Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ziheng Yang PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ziheng Yang

Ziheng Yang

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ziheng Yang

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aidan Budd Nick Goldman Ziheng Yang Bill Pearson

 2. Alignment nekódující DNA(Ari Loytynoja)

 3. Koalescenční modely divergence populací Radka Storchová

 4. Wright-Fisher model Sewall Wright Sir Ronald Fisher

 5. Teorie koalescence MRCA John Kingman

 6. Koalescenční modely Isolation with Migration (IM) N1 N2 m1 m2 t NA

 7. Koalescenční modely Migrate, Lamarck m1 N1 N2 m2 m5 m3 m4 m6 N3

 8. Koalescenční modely MCMC coal N3 N1 N2 t1 t2 NA

 9. Aplikace „Isolation with Migration“ modelu na dva druhy slavíků N1 N2 m1 m2 t NA

 10. IM • Vstupní data • nukleotidové sekvence/mikrosatelity předpoklady - neutralita - žádná rekombinace v rámci lokusu - volná rekombinace mezi lokusy • mutační rychlost

 11. IM Odhad parametrů pomocí Markov Chain Monte Carlo (MCMC) simulací Příklad jak spustit IMa program: ima -i IM_input.txt -o IM_output5.out -q1 10 -m1 1.4 -m2 1.2 -t 4 -b 1000000 -l 1.0 -fg -n 15 -g1 0.8 -g2 0.9 -p1345 -s 634264

 12. IM Výstup3 simulace (1) pro všechny geny, (2) pro autosomální geny, (3) pro Z-vázané geny N m t all chrA chrZ