1 / 71

KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE?

KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE?. VRSTE SREDNJIH ŠKOLA. STRUKOVNE. GIMNAZIJE Opća Jezična Klasična Prirodoslovno-matematička Prirodoslovna međunarodna. UMJETNIČKE Likovne Glazbene Plesne. TROGODIŠNJE obrtničke industrijske. ČETVEROGODIŠNJE tehničke druge. Što poslije?.

finian
Télécharger la présentation

KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE?

 2. VRSTE SREDNJIH ŠKOLA STRUKOVNE • GIMNAZIJE • Opća • Jezična • Klasična • Prirodoslovno-matematička • Prirodoslovna • međunarodna • UMJETNIČKE • Likovne • Glazbene • Plesne • TROGODIŠNJE • obrtničke • industrijske • ČETVEROGODIŠNJE • tehničke • druge

 3. Što poslije? Tehničke i druge četverogodišnje škole umjetničke Industrijske Obrtničke gimnazije Državna matura Državna matura Državna matura Završni ispit Pomočnićki ispit Nastavak obrazovanja Nastavak obrazovanja Zaposlenje Zaposlenje

 4. BODOVNI PRAG(za opću gimnaziju)

 5. DODATNI BODOVI –natjecanja u znanjuboduje se samo jedan najpovoljniji rezultat

 6. DODATNI BODOVI – športski rezultati

 7. DODATNI BODOVI – ostali rezultati

 8. IZRAVAN UPIS • 1.,2. ili 3. mjesto na državnom ili međunardnom natjecanju iz nekog predmeta koji se traži za upis • učenici povratnici iz iseljeništva • učenici koji su posljednje dvije godine se školovali u inozemstvu (roditelji iz diplomatskih predstavništva) UPISIJU SE POD UVJETOM DA PREĐU BODOVNI PRAG • djeca stradalih zatočenih ili nestali hrvatskih branitelja (i civila) • djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida domovinskog rata, civilnih invalida 1. skupina (100%) • Djeca hrvatski ratni vojni invalidi i civilni invalidi • djeca dragovoljaca domovinskog rata (treba potvrda Ministarstva) • djeca hrvatskih branitelja i dragovoljaca koja žive u teškim uvjetima mogu zaostajati do 10% u broju bodova i upisati se • djeca sa težim zdravstvenim poteškoćama (dokaz mišljenje službe za profesionalno usmjerenje i liječnika šk. medicine)

 9. NATJEČAJ ZA UPIS • natječaj će škole objavit početkom lipnja u tisku (Glas Slavonije), a po mogućnosti i na Internet stranici dodatne obavijesti • rokovi – stari - možda se izmjene? • ljetni - prvi upisni krug – 1.- 5.7.2008. - drugi upisni krug - 8.-10.7.2008. • jesenji upisni rok – 25.-28.8.2008. • svjedodžbe ćete dobiti 26. ili 30. lipnja 2008. (petak, ponedjeljak) • Popravni – 23. i 24. lipnja 2008. (utorak,srijeda)

 10. POTREBNI DOKUMENTI • Prijavnica (i upisnica) za natječaj • izjavu kojom roditelj školi daje pravo provjere osobnih podataka u Središnjem državnom uredu za upravu. • svjedodžbe 7. i 8. razreda (originali i za upis i za predupis) • odgovarajući dodatni dokumenti (za dodatne bodove i ostvarivanje nekog od dodatnih prava) • prilikom prijave može preslik - prilikom upisa trebaju originali • Prijavnica i upisnica se ne plaćaju

 11. Obrtničke škole • Izbor se temelji na: • Uspjehu u OŠ • Zdravstvenoj sposobnosti (od medicine rada) • Sklopljen ugovor o naukovanju • (izravno se upisuju koji imaju sklopljen ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom) • Ako je prevelika potražnja provodi se razredbeni postupak (obavijest u natječaju) • Prednost tko se javi u obrt kojim se bave roditelji

