Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chef PowerPoint Presentation

Chef

205 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Chef

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Chef Stabschef Ledelsessekretariat Plan- og Udviklingsafdeling Byggeafdeling Driftsafdeling Forvaltnings- afdeling Kvalitets- afdeling Administrations- afdeling BSC Nordjylland BSC København og Nordsjælland FSV Boligforvaltning BSC Sydjylland og Fyn BSC Sjælland BSC Midtjylland CH CH CH CH CH CH CH PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Underliggende niveau LSC med underliggede LSE`er

  2. Placering af Bedrifts- og Sundheds- centre/-elementer (BSC/BSE) ST/FBE Stab/FBE: Hjørring BSC Nordjylland: Hjørring BSC Midtjylland: Flyvestation Karup BSC Sydjylland og Fyn: Flyvestation Skrydstrup BSC Sjælland: Antvorskov Kaserne BSC København og Nordsjælland: Sandholmlejren BSE Oksbøl: Oksbøllejren BSE Marinestation København BSE Aalborg: Flyvestation Aalborg BSE Ålborg BSC Nordjylland BSC Midtjylland BSE Oksbøl BSC København og Nordsjælland BSE Marinestation København BSC Sjælland BSC Sydjylland

  3. LSC LSE FBF Placering af Lokale Støttecentre/- elementer LSC/LSE ST/FBE Hjørring FLS Frederikshavn ST/FBE Aalborg Kaserner FSN Aalborg LSC Høvelte LSE Høveltegård LSE Jægersprislejren LSE Christiansminde LSE Svanemøllen Kaserne LSE Brødeskov Skive: Holstebro: FSN Karup: Århus: Borris: Sjællands Odde: Kongsøre: LSC Marinestation København (incl FMN) LSE Kastellet LSE Gothersgade Kaserne LSE Frederiksberg Slot LSE Jonstrup, Eskadrille Værløse Forsvarets Boligforvaltning i Nyboder Nymindegab: Fredericia: Varde: Skalstrup Oksbøl: Slagelse FLS Korsør Odense Slipshavn: Haderslev: FSN Skrydstrup: Søgård: Stensved Vordingborg: Sønderborg: LSE Almegård Bornholm: