Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2004 - 2014. PowerPoint Presentation
Download Presentation
2004 - 2014.

2004 - 2014.

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

2004 - 2014.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ZEMPLÉNI RVA ZEMPLÉN EURORÉGIÓ 2004 - 2014.

 2. A ZEMPLÉNI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY 1991-ben alakult a Zemplén térség; Hegyalja, Bodrogköz, Hegyköz rendkívül súlyos gazdasági, foglalkoztatási helyzetének enyhítését segítő, vállalkozások létrehozását, fejlesztését szolgáló tervek, programok kidolgozására, végrehajtására. Az alapítvány létrehozta a Regionális Vállalkozásfejlesztési Központot, amely elindította a régió fejlesztése érdekében a következő programjait:

 3. Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány • Főbb programjaink: • Interregionális fejlesztési programok • Terület- és vidékfejlesztési programok • Gazdaságfejlesztési programok • Európai Uniós felkészítő programok

 4. Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány programjai Kárpátok Határmenti Gazdaságfejlesztési Szövetség Hármashatármenti Gazdaságfejl. pr., Kárpátalja, Kelet-Szlovákia, ÉK-Magyaro. Zemplén Eurorégió Komplex régiófejlesztési együttműködés Szlovák és Magyar Zemplén Régióban Kárpátok Beszállítói Klaszter Hármashatármenti regionális gazdaságfejlesztést segítő beszállítói program Zempléni Vállalkozási Övezet Regionális területfejl. három kistérségben (Sárospatak, Sátoraljaújhely, Cigánd) Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kistérségi gazdaságfejlesztő Ipari Park Zemplén Európa Ház Regionális terület-, gazdaságfejlesztési és oktatási központ, inkubátorház (európai információs pont, humáninfrastruktúra kp.) Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Központ Befektetésösztönzés, kis és közepes vállalkozások segítése, innovációs és project iroda, kutatóközpont

 5. ZEMPLÉN EURORÉGIÓ PROGRAMTERVEZET • Határon átnyúló infrastrukturális természet- és környezetvédelmi fejlesztések • A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése • A határmenti települések együttműködésének fejlesztése • A civil szervezetek határmenti együttműködése

 6. Zemplén Eurorégió Programterv I. Határon átnyúló infrastrukturális természet- és környezetvédelmi fejlesztések • Határátjárhatóság javítása • /utak, vasút, vízi-, és légiközlekedés/ • Táj és természetvédelmi program • /Zempléni Tájvédelmi Körzet kiterjesztése, • A Bodrogközi Táj és Környezetgazdálkodás/ • A környezetvédelmi feladatok összehangolása • /ár- és belvízvédelem, hulladékkezelés, stb./

 7. Zemplén Eurorégió 2004 – 2013 PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS I. Határon átnyúló infrastrukturális természet- és környezetvédelmi fejlesztések • Utak:Határmenti útkapcsolatok helyreállítása • Tanulmánytervek, prioritások kijelölése, kiviteli tervek, pályázatok, megvalósítás, egyeztetések /Interreg pály./ /RRA-ZRVA/ • Mell. Kimutatás -> • Vasút:Magyar-Szlovák vasúti kapcsolat visszaállítása • Sátoraljaújhely – Nove-Mesto /Szerencs-Saújhely pályafelújítás/ Előterv, felmérés, GKM, MÁV egyeztetés /ZRVA/ • Légi közlekedés:Kassai repülőtér fejlesztés • Szlovák Bodrogköz nemzetközi repülőtér Tanulmány, terv, engedélyeztetés /RRA/ • Vízi közlekedés:Vízi turizmus a Tiszán és a Bodrogon • Tanulmány elkészítés /ZRVA/,Bodrogtour kirándulóhajó

 8. Zemplén Eurorégió 2004 – 2013 PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS

 9. Zemplén Eurorégió 2004 – 2013 PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS Táj és természetvédelmi program • Bodrogközi táj- és környezetgazdálkodás • Vásárhelyi program, Bokartisz program /Magyaro., • ZRVA – Bokartisz Egyesület/ • A Tice és a Karcsa vízgyűjtő területének tájgazdálkodása/Szlovákia, RRA/ • Nagy-Milic Natúrpark terv, megvalósítás /Magyaro., • ZRVA, Hegyközi Önkormányzatok/ • LEADER program Hegyköz, Bodrogköz LEADER csoportokVidékfejlesztés Környezetvédelmi feladatok • A kommunális hulladékgyűjtés határmenti szereplőinek egyeztetése /RRA-ZRVA/ • Új típusú hulladékfeldolgozás technológiai elterjesztése • /ZRVA, Miskolci Egyetem Tudásközpont program/ • Határmenti vízenergia potenciál kutatási program /ZRVA, Eco-Truck sk/

