Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3es JORNADES DE PATRIMONI DE LA MARINA BAIXA Seu Universitària de la Nucia PowerPoint Presentation
Download Presentation
3es JORNADES DE PATRIMONI DE LA MARINA BAIXA Seu Universitària de la Nucia

3es JORNADES DE PATRIMONI DE LA MARINA BAIXA Seu Universitària de la Nucia

107 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

3es JORNADES DE PATRIMONI DE LA MARINA BAIXA Seu Universitària de la Nucia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PROGRAMA Divendres 8 de maig de 2009 Seu universitària de la Nucia 15.30 – Presentació i Ponència d'Agustí Galiana, professor de ciències, sobre "L’extrem sud de la comarca: toponímia tradicional“ 16.30 - Grup de 3 comunicacions: M. Teresa Signes “Trenta anys de democràcia a Tàrbena (1979-2009)” Àngela R. Menages & Joan L. Monjo, “Salvà sobre causes de l’emigració” Manuel Pinto “Un paisatge de Tàrbena” 17.45 - Ponència de Toni Zaragozí, Toni Mulet i Toni Ferri sobre “El riu de l’Algar” 18.45 - Grup de 3 comunicacions: Carlos Ferrer, “El retrato literario de Benidorm” IES Altaia, “Gabriel Miró en el azul” Joan L. Monjo & Miquel À. Flores “Etnoliteratura de Tàrbena-Xaló- Santa Margalida“ Dissabte 9 de maig de 2009 Eixida en autobús des de davant de la Seu. 9.00 - Excursió a un lloc de la comarca 12.00 - Homenatge a Pere Maria Orts Divendres 15 de maig de 2009 Seu universitària de la Nucia 15.30 - Ponència de Francesc X. Llorca, lingüista de la UA, sobre "Llenguai cultura marineres de la comarca“ 16.30 - Grup de 3 comunicacions: Antonio Belda et al. “Estudio de la fauna cinegética de la Marina Baja” José E.Martínez et al. “Detección de riesgos ecológicos de la Marina Baja: análisis del paisaje” Jeroni Garcimartín “Cartografia de l’interior de la Marina Baixa” 17.45 - Ponència de Josep Torró, historiador de la UV, sobre "Característiques de la colonització cristiana a la Marina Baixa (1250-1325)" 18.45 - Grup de 3 comunicacions: Pere Garcimartín “Marins vileros de fa cent anys” J. Leonardo Soler “Espacio, memoria y conflictividad señorial en la Marina Baixa, siglo XV” M. Luz Lorenzo et al. “Els minxos: tradició culinària de les valls de Guadalest i l’Algar” 3es JORNADES DE PATRIMONI DE LA MARINA BAIXA Seu Universitària de la Nucia Antic col·legi de Sant Rafael Avda. Porvilla 8, la Nucia del 8 al 15 de maig de 2009 Organitzades per: Associació d’Estudis de la Marina Baixa Per a més informació: www.aemaba.es 3es JORNADES DE PATRIMONI DE LA MARINA BAIXA Associació d’Estudis de la Marina Baixa

  2. INSCRIPCIÓ El termini de matriculació és del 13 d’abril al 7 de maig de 2009. Els assistents s’hauran de matricular, en virtud de la col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant, al Centre Coordinador de les Seus Universitàries (SEUS) d’aquesta Universitat, per l’import que corresponga a les següents modalitats de matrícula: assistents no socis. . . . . 25 € assistents socis . . . . . . . 20 € comunicants no socis. . . 40 € comunicants socis . . . . . 30 € Els procediments de matrícula són els següents: INTERNET: fer clic al FORMULARI ELECTRÒNIC que es troba a l’adreça http://www.ua.es/es/estudios/seus/nucia/index.html TELEFÒNICA: SEUS, telèfon 96 590 93 23, de 9 a 14 h de dilluns a divendres. PRESENCIAL: SEUS, edifici Germà Bernàcer, planta baixa, campus de Sant Vicent del Raspeig, Universitat d’Alacant; de 9 a 17 h de dilluns a dimecres, de 9 a 14 h dijous i divendres. O també a la Seu Universitària de la Nucia, Avinguda Porvilla 8 de la Nucia. Els assistents tindran dret al material de les jornades, als corresponents certificats de participació i a una plaça d’autobús per a l’excursió programada. Els comunicants tindran dret, a més a més, a l’atenció del comité científic i a un exemplar de les actes de les jornades, en publicar-se, en les quals tindran un article. Quant a diplomes, es pot optar per: * certificació del CEFIRE de Benidorm als mestres i professors (assistents o comunicants a les jornades) per 20 hores. * certificació de l’ICE de la Universitat d’Alacant per 20 hores (12 presencials més 8 per a la realització d’un treball tutoritzat per membres del comité organitzador); per a obtenir la qualificació d’apte cal assistir almenys al 80% de les sessions i entregar el treball tutoritzat. ORGANITZACIÓ El comité científic de les jornades ha escollit les ponències, examinarà les propostes de comunicacions, s’encarregarà de seleccionar-les i gestionarà la publicació de les actes. També valorarà els treballs a presentar pels alumnes assistents que vulguen obtenir el certificat de crèdits de lliure elecció. Està format per Agustí Galiana (coord.), Francesc X. Llorca i Àngels Doménech. Per posar-se en contacte amb l’organització, escriure a: aemaba@gmail.es COMUNICACIONS Els ponents i comunicants assumeixen el compromís de presentar el text de la seua comunicació en paper i en suport electrònic (Oo Writer o MS Word) per a la publicació de les actes abans de la celebració de les Jornades. Passades aquestes, disposaran d’un termini de 15 dies per a introduir modificacions. El text de les comunicacions pot enviar-se per e-mail a aemaba@gmail.es o a AEMaBa, Plaça de l’Era 12, 03579 Sella. La llengua vehicular serà el valencià. Les comunicacions orals disposaran d’un sistema de projecció apte per a diapositives (Oo Impress o MS PowerPoint). Si desitgen repartir algun material als assistents, cal que s’adrecen a l’organització. El temps per a comunicacions orals és limitat. Per a la possibilitat de presentar pòsters o altres tipus de comunicacions o exhibicions, cal posar-se en contacte amb l’organizació. Les ponències disposen de 60’ i les comunicacions orals restants de 20’ cadascuna. Els textos a presentar per a la publicació de les actes seran d’un màxim aproximat de 5000 paraules per a les ponències i de 1000 paraules per a les comunicacions. Associació d’Estudis de la Marina Baixa amb la col·laboració de