welkom in groep 8a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom in groep 8A PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom in groep 8A

play fullscreen
1 / 9

Welkom in groep 8A

113 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom in groep 8A

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Welkom in groep 8A Schooljaar 2012-2013

  2. Methodes Rekenen, Taal en Spelling (GIP) Geschiedenis/Aardrijkskunde/Natuur Begrijpend Lezen Info. Verwerking Leefstijl Schrijven muziek BV

  3. Huiswerk Max. 3 toetsen per week Maakwerk (rekenen, spelling) 3 x presentatie (spreekbeurt, gedicht en boekbespreking) 1x werkstuk en 1xboekverslag www.statenkwartierschool.nl

  4. Gang van zaken in de klas Werken volgens GIP-model Weektaak Klassendienst Gym maandag en dinsdag 2 rapporten + Eggo-kaarten Zelf navragen van het huiswerk na ziekte (site) Briefjes voor dokterbezoek e.d. Verlofaanvragen ruim van tevoren via formulier Briefje om over te blijven bij medeleerlingen

  5. Groep 8 Kamp 24 sept/m 28 september Bezoeken VO-scholen november/december LVS eind dec. / begin jan. Adviesgesprekken 23 januari Cito-toets 4-5-6 februari, uitslag eind maart Musical en afscheidsavond 16 juli Laatste schooldag 17 juni

  6. Kamp www.denhaag.nl/schoolinbos Per post verdere info. Educatief programma prehistorie, spel en sport. Welke leerkrachten gaan mee?

  7. Nog te regelen Contactouders 2x (1x groep en 1x voor AC) Controle en aanvullingen adressen en emailgegevens