Download
gruppe 3 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gruppe 3 PowerPoint Presentation

Gruppe 3

195 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gruppe 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Gruppe 3 • Medlemmer: • Per Christian Haug • Andre Østvold • Bjørn-Eirik Jevne • Yngve Meek Mo • Motto: • Æ vil være en venn!

  2. Pirater tok markedet • Madrid Rock innstiller driften • Fall på 30 – 35% over 4 år • Stenger etter 24 års drift Per Christian Avis1, 03.03.2005

  3. Åndsverk for retten • Galleri Sør for tingretten • Omfattende kopiering av kunst • Prinsipielt viktig sak Bjørn-Eirik Harald Berglihn, Dagens Næringsliv, 01.03.05

  4. Kopiering av ulike åndsverk • Kultur- og kirkedep. Fremlegger forslag om ny åndsverkslov • Vil beholde retten til kopiering til eget bruk • Salg og distrubisjon av verktøy som må til for å unngå kopisperren blir forbudt Meek Mo Tor Erik Gregersen, BT, 26.02.2005

  5. Millionkrav mot LEGO • Lego tapte rettsaken for opphavsrett i Tyskland • Konkurrent varsler et erstatningskrav på et tresifret millionbeløp • Får konkurranse fra Mega Bloks med flere Andre Aftenposten 29.3.2005

  6. Tyskland: Vis finger'n og betal • Edeka tilbyr skanning av fingeravtrykk • Vil fungere som betalingsmiddel • Avviser muligheten for misbruk NTB, 12.03.2005

  7. Skal kartlegge våre elektroniske spor • 100.000 mill til forskning av elektroniske spor • Profiterer på økt informasjon tilgang • Personvernutfordring NTB, 11.03.2005

  8. Personvern • Sefo bøtlegger politimester Gjengedal • Gjengedal viste usensurerte bilder fra overvåkningskameraer • Personopplysningsloven skal tas på alvor Dagbladet 14.12.2004

  9. Klager over salg av pyramidelister • Seven verver medlemmer fra medlemslistene til konkursrammede T5PC • Datatilsynet har mottat 5 klager • Datatilsynet vurdere om Sæles kjøp av medlemslistene strider mot personopplysningsloven Aftenposten 2.12.2004