Download
h meenlinnan seudun maaseudun kehitt misyhdistys leader rahoitus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Linnaseutu ry PowerPoint Presentation
Download Presentation
Linnaseutu ry

Linnaseutu ry

123 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Linnaseutu ry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Leader -rahoitus Linnaseutu ry

  2. Hämeenlinnan seutukunta

  3. Yrityshankkeet • Mahdollisia hakijoita kaikki alueen mikroyritykset • Max. 10 htv • Muutamia toimialoja lukuun ottamatta • Tehdään tiivistä yhteistyötä ELY-Keskuksen kanssa • Samat säännöt kuin ELY-keskuksella(maaseutu ja energia yksiköllä) • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 • Investoinnit, kehittämishankkeet ja käynnistystuki

  4. Yrityshankkeet Kehittämishankkeet (tuki 50 %) • Ulkopuoliseen asiantuntija-apuun tai koulutukseen • Kehitetään yrityksen markkinointia, tuotteita… • Pienin maksettava julkinen tuki 625 € • Voidaan myöntää myös ennen yritystoiminnan aloittamista toimintaedellytysten selvittämiseen • tuki 90 % korkeintaan 3.000 € kustannuksista

  5. Yrityshankkeet Käynnistystuki • Ensimmäisten ulkopuolisten työntekijöiden palkkaamiseen • Enintään kahden henkilötyövuoden palkkaan, enintään kahdeksi vuodeksi • Pysyväksi tarkoitettuun työsuhteeseen • Tuki 50 % • Pienin maksettava julkinen tuki 1.250 €

  6. Yrityshankkeet Investoinnit (tuki 20 %) • Toimitilojen rakentamiseen, hankkimiseen, koneiden ostamiseen… • Pienin maksettava julkinen tuki 1.250 €

  7. Yrityshankkeet Yritysryhmän kehittämishanke • Vähintään kolme nimettyä yritystä • Kehitetään ryhmän yhteistä markkinointia, tuotteita… • Hakijana yksi yrityksistä (tuki 50 %) tai • Hakijana kehittämisyhteisö (tuki 75/70 %)

  8. EU+valtio+alueen kunnat (45+35+20) myöntävät Linnaseudulle rahoituksen Linnaseutu jakaa rahoituksen eteenpäin yhteisöllisille hankkeille ja mikroyrityksille Päällimmäisenä ideana on maaseudun kehittäminen Rahoitettavat hankkeet valitsee Linnaseudun hallitus Tukiprosentti riippuu hanketyypistä: Mikroyrityksillä: 20-50 % Yhteisöllisillä hankkeilla: 50-70 % (joissain tapauksissa jopa 100 %) Loppu pitää olla yksityistä rahaa (tai talkootyötä) OTA AINA ENNEN TOIMENPIDETTÄ YHTEYTTÄ RAHOITTAJAAN Linnaseutu ja Leader pähkinänkuoressa