Download
gruppe 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gruppe 1 PowerPoint Presentation

Gruppe 1

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gruppe 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gruppe 1 IME - FORSKDOK

 2. Gruppe 1: • Rudi Bech • Turid Nastad • Harald Ueland • Vegard Hartmann • Lin-Charlotte Mikalsen • Stian Frydenlund Lereng

 3. Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk • Ca. 400 årsverk • Seks institutter • Sentral aktør i norskutdannelses- og forskningssektor • Landets største leverandør av kandidater på mastergradsnivå

 4. FORSKDOK • Webbasert registreringssystem for forskningspublikasjoner • Benyttes av de fleste forskningsinstitusjoner i Norge • NTNU tok systemet i bruk i 1995 • Hvert fakultet og institutt har ansvar for sine egne registreringer • 7000 nye registreringer i 2003 • Frida

 5. FORSKDOK

 6. Problemstillinger • Kartlegge hvordan systemet fungerer i dagens situasjon – hva brukerne betegner som gode sider og hva de er mindre fornøyde med • Finne ut hvordan brukergrensesnittet oppleves

 7. Problemstillinger • Kartlegge hvor enkelt det er å foreta registreringer og vedlikeholde informasjon, samt søke i publikasjoner • Avdekke mulige forbedringsområder

 8. Metodevalg • Mange brukere, men antatt lav interesse for å svare • Fare for skjevt utvalg av de som svarer • Vanskelig å få frem de egentlige problemene ved bruk av spørreundersøkelse • Halvstrukturerte intervjuer

 9. Utvalg

 10. Resultater • Hvordan oppfattes brukervennligheten? • Vanskelig å navigere • Rart og uvant brukergrensesnitt • Vanskelig å få brukernavn/passord • For mange kategorier • Språk; støtter kun norsk • For mye informasjon på hvert skjermbilde • Utydelige tilbakemeldinger • Forvirrende fargevalg i forbindelse med feilmeldinger

 11. Resultater • Mulige forbedringsområder • Bedre feilmeldinger • Åpne for større fleksibilitet ifm. registrering • Forenkle prosessen med å få tilgang til systemet • Støtte for flere språk • Mindre informasjon i hvert skjermbilde • Gjøre det enklere å redigere innholdet i basen

 12. Resultater • Hvordan fungerer systemet i dagens situasjon? • Brukes hovedsakelig til registrering • Brukes lite til søking • Brukes til å generere statistikk i administrativ sammenheng • Brukerne er ikke kjent med de ulike mulighetene i systemet • Brukes sjelden og som regel bare i perioden før registreringsfristen

 13. Resultater • Gode sider • Enklere å registrere via PC enn via papirskjema • Mulig å endre innslagene i ettertid • Gir tilbakemeldinger dersom brukeren ikke fyller ut obligatoriske felter • Få feil

 14. Konklusjon • Dårlig usability • Vanskelig å lære og huske • Ineffektivt; omstendelig registreringsprosess • Ingen kvalitetssikring; lett å registrere feil • Lite tilfredse brukere • Akseptabel utility • Systemet kan utføre de oppgaver det er ment å gjøre