1 / 15

Welkom in groep 5

Welkom in groep 5. Wat gaan we vanavond doen?. Welke leerkracht is er wanneer? Regels in de klas en in de school Welke vakken zijn er in groep 5 Extra activiteiten en aandacht voor… SCOL Contact En nu goed kijken!. Leerkrachten. Maandag, dinsdag en woensdag Marieke de Kruijf

dayton
Télécharger la présentation

Welkom in groep 5

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Welkom in groep 5

 2. Wat gaan we vanavond doen? Welke leerkracht is er wanneer? Regels in de klas en in de school Welke vakken zijn er in groep 5 Extra activiteiten en aandacht voor… SCOL Contact En nu goed kijken!

 3. Leerkrachten • Maandag, dinsdag en woensdag Marieke de Kruijf • Donderdag en vrijdag Manon Welleman • Maandag en dinsdag Stagiaire Tom Sanders, derdejaars student PABO

 4. Regels in de klas en in de school • Om 8.20 uur de eerste bel – naar binnen, om 8.30 de tweede bel, we starten dan ook echt! • Regels met de kinderen samen besproken en vastgelegd. • Wc-bezoek • Taalgebruik • Omgang met elkaar • Woensdag – fruitdag • Eten en drinken voor andere dagen • Gebruik van inktwissers

 5. Vakken in groep 5 Rekenen Taal Spelling Lezen/estafette Begrijpend lezen

 6. En verder: Schrijven Geschiedenis Engels Muziek Docu Aardrijkskunde Verkeer Natuur Bewegingsonderwijs, woensdag en vrijdag Werken op de computer

 7. Maar ook is er aandacht voor: Creatieve vakken in de creamiddagen Actief burgerschap Maandvieringen (11/11/2010) Lekker Fit Extra activiteiten: - Suikerfeest - Op pad met de boswachter - Project Jet en Jan - Kleurrijk Wijk

 8. SCOL • SCOL= sociale competentie observatie lijst • Een leerlingvolgsysteem dat aansluit bij “Kinderen en hun ….sociale talenten” • SCOL brengt in kaart hoe sociaal competent een leerling zich in verschillende situaties op school gedraagt. • Het instrument bestaat uit 26 vragen, verdeeld over 8 categorieën van sociaal competent gedrag: - ervaringen delen - jezelf presenteren - aardig doen - een keuze maken - samen werken en spelen - opkomen voor jezelf - een taak uitvoeren - omgaan met ruzie

 9. contact De scheepstelegraaf Via de mail Brieven op de deur Gesprek met de leerkracht – afspraak Rapportgesprekken

 10. Vragen? Heeft u vragen?

 11. Onze vragen: Wij zoeken hulpouders voor - creamiddag op vrijdag kookouders Begeleiden bij excursies Begeleiden bij museumbezoek Hobby’s/werk van de ouders

 12. En nu goed kijken!

 13. Wat zie je hier?

 14. En hier?

 15. En tot slot……hier?

More Related