 12. DRŽAVNA MATURA • je ispit koje se provodi na kraju četverogodišnjeg obrazovanja te se na valjan i objektivan način provjerava znanje i vještine stečeni tijekom obrazovanja • pitanja dolaze iz jednog centra pod bar kodom originalno zatvorena • polagat će ju učenici gimnazija i svih četverogodišnjih strukovnih škola (i oni koji sve 4. godine prođu s odličnim) • bit će dokaz da si završio srednju školu • sastojati će se od polaganja obveznih predmeta i polaganja izbornih predmeta (još nisu određeni točno koji su to predmeti) • prvu državnu maturu polagati će učenici gimnazije koji će šk. god. 2008./2009. biti 4. razred (a ove godine su 3. razred) • idući šk. godine 2009./2010. obavezno će ju polagat i učenici četverogodišnjih strukovnih škola • do tada - kao priprema za maturu su nacionalni ispiti - godišnji pismeni ispiti • Pitanja na maturi za sada prilagođena učenicima gimnazija – učenici strukovnih škola rade dodatne sate nastave da bi obradili sva pitanja za maturu

 13. PLAĆANJE ŠKOLARINE • neke škole upisiju i učenike bez obzira na uspjeh uz plaćanje školarine (koje imaju dozvolu ministarstva) • gimnazije, ekonomska, upravna, trgovačka, glazbena, plesna - 5.800 kn • tehničke, medicinske - 6.000 kn • obrtničke, industrijske i sl. 6.500 kn • zubarske, likovne, kuharske, sastičari, kozmetičari 7.200 kn

 14. PLAĆANJE DIJELA ŠKOLARINE • škole mogu za posebne programe i potrebe iznad uobičajenih standarda naplaćivati dodatno od učenika kako slijedi: • gimnazije - dodatni programi na stranom jeziku 400 mjesečno • likovne, dizajn, zubotehničar 500 kn godišnje • grafički dizajner - 400 kn godišnje • medicinski kozmetičar, kozmetičar - 300 kn godišnje • farmaceutski, sanitarni i zdravstveno-laboratorijski tehničar 200 kn godišnje • medicinska sestra, medicinski tehničar, fizioterapeu, primalja 100 kn godišnje

 15. ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE NA SISTEMATSKOM PREGLEDU U 8.R LJIJEČNICA NAGLASILA TKO IMA KAKVE KONTRAINDIKACIJE TRGOVAČKA ŠKOLA Deformiteti kostura, govor, sluh, boje POLJOPRIVREDNA I VETERINARSKA Bolesti jetre (hepatitis B), alergije, poremećaj vida, poremećaji dišnog sustava UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA Govor, sluh, deformacije lica Kuhar – tjelesno zdrav, spretan, zdrave kože, razvijenog vida, okusa i mirisa TEHNOLOŠKA Vid na boje, bolesti jetre i bubrega, alergije, teže respiratorne bolesti, bolesti krvotvornih organa MEDICINSKA Vid na boje, teže psihičke bolesti, alergije na lijekove, sluh, govor, teže deformacije lokomotornog sustava • Laboratorijski tehničari – teže smetnje vida i stereovid

 16. Maser – kontaktni dermatitis, kronične bolesti kože, teži deformitet lokomotornog sustava • Kozmetičar – vid na boje, teža oštećenja lokomotornog sustava, alergijske dermatoze, kontaktni dermatitis, palmarna hiperhidroza, varces cruris (obiteljska) epi, dijabetes ovisan o inzulinu, poremećaj glasa i govora ELEKTROTEHNIČKA Poremećaj vida na boje, strah od visine, sluh, teže psihičke neurološke bolesti (epi), dijabetes, teža oštećenja lokomotornog sustava, alergija na kovine VETERINARSKA Alergije na životinjsku dlaku, krzno i perje te teža kronična oboljenja imunološkog sustava

 17. GRAĐEVINSKA I PROMETNA Opći znanstveni kriteriji, dobra koordinacija pokreta i izrazito dobra opća kondicija Kontraindikacije su: strah od visine, teža oštećenja vida i sluha, lokomotornog i neurološkog sustava (epi), dijabetes i teže kronične bolesti respiratornih organa - za promet - pregled učenika prema odgovarajućim pravilnicima iz cestovnog, zračnog i pomorskog prometa GLAZBENA ŠKOLA Prema kriterijima za odgovarajući program – talent, svestranost, kreativnost, samodisciplina, nastup pred publikom

