Download
retorik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Retorik PowerPoint Presentation

Retorik

853 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Retorik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Retorik Retorikkens grundbegreber Historisk baggrund Persuasio – indtryk Mundtlighed De fem forarbejdningsfaser Inventio Dispositio Elocutio Aptum Puritas Perspicuitas Ornatus Memoria Actio Artikulation Tempo og pausering Styrke Melodik Klang

 2. Retorik • Retorik var mulighed for magt og indflydelse • Vellykket tale: adressaten oplever det som forståelig og vedkommende • Det defineres som: • Læren om den hensigtsmæssige udformning af et givet tankeindhold – i tale eller skrift. • NB! Retorik er et vidt begreb, så definitionen er kun baseret på vores fremlæggelse • Retorikken kendes helt fra: Retorikkens historie

 3. Den juridiske tale Genus iudicale Tager udgangspunkt i fortiden Den politiske tale Genus deliberativum Tager udgangspunkt i fremtiden Den påvisende tale Genus demonstrativum Tager udgangspunkt i nutiden I dag findes der flere genrer som prædiker, foredrag osv. Retorik Retorikkens grundbegreber

 4. Peitho (græsk) Persuasio er blevet teoretiseret siden oldtiden. Sprogets evnen til at overtale, overbevise eller gøre indtryk på adressanten Retorik Persuasio

 5. Persuasio Aristoteles har delt har delt peitho ind i de tre hovedformer: Logos Ethos Pathos Persuasio • Logos • Ethos • Pathos Hovedformer

 6. Persuasio Betyder på græsk ’ord’ og ’tanke’. Overbeviser ved at appellere til adressatens fornuft ved at fremlægge logiske/dokumenterede argumenter. Logos • Logos • Ethos • Pathos

 7. Persuasio Appellerer til adressatens følelse til taleren. Graden af overbevisningen afhænger af den tillid man føler for taleren: Talerens udstråling. Image, ry, omdømme. Ethos • Logos • Ethos • Pathos

 8. Persuasio Appellerer til adressatens følelser vha. emotive udtryk. Sprogvalg, eksempler, anekdoter, historier. Juridisk tale, hvor man ser historien fra den tiltaltes perspektiv, vækker sympati hos adressaten for den tiltalte. Pathos • Logos • Ethos • Pathos

 9. Essentielt for alle slags taler er, at adressanten forstår den. Tage hensyn til adressaten når man vælger fx ord og stil. Ukomplicerede konstruktioner Korte sætninger Begrænset brug af ledsætninger. Sammenhæng ml. indhold og sprog. Mundtlighed

 10. Inventio - Forberedelse Dispositio - Organisering Elocutio - Sproglig udformning Memoria - Udenadslæren Actio - Fremførelse De 5 forarbejdningsfaser – Rhetoricas partes

 11. De 5 forarbejdningsfaser ”Invention” - Brainstorm Emner og argumenter Toulmins argumentmodel Påstand, belæg og hjemmel Underbygning Dokumentation Eksempler Videre perspektivering Inventio • Inventio • Dispositio • Elocutio • Memoria • Actio

 12. De 5 forarbejdningsfaser ”Læren om den hensigtsbestemte udvælgelse og anordning af det stof, som inventio’en har skaffet til veje” (Fafner) Dispositio • Inventio • Dispositio • Elocutio • Memoria • Actio

 13. Exordium (Indledning) Narratio (Sagsfremlæggelse) Corpus Argumentatio Peroratio (Afslutning)

 14. De 5 forarbejdningsfaser Elocutio • Inventio • Dispositio • Elocutio • Memoria • Actio Sproglig udformning

 15. De 5 forarbejdningsfaser Tekstens tilpasning til alle de forhold, der har betydning for, om afsenderen opnår sit mål Aptum • Inventio • Dispositio • Elocutio • Memoria • Actio Emne Afsender Adressat Sprogbrug Kontekst

 16. ”Måske verdens største taler nogensinde” Cicero

 17. De 5 forarbejdningsfaser Grammatik Udtale Stavning Etc. Sprogkvalitet er relativt! Puritas • Inventio • Dispositio • Elocutio • Memoria • Actio Sproglig ’renhed’ og sprogrigtighed

 18. De 5 forarbejdningsfaser Fagord og fremmedord Kompliceret syntaks Hypotakse Syntetiske konstruktioner Sprogligt fyld Perspicuitas • Inventio • Dispositio • Elocutio • Memoria • Actio Tekstens sproglige klarhed og gennemskuelighed

 19. De 5 forarbejdningsfaser Sproglig udsmykning, der skal gøre sproget mere levende, personligt og vedkommende. Har været skyld i stor kritik for retorikken, da den giver en opfattelse af retorik som tom snak, der lyder godt 3 stilniveauer: 1. Genus sublime (høj stil) 2. Genus mediale (neutral stil) 3. Genus subtil (lav stil) Ornatus • Inventio • Dispositio • Elocutio • Memoria • Actio

 20. De 5 forarbejdningsfaser Man bruger stillistiske virkemidler opdelt i kategorierne: Ordvalg Syntaks Troper og figurer Ornatus • Inventio • Dispositio • Elocutio • Memoria • Actio

 21. De 5 forarbejdningsfaser Troper: Ord der bruges i overført betydning Figurer: Sproglige skabeloner Eks. gentagelser, retoriske spørgsmål og direkte henvendelse til publikum Ornatus • Inventio • Dispositio • Elocutio • Memoria • Actio

 22. De 5 forarbejdningsfaser ”Memoria er sindets faste greb om ord og ting for at erkendelsen kan fastholdes (Cicero) Memoria • Inventio • Dispositio • Elocutio • Memoria • Actio

 23. De 5 forarbejdningsfaser Artikulation Tempo og pausering Styrke Melodik Klang Actio • Inventio • Dispositio • Elocutio • Memoria • Actio

 24. Persuasio Teksten evne til at gøre indtryk Logos, Pathos og Ethos De fem forarbejdningsfaser: Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio Opsummering