Download
gullfaks 2005 gruppe 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gullfaks 2005 Gruppe 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gullfaks 2005 Gruppe 1

Gullfaks 2005 Gruppe 1

131 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gullfaks 2005 Gruppe 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gullfaks 2005 Gruppe 1 Axel Vegard Mali Jon Trond

 2. Agenda • Prosess (~10 min) • Faglig (~20 min) • Spørsmål (~ 5 min)

 3. Prosess • Forutsetning • Gruppestruktur og arbeidsmetode • Erfaringer • Diskusjon • Konklusjon

 4. Forutsetninger • Gruppemedlemmenes motivasjon • Erfaring fra lignende prosjektarbeid

 5. Gruppestruktur • Flat struktur • Ingen utnevnt leder • Målsetning: Demokratiske beslutninger

 6. Arbeidsmetode • Individuelle ansvarsområder • 2 + 3 • Selvstendig arbeid den første tiden • effektivt?

 7. Erfaringer • Tester • Understrekte hva de enkelte trodde fra før • Nytt å sette fokus på prosess • Uvant, men lærerikt • Fokuset skapte frustrasjon • Lang tid før vi tok tak i problemet

 8. Diskusjon • Struktur og arbeidsmetode • Forskjellige motivasjonskurver • Vendepunkt?

 9. Konklusjon • Startet for sent med å rette fokuset mot prosessdelen av faget • Har slitt faglig • Frustrasjon over oppgavens voksende omfang • Gruppens evne til å holde humøret oppe har vært utslagsgivende

 10. Trykkstøtte K1/K2

 11. Orientering • Problemstilling • Prosjektbeskrivelse • Trykkforhold/Forkastninger • Simulering • Generelt om DIACS • Strategi • Nåverdiberegning • Konklusjon

 12. Orientering • Problemstilling • Prosjektbeskrivelse • Trykkforhold/Forkastninger • Simulering • Generelt om DIACS • Strategi • Nåverdiberegning • Konklusjon

 13. Problemstilling (1)

 14. L1_P L1_I C13 C4 PCSK25 1 C24 C14 2 4 3 C20 Problemstilling (2)

 15. Problemstilling (3) • Lavt trykk i K1 og K2 • Udrenert olje i S10 i K1 • Udrenert olje i S2 og S3 i K2

 16. Orientering • Problemstilling • Prosjektbeskrivelse • Trykkforhold/Forkastninger • Simulering • Generelt om DIACS • Strategi • Nåverdiberegning • Konklusjon

 17. Prosjektbeskrivelse • Oppgave: Bore ny vanninjektor i K1/K2 • Hypotese: DIACS vil gi best resultat • Bygge videre på arbeid fra i fjor • 3 caser med ulike strategier og løsninger

 18. Orientering • Problemstilling • Prosjektbeskrivelse • Trykkforhold/Forkastninger • Simulering • Generelt om DIACS • Strategi • Nåverdiberegning • Konklusjon

 19. Geologiske begrensninger • Vekslinger mellom sander og skifere • Tynne og lite kontinuerlige sander • Store trykkforskjeller • Forkastninger

 20. Forkastninger

 21. Orientering • Problemstilling • Prosjektbeskrivelse • Trykkforhold/Forkastninger • Simulering • Generelt om DIACS • Strategi • Nåverdiberegning • Konklusjon

 22. Simulering (1) • Eclipse • Begrensninger • Forenklinger

 23. Simulering (2) • Har lagt inn brønn fra fjorårets oppgave, PCSK25 • Simulering til 2020 • Lagt inn injeksjonsbrønn ICSK13 og ICSK27

 24. Simulering (3)

 25. Orientering • Problemstilling • Prosjektbeskrivelse • Trykkforhold/Forkastninger • Simulering • Generelt om DIACS • Strategi • Nåverdiberegning • Konklusjon

 26. DIACS i simuleringen • Downhole Instrumentation And Control System • Opptil fire uavhengige ventiler/injeksjonspunkter • Reguleres fritt fra 0 til 100% åpning • Maksimal injeksjon for hver DIACS: 3500 [Sm3/dag]

 27. Orientering • Problemstilling • Prosjektbeskrivelse • Trykkforhold/Forkastninger • Simulering • Generelt om DIACS • Strategi • Nåverdiberegning • Konklusjon

 28. Strategi (1) • Case 1 – Ingen injeksjon • Dagens situasjon • Simulering • Res: 1435 [Sm3*1000]

 29. Strategi (2) • Case 2.1- Injeksjon uten DIACS • En injeksjonsbrønn i K2 • Fire kompletteringer • Simulering • Res: 1732 [Sm3*1000]

 30. Strategi (3) • Case 2.2 - Injeksjon uten DIACS • Injeksjonsbrønn med sidesteg i K1 og K2 • 4+2 kompletteringer • Simulering • Res: 1737 [Sm3*1000]

 31. Strategi (4) • Case 2.3 - Injeksjon uten DIACS • To injeksjonsbrønner • 4+2 kompletteringer • Simulering • Res: 1753 [Sm3*1000]

 32. Strategi (5) • Case 3 - Injeksjon med DIACS • Sidesteg • Firesoners DIACS • Tre i K2 og en i K1 • Simulering • Res: 1743 [Sm3*1000]

 33. Orientering • Problemstilling • Prosjektbeskrivelse • Trykkforhold/Forkastninger • Simulering • Generelt om DIACS • Strategi • Nåverdiberegning • Konklusjon

 34. Økonomi • Vurderte casene m.h.p nåverdi • Produksjon fra 2007-2020 • Best case, worst case • Store usikkerheter • Oljepris • Dollarpris

 35. Vurderinger • Best case • Oljepris: 1500 kr/Sm3 (~$38/fat) • Gasspris: 1,0 kr/Sm3 • Worst case • Oljepris: 1100 kr/Sm3 • Gasspris: 0,7 kr/Sm3 • Diskonteringsrente på 7%

 36. Resultater

 37. Orientering • Problemstilling • Prosjektbeskrivelse • Trykkforhold/Forkastninger • Simulering • Generelt om DIACS • Strategi • Nåverdiberegning • Konklusjon

 38. Konklusjon • Trykkstøtte vil gi høyere produksjon • Trykkstøtte vil gi akselererende produksjon • DIACS komplettering ikke bedre • Case 2.1 gir best nåverdi

 39. Spørsmål?