Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Привіт, Києве! Вітаємо учасників Євро 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Привіт, Києве! Вітаємо учасників Євро 2012

Привіт, Києве! Вітаємо учасників Євро 2012

161 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Привіт, Києве! Вітаємо учасників Євро 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Привіт, Києве!Вітаємо учасників Євро 2012

 2. Тема уроку: Розв’язування задач на залежністькінематичних величин під час різнихмеханічнихрухів

 3. Наш маршрут

 4. Старт…

 5. Перевір себе

 6. Гасло уроку Різнірухи ми вивчали, Як швидкість, переміщення та час Розрахувати ми узнали. Теперспробуємо ми знаннязастосувати Та задачіцікавірозв’язати.

 7. м.Цюрупинськ – м.Херсон Задача. Автобус рухаючись зі швидкістю 54км/год. , змушенийбув зупинитися за 3с. Знайдіть проекцію прискорення автобуса та довжину гальмівного шляху, рахуючи прискорення сталим. Правильна відповідь. -0,5м/с ,22,5м.

 8. Відправлення з м.Херсон Задача. Швидкість потяга задана рівнянням: v= 30-4t. Запишітьрівняння для переміщення та визначте через який час потяг зупиниться. Правильна відповідь. s= 30t-2t2 ;t=7,5с.

 9. м.Херсон – м.Київ Задача. Охарактеризуйте, графікзалежностіпроекціїшвидкостітілавід часу. 1.Визначте час рівноприскореного та рівномірногорухів. 2.На якихділянкахшвидкістьтілазбільшується, на якихзменшується? 3.Визначити прискорення на ділянках. 4.Користуючись графікомпроекціїшвидкості, обчислити шлях, пройденийтілом: а) при розгоні; б) при рівномірномурусі; в) при гальмуванні. 5. Написатирівнянняруху для кожноїділянки. Правильна відповідь. 1.3с. та 2с. 2.1- швидкістьзростає, 3- швидкістьзменьшується 3. а1=1,5 м/с4; а2=0; а3=- 3м/с 4. s1=3м.; s2=6м; s3=3м. 5. хІ= 0,75t ; хІІ= 3t; xІІІ= 3t-1,5t.

 10. м.Київ Задача. Диск мікрохвильової печі здійснює три оберти за 0,5 хв.. Яким є період і лінійна швидкість обертання точки, віддаленої від центра диска на відстань 5 см.? Правильна відповідь. T=10с.; v=0,0314м/с

 11. Стадіон«Олімпійський» Задача. Через скільки секунд м’яч буде на висоті 25м., якщойого кинули вертикально вгору з початковою швидкістю 30м/с.? Правильна відповідь. ………

 12. Після матчу Задача. Опишіть характер прямолінійнихрухів і побудуйтеграфікзалежностіv(t): vx=2+3t; vx=6-3t; x=16-18t+3t2

 13. Наші враження Сьогодні я зрозумів, що за допомогою задач… Менібулоцікаводізнатись,що … Тепер я зможу … Я йду з уроку з почуттям …

 14. Домашнє завдання повт. §3-5 стор.57 №14;15; стор.50 №19-21

 15. Дякуємо за увагу!