 10. Zemplén Eurorégió Programterv II. A határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése • A határmenti együttműködés szervezeti centrumainak létrehozása, fejlesztése • /Európa Ház, Vállalkozói Kp, Ipari Park, Inkubátorház/ • A kis és közepes vállalkozások együttműködési programjainak bővítése • /információ, tanácsadás, oktatás, project készítés, menedzselés, partner kapcsolatok szervezése/ • A határmenti térségek marketingtevékenységének beindítása • /Régiómarketing, befektetésösztönzés, idegenforgalom/

 11. Zemplén Eurorégió 2004 – 2013 PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS II. A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztések • Szervezeti centrumok: Zemplén Európa Ház Sátoraljaújhely fejl./ZRVA/ 2004, 2009, 2011 • Zemplén Európa Ház Királyhelmec, tulajdonszerzés, tervkészítés/RRA/ fejlesztés 2005, 2010, 2011 • Kárpátok Beszállítói Klaszter létrehozása /Gépjármű ipar/ • /RRA-ZRVA, Miskolci Egyetem Tudásközpont/ • Kis- és közép váll. programok: információ tanácsadás,partnerkapcsolat szervezés, Referencia ZTV műsor • /RRA-ZRVA, Zemplén TV, Aktív Rádió/ • Együtt határok nélkül /RRA, ZTV, ZRVA/ gazdasági ajánlóműsor és gazdasági hírlevél • MA-SLO-W Munkaügyi foglalkoztatási program és paktum /Munkaügyi központok, Önkormányzatok, ZRVA és vállalkozások/

 12. Zemplén Eurorégió 2004 – 2013 PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS II. A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztések • Zemplén Eurorégió Marketing, PR programja • /ZRVA, Miskolci Egyetem/ • Zempléntől az Adriáig Idegenforgalmi program • /ZRVA, Európa Park/ • Zemplén Innovációs program /ZRVA/ • Üzletembertalálkozók, üzleti konferenciák • /RRA, ZRVA, ITD Hungary/ • Alternatív energiák hasznosítása az Eurorégióban pr. • /Kassai Kamara, JKH Kft., ZRVA/ • CROSSEDU szakember képzési program • /Miskolci Egyetem, RRA, ZRVA/

 13. Zemplén Eurorégió 2004 – 2013 PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS • Humán infrastruktúra fejlesztése: - Tudásközpont kutatási pr. /Miskolci Egyetem-ZRVA/ program 2005-2008 - Hallgatók a Régióért, Régió a Hallgatókért pr. /Miskolci Egyetem-ZRVA/ 2005-2010 - Üzleti infrastruktúra, innováció és humánerőforrás-fejlesztés a határmentén /RRA,-ZRVA,-ÉRÁK/ „Határtalan Vállalkozások”, szakemberképzés 2005-2010 - Hogyan lehetünk sikeresebbek Európában projekttervezés, pályázatírás /tanf. 2004 - 2010, RRA-ZRVA/ - Bibliai Szabadegyetem, Biblia Klub 2005 – 2011

 14. Zemplén Eurorégió Programterv III. Határmenti települések együttműködéseinek fejlesztése • Testvértelepülési program • Település szövetségek fejlesztése, kiterjesztése • /Zemplén Település Szövetség, Bodrogközi Település Szövetség/ • Önkormányzati, intézményi, kulturális, sport, stb. kapcsolatok fejlesztése

 15. Zemplén Eurorégió 2004 – 2013 PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS III. Határmenti települések együttműködése • Testvértelepülések, közös kulturális és sportprogramok • Önkormányzati, intézményi együttműködések • iskolák, könyvtárak, sportszervezetek • Fotókiállítás Sátoraljaújhely, 2005-2006. február • Zempléni Fesztivál 2005-2011. • Fafaragó tábor Nagykövesd 2005, 2006, 2008, 2009., • 2012. • Alkotóház – Regionális Információs Kp. Nagykövesd 2006-2013. • Kiállítások, falunapok, kulturális találkozók és borfesztiválok 2004-2013.

 16. Zemplén Eurorégió Programterv IV. Civil szervezetek határmenti együttműködése • Azonos profilú civil szervezetek regionális programfejlesztése • /partnerségi pályázatok, programok/ • Interregionális civil szövetségek létrehozása, közös programok szervezése

 17. Zemplén Eurorégió 2004 – 2013 PROGRAMMEGVALÓSÍTÁS IV. Civil szervezetek határmenti együttműködése • Partnerségi programok • Mozgáskorlátozottak egyesületei, városszépítő egyesületek, idegenforgalmi szervezetek, sportegyesületek, kulturális és hagyományőrző egyesületek • Roma program a határmenti térségben /MTA-ZRVA/ • Civil képzés program /Munkanélküliek ÁlláskeresőkEgyesülete, Civil szervezetek, ZRVA-RRA/