Download
innfasing av innsida 2 0 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innfasing av Innsida 2.0 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innfasing av Innsida 2.0

Innfasing av Innsida 2.0

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Innfasing av Innsida 2.0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innfasing av Innsida 2.0

 2. Spørsmål vi skal besvare • Når får webmastere tilgang til Innsida 2.0? • Når får fakultetets ansatte og studenter tilgang? • Hvem kan webmasterne gi tilgang? • Må webmasterne gi support til enhetens brukere? • Når får lokal IT-seksjon en gjennomgang av Innsida 2.0? • Opplæringsmateriell?

 3. Agenda • Innfasningsplan for de ulike enhetene • Spørsmål vi skal besvare på møtet • Support: Brukerstøtte og opplæring • Aktiviteter og erfaringer knyttet til innhold i Innsida 2.0 ved NT-fakultetet, v/Martin Fjellvær og Marianne Sjøholtstrand. • Status rundt organisering av innholdsarbeid v/ Jan Erik • Flere spørsmål?

 4. Implementasjonsplan – innfasning ansatte Uke 8/9 Uke 13/14 Uke 12/13 Uke 14/15/16 Uke 16/17/18 Uke 18/19

 5. Implementasjonsplan – innfasning ansatte

 6. Implementasjonsplan – innfasning studenter Gamle Innsida vil kjøre parallelt med Innsida 2.0 minst inntil vårsemesteret er avsluttet.

 7. Kommunikasjonsplan - enhetene • Møte webmasterforum • Informasjonsbrev til enhetene om implementasjonsplanen • Møte med de enkelte enhetene før innfasning: • Informasjonsmøte ifm. innfasning for enhetens ledelse • Kick-off møte med ansvarlige for enhetens innhold / innholdsproduksjon på Innsida 2.0 • Gjennomgang med lokal IT-drift ift. lokal support • Workshop prosjekt / linje for gjennomgang og plassering av enhetens lokale innhold

 8. Når får webmastere tilgang til Innsida 2.0? • Etter at pilot er startet (23. januar) • Før innfasning av din enhet vil vi ha et kick-off møte med de som skal jobbe med / er ansvarlig for innhold (webmastere, innholdsprodusenter, kontorsjefer, etc.) • Etter kick-off-møtet tilbys alle fakultet og enheter to-dagers workhop sammen med personer fra Innsidaprosjektet for å gå over og plassere lokalt innhold på enheten.

 9. Når får fakultetets brukere tilgang? • Når piloten har gitt oss de svarene vi håper å få, og... • prosjektet har gjennomført introduksjonsmøte for fakultetsledelsen, og... • kick-off møte med de som skal jobbe med innholdet er gjennomført, og • lokal IT har fått en teknisk gjennomgang av løsningen. • Ansatte innfases først, studentene kommer seinere.

 10. Hvem kan webmasterne gi tilgang? • Mye opp til dere selv, og vurderes ut fra behov. • Det anbefales at dette i hovedsak skjer etter at kick-off møtet med fakultetet er gjennomført. • Før arbeid med flytting / tilpasning av innhold startes, anbefales at de som skal jobbe med dette, gjennomfører workshop med prosjektet og etablererer en ”beste praksis” for dette.

 11. Må webmasterne gi support til enhetens brukere? • Ja, men kun for innhold iht. en beste praksis • Teknisk support håndteres av lokal IT.

 12. Når får lokal IT-seksjon en gjennomgang av Innsida 2.0? • Lokal IT-seksjon vi få en egen teknisk gjennomgang før enhetens ansatte fases inn.

 13. Opplæringsmateriell • Velkommen-melding for alle brukere da de først logger på: • Lenker til lyninnføring i form av videoklipp - 3 stk. a 5 minutter- på norsk og engelsk • Hvordan man melde feil ? • Oppgaveorienterte veiledninger -skriftlig, tilgjengelig som vanlig Innsida-innhold.

 14. Anbefalinger • Noen (få?) webmastere ved hver enhet bør ha et redaktøransvar for eget innhold. • Det bør lages gode rutiner for ”governance” av innhold som sørger for at innholdet er kvalitetssikret og til enhver tid relevant ift. brukernes behov. Alt utdatert / ikke-relevant innhold fjernes! • Redaktør-rollen må ha en tett dialog med personer med et overordnet (”juridisk”) ansvar for enhetens innhold (”ansvarlig redaktør”) og for hele NTNU.