Download
aivoliitto ry n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aivoliitto ry PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aivoliitto ry

Aivoliitto ry

117 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Aivoliitto ry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Aivoliitto ry (Yhdistyksen oma logo tähän)

  2. Toiminta-ajatus • Aivoliitto ry on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. • Liiton edustamat ryhmät • Aivoverenkiertohäiriön sairastaneet • Lapset ja nuoret, joilla on kielellinen erityisvaikeus.

  3. Aivoliiton perustehtävät • Jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen. • Osallisuuden mahdollistaminen. • Oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen. • Edustamiensa ryhmien erityispiirteiden tunnetuksi tekeminen.

  4. Aivoliiton päätöksenteko

  5. Aivoliiton toiminta

  6. Jäsenistö

  7. Jäsenyhdistysten toiminta • Jäsenyhdistyksiä on noin 50 eri puolilla Suomea ja niissä on yhteensä noin 10 000 henkilöjäsentä. • Yhdistysten ja niiden aluekerhojen toimintaa on yli 100 paikkakunnalla. • Toimintamuotoja muiden muassa • tapaamiset, luennot ja vertaistuki • retket, teatteri- ja ulkomaanmatkat • harrastekerhot ja liikuntakerhot • työikäisten kerhot ja perhekerhot.

  8. Yhdistyksen henkilöjäsenen edut • AVH- tai Kielipolku-lehti 4 kertaa vuodessa. • Tervetuloa jäseneksi -infopaketti. • Koulutuksia ja tapahtumia jäsenhintaan. • Tuetut lomat. • Maksuton lakineuvonta sosiaaliturvaan ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. • Oman paikallisyhdistyksen palvelut, vertaistuki ja mahdollisuus osallistua toimintaan.

  9. Kiitos! Aivoliitto ry Suvilinnantie 2, 20900 Turku p. 02 2138 200 info@aivoliitto.fi www.aivoliitto.fi