Download
wordpress n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WordPress PowerPoint Presentation

WordPress

179 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

WordPress

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. WordPress opisi

  2. 2 varijante • Varijata 1: Regostrovati blog na www.wordpress.com i pisati  • Varijata 2: Preuzeti WordPress.zip sa sajtawww.wordpress.org i instalirati na svoj hosting i imati veću kontrolu nad blogom

  3. Varijata 1 Prednosti Mane Sve se nalazi na wordpress.com Ne može da se prilagođava dizajn Dizajn podseća na blog (a ne na web- sajt) • Instalacija je unapred urađena • Odmah po registraciji se piše blog • Jednostavno održavanje

  4. Varijata 2 Prednosti Mane Moramo sami da obezbedimo hosting i domen Moramo sami da instaliramo WP Sami brinemo o bezbednosti i održavanju • Može sve da se menja i prilagođava • Može da se dobije dizajn koji ne podseća na blog • Mnošto dodataka (plugins) koji mogu da se koriste