Download
taku ry n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Taku ry PowerPoint Presentation

Taku ry

177 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Taku ry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Taku ry

 2. TAKU RY PÄHKINÄNKUORESSA • Toiminut vuodesta 1975 lähtien • Jäsenistö koostuu taide- ja kulttuurialalla työskentelevistä ja alan opiskelijoista • Valvoo palkkauksellisia, ammatillisia ja koulutuspoliittisia etuja työmarkkinoilla • Kulttuurikentän ääni, laaja kulttuurialan osaaminen • Kuuluu palkansaajien keskusjärjestö AKAVAan liittonsa Akavan Erityisalat ry:n kautta • TAKU ry on yksi nopeimmin kasvavista Akavan jäsenjärjestöistä (3100 jäsentä)

 3. LIITTOJEN VÄLISET SUHTEET Keskusjärjestö, 34 liittoa Jäsenliitto, 25 jäsenyhdistystä Jäsenyhdistys: taide- ja kulttuu- riala

 4. Ammattiliiton etuja apua ja turvaa kaikkiin työelämän tilanteisiin ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha olet kehittämässä työelämän laatua yhteisessä joukossa ja parantamassa työntekijöiden neuvotteluasemia työelämän ja työlainsäädännön kehittämiseen liittyvät laadulliset kysymykset Jokainen yksittäinen jäsen lisää liiton painoarvoa neuvottelupöydässä • Jäsenyys on työelämän vakuutus jo opiskeluaikana • Kaikkia etuja ei voi mitata rahassa • Paljon rahanarvoista hyötyä

 5. TAKU VAIKUTTAA KULTTUURIKENTÄLLÄ • Asiantuntijajäsen mm. taidetoimikunnissa, koulutustoimikunnissa (OKM), kehittämisryhmissä ja erilaisissa hankkeissa • Akavan kulttuuripoliittinen ohjelma ja kulttuuri- poliittinen toimikunta TAKUnaloitteesta • Aktiivista sidosryhmätyöskentelyä mm. kulttuurialan ammattiliittojen neuvottelukunnassa • Lausunnot ja lobbaus

 6. Taku edunvalvojana • Koulutuspoliittinen työskentely • Oma koulutuspoliittinen ohjelma • Edunvalvonta • Tuottaa sisältöä alan näkökulmasta neuvotte- luihin • Tehnyt suosituksen ”Työsuhteen ehdot taide- ja kulttuurialalle”, ”Vähimmäispalkkasuositus kulttuurituottajille” ja ”Leiri- ja retkityöaikojen korvaukset kuntasektorilla”

 7. Jäsenet lajeittain

 8. Tutkinnot oppilaitoksittain

 9. Koko jäsenistön tutkinnot

 10. Opiskelijajäsenten tutkinnot

 11. Koko jäsenistön ammattinimekkeet

 12. MIKSI VALITSISIN TAKUN? • Työelämän palvelut yhdessä paketissa • Kokoaa kulttuurialan osaajat • Laajat jäsenpalvelut ja –edut • Alan asiantuntija työelämän erityiskysymyksissä • Vaikuttaminen oman alan edunvalvontaan ja työskentelyolosuhteisiin

 13. jäsenetuja • tietoa alasi työmarkkinoista sekä työllistymisestä • lakimiesapua työsopimusasioissa ja mahdollisissa työsuhteen ongelmatilanteissa • palkkaneuvontaa • mahdollisuuden ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan • luottamusmiesverkoston tuen työelämässä • laadukkaita työelämäaiheisia koulutuksia ja aluetapahtumia • urapalvelua ja tukea työnhakuun • innostavia opiskelijatapahtumia • verkostoja työelämää varten • julkaisuja (mm. Yhteenveto-lehti, työelämäoppaita) • vapaa-ajan ostoetuja (mm. Viking Line, A-lomat, Teboil, Motivus) Ammatinharjoittajien edut: http://www.akavanerityisalat.fi/fi/ammatinharjoittaja-yrittaja.html

 14. MITÄ JÄSENYYS MAKSAA? Opiskelijat • Jäsenyys maksuton • Jos käyt myös töissä • Yli 18 h/viikossa tai opetustyötä 8 h/viikossa, maksetaan jäsenmaksu 1,3 % • Kerryttää 34 viikon työssäoloehtoa (ansiosidonnaisen päivärahan ehto) Palkansaajat • 1,3 % päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista  Ammatinharjoittajat • Kiinteä vuosimaksu 180 €, ei sisällä työttömyyskassajäsenyyttä • Työttömyyskassa: Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien työttömyyskassaa (AYT) tai Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT) Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen!

 15. ANSIOSIDONNAINEN PÄIVÄRAHA • TAKUn jäsenenä kuuluu myös ERKOon (Erityiskoulutettujen työttömyyskassa), paitsi ammatinharjoittajat • Ansiosidonnainen päiväraha ERKOn kautta • Työssäoloehto: 34 työviikkoa tarkasteluajanjakson 28 kuukauden ajalla • Työviikossa pitää olla vähintään 18 työtuntia, opetusalalla 8 h Lisätietoja: http://www.erko.fi/ajankohtainen.html?&cHash=a0ed834b59&tx_ttnews[backPid]=83&tx_ttnews[tt_news]=38

 16. Kiitos!