1 / 8

INTERESSENTANALYSE AF ROSKILDE LÆRERFORENING

INTERESSENTANALYSE AF ROSKILDE LÆRERFORENING. Analysen er foretaget i august/september 2008 af Erhvervspsykolog Morten Ejlskov Konsulent i Danmarks Lærerforening Judy Jacobsen Analysen er forelagt kredsstyrelsen på møde den 30. september 2008

fauna
Télécharger la présentation

INTERESSENTANALYSE AF ROSKILDE LÆRERFORENING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. INTERESSENTANALYSE AF ROSKILDE LÆRERFORENING Analysen er foretaget i august/september 2008 af • Erhvervspsykolog Morten Ejlskov • Konsulent i Danmarks Lærerforening Judy Jacobsen Analysen er forelagt kredsstyrelsen på møde den 30. september 2008 Præsenteret for tillidsrepræsentanterne på møde den 7. oktober 2008

  2. INTERESSENTANALYSE AF ROSKILDE LÆRERFORENING Analysen er foretaget blandt såvel eksterne som interne interessenter. De eksterne interessenter omfatter • Politikere fra Skole og Børneudvalget • Forvaltningspersonale De interne interessenter omfatter • Medlemmer • Tillidsrepræsentanter • Kredsstyrelsesmedlemmer

  3. INTERESSENTANALYSE AF ROSKILDE LÆRERFORENING KONKLUSION Alle kredsens interessenter omtaler kredsstyrelsen/kontorgruppen med meget stor anerkendelse

  4. INTERESSENTANALYSE AF ROSKILDE LÆRERFORENING Særligt anerkendes • Forhandlingsevner på det faglige område, herunder personsager og aftaler • Sagsbehandling Kredsens repræsentanter er dygtige, velforberedte, pålidelige og til at tale med. Alle mener, at kredsen gør et godt stykke arbejde for sine medlemmer på det faglige område

  5. INTERESSENTANALYSE AF ROSKILDE LÆRERFORENING Potentielle udviklingsmuligheder • Alle eksterne interessenter og medlemmer peger på, at kredsstyrelsen kunne være mere udviklingsorienteret på det pædagogiske område. Kredsstyrelsen opfattes primært som reagerende på kommunens udspil. • Tr/kredsstyrelsesmedlemmer mener dog, at kredsen er rigeligt proaktiv – og peger på, at det er vigtigt, at kredsen ser udvikling i lyset af arbejdsforhold og stress • Forvaltningsrepræsentanter peger på, at det er sejt og langvarigt at forhandle med kredsen, da de er meget detaljeorienteret

  6. INTERESSENTANALYSE AF ROSKILDE LÆRERFORENING Potentielle udviklingsmuligheder • Interne interessenter peger på, at kredsstyrelsen bør iværksætte et arbejde med at tiltrække nye til kredsstyrelsen og særligt til kontorgruppen • Interne interessenter enige om, at medlemsengagementet i forhold til kredsens arbejde og initiativer godt kunne være bedre, men også at dette ikke kun er kredsens ansvar. Kredsstyrelsen er ikke så synlig ude på skolen – det gælder særligt for de medlemmer, der nytilkomne til kredsen

  7. INTERESSENTANALYSE AF ROSKILDE LÆRERFORENING Potentielle udviklingsmuligheder • Der bliver ikke givet udtryk for problemer/usikkerhed i forhold til kredssammenlægningen bortset fra specialskolen

  8. INTERESSENTANALYSE AF ROSKILDE LÆRERFORENING Generel bemærkning vedr. analysen fra konsulenterne • Måske et mere nuanceret billede af medlemmerne, hvis nogle af medlemmerne havde været unge og/eller nyuddannede lærere

More Related