 26. Karyotypženy 46,XX – G pruhy

 27. transkripce Replikace translace reverzní transkripce DNA RNA Protein Dogma molekulární biologie

 28. rRNA

 29. Ribosóm

 30. Genová rodina

 31. tRNA

 32. Modifikace bází

 33. Váže AK