Welkom in groep 5 - PowerPoint PPT Presentation

welkom in groep 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom in groep 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom in groep 5

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation
Welkom in groep 5
119 Views
aldis
Download Presentation

Welkom in groep 5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom in groep 5 Informatieavond 13 september 2010

 2. Telefoonlijst, ook e-mail Algemeen Catechese Taal Lezen Rekenen Schrijven Hoeken en Groepen Wereldoriëntatie Werkstuk Spreekbeurt Verkeer Creatieve vakken Gymnastiek Methodes bekijken en Koffie. Agenda

 3. Algemeen • Dagritme • Klassenbeurt • Computers • Spelling, rekenen, taal. • Hoeken en groepen • Werkstukken: computerlokaal. • Klassensite • Woensdag gruitdag

 4. Algemeen (vervolg) • Rapporten • Toetsen • Cito • Methodegebonden • Remedial teaching: • Mappen mee! • Interne begeleiding • Barend Schuurman • Plusgroep

 5. Algemeen (vervolg) • Adaptief onderwijs • Kanjertraining • Coöperatief leren • Doel is samenwerken • Iedereen heeft eigen aandeel

 6. Catechese • Trefwoord • Vieringen • Gedenkhoek

 7. Taal • Methode Taal Actief • Periodes van 3 weken • Combineert taal en spelling • Eén centraal thema • Ankerverhaal • Woordenschat • Remediëren en verrijken

 8. Spelling • Periodes van drie weken • Nauw verbonden met taalmethode • Spellingscategorieën • Betekenis / synoniemen • Werkboek, nakijken • Dictee 1 en 2 • Flitsen • Remediëren, verrijken • Thuis oefenen www.wrts.nl groep5j.wrts.nl Kijk ook eens bij www.woordkasteel.nl en www.beetjespellen.nl

 9. Stellen • Creativiteit. • Opbouw van zinnen. • En toen, en toen… • Opbouw van verhaal. • W,W,W,W,W,H • Spelling.

 10. Begrijpend lezen • Boekles vaak samen. • Bakkaarten. (Hoeken en Groepen) • Toetsen.

 11. Technisch lezen • Estafette • Drie keer per week • Drie niveaus (Niveau 1, 2, 3) • Voorbereid op lezen m.b.v. het werkboek • Herkenbare teksten Plezier. • Thuis lezen • Stillezen, maar zeker ook HARDOP lezen is belangrijk. De kinderen mogen zelf een boek van huis meenemen.

 12. Rekenen Plusboek Vaste opbouw • Wereld in getallen • Nieuwe methode • Vaste opbouw van de lessen • (Automatiseren, kern, verwerking) • Ruimte voor differentiatie • Weektaak • Zelf nakijken…waarom?? • Projecttaken Bijwerk- boek Weektaken

 13. Rekenen 2 4 6 6 8 1 2 8 0 6 0 0 6 9 2 + • Wereld in getallen • Verkennen tot en met 10.000 • Positioneren van getallen op de getallenlijn • Rekenen tot en met 1000 • H, T, E. • Tafels herhalen, automatiseren • “Cijferen” • Nu al netjes werken in schrift! +

 14. Rekenen (vervolg) • Tafels • Automatiseren/tempo • delen (5 x 4 = 20 20 : 4 = 5 … x 4 = 20) • hulp bij andere keersommen 10 x 6 = 60 5 x 6 = 30 • Tip: • Malle getallen • Speel Yathzee

 15. Vervolg rekenen • Klokkijken • Analoog • Ook de minuten en kwartieren • Digitaal • 24 uur

 16. Schrijven • Zwart op wit • Schrijfhouding. • Schriftligging. • Pengreep. • Vloeiend verbinden van de letters. • Kinderen ontwikkelen al eigen handschrift. • Twee verschillende schriften.

 17. Wereldoriëntatie • Drie nieuwe methodes. • In vogelvlucht  Biologie • Een zee van tijd  Geschiedenis • Land in zicht  Aardrijkskunde • In blokken van twee of drie weken aangeboden. • Na ieder blok is er een toets. • Onder het kopje “Wereldoriëntatie” op het rapport.

 18. Wereldoriëntatie • Natuur: Eten en gegeten worden • Techniek: Internet • Milieu: Het weer • Gezond & redzaam gedrag: Eigen lichaam

 19. Wereldoriëntatie In groep 5 komen een aantal kenmerkende en voor kinderen herkenbare onderwerpen aan bod, zoals het oude Egypte en ‘Oma’s tijd’. De 10 tijdvakken. In Een zee van tijd zoeken de leerlingen overeenkomsten en verschillen tussen deze samenlevingen.

 20. Wereldoriëntatie • De kinderen maken kennis met aardrijkskunde aan de hand van de volgende onderwerpen: • Werk • Landschap • Verkeer en vervoer • Geloof • Je eigen omgeving • Ook kaartopdrachten komen aan bod

 21. Boekentip: • Lang geleden • In een land hier ver vandaan • Overal en ergens

 22. Hoeken & Groepen • Drie keer in de week • Samenwerken • Zelfstandigheid • Opdrachten sluiten aan bij diverse vakken • Leeshoek • Wereldoriëntatiehoek • Creahoek • Samenhoek • Rekenhoek • Basisbits De kinderen leren de basis

 23. Werkstuk • Introductie werkstuk • Leren samenvatten met behulp van kernwoorden. • Samen muurkranten maken • Structuur van een werkstuk • Ieder kind maakt een eigen werkstuk

 24. Spreekbeurt; na de voorjaarsvakantie • Originaliteit. • Presenteren. • Smartboard & Materiaal. • De kinderen krijgen een blad met daarop de criteria voor een spreekbeurt. • Komt ook op site.

 25. Verkeer • Verkeerskrant VVN • Directe omgeving • Fietsen, lopen • Verkeersregels; zo zit dat

 26. Creatieve vakken • Handvaardigheid • Op vrijdag, juf Margot • Tekenen; in de klas • Koppelen aan kunst • Portrettekenen • Drama • kanjertraining • Muziek • Juf Marjolein

 27. Gymnastiek • Maandag en donderdag • Zorg voor regenkleding op donderdag. • Vakleerkracht • Douchen • Vergeet geen slippers mee te geven!

 28. Vragen en methodes inkijken • Stel gerust vragen! • U kunt de methodes inkijken.