Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INDIGO RY. PowerPoint Presentation

INDIGO RY.

76 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

INDIGO RY.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INDIGO RY. Indigo tekee kehitysyhteistyötä Afrikassa, Guinean pohjoisosassa, Malin prefektuurissa paikallisen kumppaninsa Association de développement Indigon kanssa. Malin prefektuuri sijaitsee Fouta Djallonin ylängöllä, josta saavat alkunsa Länsi-Afrikan suuret joet Niger, Senegal ja Gambia. Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 2. Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 3. TOIMINTA GUINEASSA Indigo on toiminut Malin alueella jo vuodesta 1989 muun muassa käsityöläisyyden, maanviljelyn, terveyden, metsityksen ja koulutuksen parissa. Viime vuosiin asti se on ollut alueen ainoa kehitysyhteistyötä tekevä kansalaisjärjestö. Indigon hankkeet on suuniteltu ja toteutettu paikallisten ihmisten kanssa heidän tarpeitaan vastaaviksi, ja yhdistys onkin saavuttanut arvostetun aseman niin kyläläisten kuin paikallishallinnonkin keskuudessa. Indigon kaikissa hankkeissa on ollut taustalla ajatus helpottaa Malin asukkaiden arkielämää. . Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 4. GUINEA Faktaa Guineasta: • Asukasluku n. 10 miljoonaa • Lukutaito 36% • Pääelinkeino: maatalous • Pääkaupunki: Conakry • Elinikä: n. 50-vuotta Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 5. KUINKA IHMISET ELÄVÄT GUINEASSA? Guinean Malin alueella asuu pääasiassa maanviljelyä harjoittavia pulareita ja maatalous on yleensäkin koko maan tärkein elinkeino. Maanviljelyn ohella ihmiset käyvät pienimuotoista kauppaa etupäässä omien peltojen ja puutarhojen tuotteilla sekä suuremmista kaupungeista tuotavilla tavaroilla. Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 6. INDIGON HANKKEITA Indigon tekemät hankkeet ulottuvat muun muassa tienrakennuksesta Indigo-värjäyksen tukemiseen ja kaivojen rakentamisesta terveysneuvojien ja kyläkätilöiden kouluttamiseen. Indigo on kehittänyt alueen hunajantuotantoa, saippuanvalmistusta ja antanut tukea paikalliselle naisten koulutuskeskukselle. Pitkä toimintahistoria on antanut näkemystä siitä, millaiset hankkeet voivat toimia ja mitkä taas eivät. Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 7. INDIGON HANKKEITA Toimintansa ensimmäisinä vuosina Indigo elvytti alueella harjoitettavaa perinteistä kankaiden värjäystä. Fouta Djallonin ylänkö on eräs harvoista Länsi-Afrikan alueista, jossa kankaita osataan värjätä luonnonindigolla. Tämän jälkeen kauppa värjätyillä Indigo-kankailla on elpynyt, ja levinnyt niin muualle Guineaan kuin jopa naapuri-valtion Senegalin puolelle. Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 8. INDIGON HANKKEITA Indigon tuella on rakennettu Maliin kolme koulua, Pulan yhteistyökoulu, Boundhou Kouran koulu ja Madina Koutan koulu. Tällä hetkellä Indigo koordinoi Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun ja kolmen Malin koulun (ala-aste, yläaste ja lukio) ystävyyskoulutoimintaa. Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 9. PULA-PROJEKTI PULA-kerho oli Lempäälän Hakkarin koulun ja Indigo ry:n yhteinen kehitysapuhanke. Kerho keräsi rahaa koulutarvike- ja harrastus-välinehankintoihin erilaisilla tapahtumilla. Yläasteen oppilaat olivat tiiviissä kirjeenvaihdossa guinealaisten koululaisten kanssa, ja ryhmä kerholaisia teki matkan Guineaan. Ulkoministeriön tukemana hankittiin kahteen kouluun pulpetit ja runsaasti koulutarvikkeita. Lisäksi kyliin rakennettiin kaivoja ja latriineja. PULA-hanke päättyi vuonna 2000. Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 10. Indigo on saanut lähes kaikkien hankkeiden rahoitukseen tukea Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroista. Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 11. NYKYISEN HANKKEEN PÄÄMÄÄRÄÄT (2005-2007) Nykyisessä hankkeessa keskeisimpänä tavoitteena on helpottaa ihmisten arkielämää kehittämällä ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestäviä maanviljelymenetelmiä. Satojen lisääntymisen ja monipuolistumisen sekä ympäristön elpymisen myötä perheiden taloudellinen turvallisuus paranee. Samalla mahdollisuus hankkia pieniä, mutta usein hyvin tarpeellisia myyntituloja kasvaa. Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 12. NYKYISEN HANKKEEN PÄÄMÄÄRÄÄT (2005-2007) Toisena nykyisen hankkeen keskeisenä osa-alueena kyläläisiä, pääasiassa naisia, opetetaan lukemaan ja kirjoittamaan omalla kielellään eli pulariksi. Opetusmenetelmä on funktionaalinen, eli luku- kirjoitus- ja laskutaitoa opetetaan erilaisten ihmisten arkielämää koskettavien teemojen kautta. Näin myös koulutukseen osallistuvien muu tietämys kasvaa. Lisäksi kun luku- ja laskutaito kytketään alusta pitäen käytäntöön, on siirtymä sen hyödyntämiseen ja ylläpitämiseen helpompi. Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 13. TIIVISTELMÄ UUDEN HANKKEEN TOIMINNOISTA (2005-2007) Hankkeessa • annetaan jokapäiväisen elämän toimintaa helpottamaan tähtäävää luku- ja laskutaitokoulutusta pularin kielellä • koulutetaan taloudellisesti ja ekologisesti kestävien viljelymenetelmien käyttöä • istutetaan puuntaimia kylien ympärille suojaamaan peltoja karjalta, samoin kuin pelloille ehkäisemään eroosiota • ylläpidetään vertailevia mallipalstoja eri lajikkeista ja viljelytekniikoista sekä annetaan maatalousneuvontaa • tuotetaan kirjallista opetusmateriaalia hankkeen osa-alueista • annetaan terveyskasvatusta muun muassa hygieniasta ja taudeista ja kansalaiskasvatusta esimerkiksi demokratiasta ja kansalaisoikeuksista Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 14. TOIMINTA SUOMESSA • tiedotus- ja vaikuttamistyö • jäsentoiminta • tapahtumiin osallistuminen • varainkeruu • tuotemyynti • muut keräykset • yhteistyö muiden järjestöjen kanssa Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 15. Guinean perinteistä arkkitehtuuria Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 16. Talon rakentamista Kehitysmaayhdistys Indigo ry.

 17. Paikallinen näkymä, Labé Kehitysmaayhdistys Indigo ry.