Download
wordpress n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wordpress PowerPoint Presentation

Wordpress

125 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wordpress

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wordpress Otvaranje korisničkog naloga

 2. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u U pretraživač unesite adresu www.wordpress.com a zatim na početnoj strani izaberi te Get Started

 3. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u Za rad na srpskom jeziku uneti adresu www.sr.wordpress.com

 4. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u ADRESA BLOGA To je internet adresa vaše web strane(bloga) koja će biti dostupna svima. OBLIK: www.onoštounesete.wordpress.com

 5. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u KORISNIČKO IME Mora biti jedinstveno i njega kasnije ne možete promeniti.

 6. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u Izaberite korišćenje besplatne adrese.

 7. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u • Posle otvaranja naloga potrebno je aktivirati ga. • Na e-mail adresu navedenu prilikom otvaranja naloga dobićete link za aktiviranje.

 8. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u Izaberite ACTIVATE BLOG

 9. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u Dobili ste Kontrolnu tablu koja služi za uređivanje vaše web strane ( bloga ). Kontrolnu tablu vidite samo vi jer joj pristupate preko korisničkog imena i lozinke.

 10. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u • Ako ste prvi put samo aktivirali nalog i odjavili se, za novu posetu blogu možete: • U pretraživaču uneti adresu strane www.cetvrto2.wordpress.com i dobićete:

 11. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u Vaš blog je prazan, tj. ima dve strane, POČETAK i ABOUT koje se automatski kreiraju sa otvaranjem naloga. Da biste uređivali blog morate se prijaviti korisničkim imenom i lozinkom.

 12. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u • Drugi način je da se najpre prijavite na sr.wordpress.com.

 13. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u Izaberite MOJI BLOGOVI

 14. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u Videćete ime vašeg bloga i kliknite na 1 PAGE da biste otišli na Kontrolnu tablu. Ako izaberete ime bloga dobićete isto kao kada ste u pretraživaču zadali adresu bloga.

 15. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u Otvorili ste Kontrolnu tablu i možete da uređujete vaš blog. Najpre morate napraviti novu stranu. Izaberite DODAJ NOVU.

 16. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u Strani dajete naslov a u editoru pišete sadržaj strane.

 17. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u Na desnoj strani Kontrolne table izaberite OBJAVI.

 18. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u Kliknite na VIDI STRANU da biste pogledali kako ona izgleda na blogu.

 19. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u Naziv strane MATURANTI IV2 se nalazi na kartici menija a ispod je sadržaj strane sa prvim člankom Matursko veče. Na Kontrolnu tablu se vraćate klikom na UREDI.

 20. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u Stranu ABOUT možete pomeriti na otpad(obrisati), dok se strana POČETAK ne može obristi!

 21. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u • Uređivanje bloga najčešće počinje od podešavanja izgleda bloga:

 22. Otvaranje korisničkog naloga na wordpress-u • Strana sa izabranom temom: