chrissy van der vliet ma t m do yvonne telgen vrijdag n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom in groep 7a PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom in groep 7a

play fullscreen
1 / 10

Welkom in groep 7a

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom in groep 7a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Chrissy van der Vliet, ma t/m do Yvonne Telgen, vrijdag Welkom in groep 7a

  2. Welkevakkenkrijgen de kinderen? • Rekenen, taal en spelling in de dagtaakd.m.v. van GIP • Begrijpendlezen en technischlezen • Geschiedenis, natuur, aardrijkskunde en verkeer • Leefstijl, muziek, creatief, schrijven • Weektaak met diverse werkboeken en opdrachten • Nieuwevakken: Engels en ZIP

  3. Huiswerke.d. • Max. 3x per week • Toetsenleren van geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, Engels en topo • Eventueel extra maakwerk • 1x gedicht, thuisvoorbereiden en in de klasvoordragen • 1x boekbespreking, thuisvoorbereiden en in de klasvertellen • 1x werkstuk, 1 land uitEuropa, werken op school tijdens SMC tijd, thuiseventueelafmakenbijtijdtekort en uitprinten • 1x boekverslag, thuisvoorbereiden en inleveren • 1x spreekbeurt, onderwerpnaarkeuze, thuisvoorbereiden en in de klasvoordragen • 1x wandkrant, maken op school tijdens SMC met tweetal

  4. Gym • Maandag 10.15-11.00 door juf Cynthia • Dinsdag 9.15-10.00 door juf Cynthia • School t-shirt, kortebroek, gymschoenen in schooltas Schoolbieb • Iederevrijdag 10.00

  5. Verkeer • Verkeerslessen en toetsen • Verkeersexamentheorie en praktijk SMC • 1x in de week • Rekenen, taal, spelling, werkstuk

  6. Toetsen • Na iederblok van rekenen, +/- 1x in de 3 weken • Om de twee hoofdstukkentaal, +/- 1x in de 4 weken • Na 4 woordpakketten spelling eendictee, +/- 1x in de 3 weken • Na iederhoofdstuk van geschiedenis, natuur, aardrijkskunde, topo en Engels • Verkeern.a.v. verkeerskrant • CITO LVS: rekenen, begrijpendlezen, technischlezen en spelling in januari • CITO LVS juni: alleentechnischlezen

  7. CITO entreetoets • 13, 14 en 16 mei 2013 • 27 t/m 31 mei 2013 • Allevakgebiedenzeeruitgebreid en extra informatieverwerking • 2/ 3 toetsen per ochtend • Uitslagvoor de zomervakantie • Algemeenbeeld van het kind voorgroep 8, eventuelehiaten op tesporenom in groep 8 nogaantewerken

  8. Website • Belangrijke data • Toets data • Verhaaltjes van activiteiten • Oproepen • Belangrijkedocumenten

  9. Anderedingen • Spullen die de kinderennodighebben: vulpen, agenda, elastiekmap • Briefjes of e-mail mededelingen • Gezondhapje en drankje • Op tijdkomen: 8.20 gaan de deuren open en om 8.30 start de les • 3 momentenoudermiddagen/ avonden: 19 en 21 november 2012 voor EGGO, 19 en 21 februari 2013 voor het1e rapport en 10 juli 2013 voor het 2e rapport • 2 contactouders? 1 voor de klas en 1 vooractiviteitencommissie • Luizenouder = Mariska, moeder van Dylan en Anja, moeder van Steven

  10. Observatiejuni 2012Waarheeftdezegroepbehoefteaan? • Inzetten op positieve en veiligerelaties in de groep • Investeren in interactie • Consequent zijn in het hanteren van de regels en procedures en het uitvoeren van bijbehorendeconsequenties • Werken met instructiegroepen • Vreedzame School naastLeefstijl op eenspeelsewijzeaandachtvoordezepunten