 18. OBRTNIČKA ŠKOLA Frizer – zdrave noge, alergije, deformiteti ruku i nogu, bolesti kože, smetnje vida Stolar – manualna spretnost, teža oštećenja vida, sluha, dišnih sustava, neurološkog i lokomotornog sustava, alergije • Fotograf, pekar, mesar, autolakirer, obućar – medicina rada ŠKOLA ZA TEKSTIL, DIZAJN I PRIMIJENJENE UMJETNOSTI Krojač – alergije, vid, vid na boje STROJARSKA TEHNIČKA Opći zdrastveni kriteriji, dobra kondicija EKONOMSKA I UPRAVNA Teže bolesti lokomotornog sustava i teži poremećaji vida i sluha, poremećaji govora, teže bolesti cirkulacijskog sustava GIMNAZIJSKI PROGRAM Nema pregleda

 19. LAKŠE SE ZAPOŠLJAVAJU zidar Tesar Instalater grijanja i klimatizacije konobar slastičar Kuhar željezničar električar fizioterapeut TEŠKO SE ZAPOŠLJAVAJU ekonomski tehničar Upravni referent kemijski tehničar maturant gimanzije frizer poljoprivredni tehničari dizajner odjeće tehičar cestovnog prometa TRŽIŠTE RADA JAKO VAŽNI: strani jezici, rad na računalu, komunikacijske vještine (rad u timu)

 20. SREDNJE ŠKOLE U OSIJEKU (18) • Elektrotehnička i prometna škola Osijek • Strojarska tehnička škola Osijek • I. Gimnazija Osijek - opća • II. Gimnazija Osijek - jezična • III. Gimnazija Osijek - matematička • Medicinska škola Osijek • Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek • Graditeljsko-geodetska škola Osijek • Tehnološka škola "Ruđer Bošković" Osijek • Ekonomska i upravna škola Osijek • Ugostiteljsko-turistička škola Osijek • Obrtnička škola Osijek • Trgovačka škola Osijek • Škola za tekstil, dizajn i primjenjene umjetnosti Osijek • Škola za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" Osijek (za slijepe) • Glazbena škola Franje Kuhača Osijek • Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku • "Gaudeamus" Prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti

 21. UPITNIK O ODABIRU ZANIMANJA DJELATNOSTI

 22. Profesionalno usmjeravanje

 23. Vodić kroz zanimanja

 24. Vodić kroz zanimanja

 25. upitnik

 26. I. GIMNAZIJA - OPĆA Županijska 4, Osijek

 27. I. GIMNAZIJA - OPĆA Županijska 4, Osijek • opće znanje u svim predmetima OPĆA GIMNAZIJA • trajanje: 4 godine • broj učenika: 140 (5 odjela) • bodovni prag: 50 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z ODJEL ZA SPORTAŠE – (PROGRAM NIJE U SVEZI TZK) • trajanje: 4 godine • broj učenika: 25 (1 odjela) • bodovni prag: 44 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z • potvrda državnog športskog saveza o sportskim postignućima • PRIPREMA ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA, UPIS NA BILO KOJI FAKULTET

 28. II. GIMNAZIJA - JEZIČNA K. Firingera 5, Osijek

 29. II. GIMNAZIJA - JEZIČNA K. Firingera 5, Osijek • naglasak na stranim jezicima • mogućnost učenja njemačkog za stjecanje njemačke jezične diplome (bez plaćanja) • mogućnost bilingvalne nastve iz povijesti i zemljopisa (uz plaćanje) JEZIČNA GIMNAZIJA • trajanje: 4 godine • broj učenika:140 (5 odjela) • bodovni prag: 50 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z • PRIPREMA ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA, UPIS NA BILO KOJI FAKULTET

 30. III. GIMNAZIJA - MATEMATIČKA K. Firingera 14, Osijek

 31. III. GIMNAZIJA - MATEMATIČKAK. Firingera 14, Osijek • naglasak na matematici, informatici, fizici PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA • trajanje: 4 godine • broj učenika: 140 (5 odjela) • bodovni prag: 50 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,F,B • PRIPREMA ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA, UPIS NA BILO KOJI FAKULTET posebno tehnički fakulteti prirodoslovni

 32. ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJAS PRAVOM JAVNOSTI V. Lisinskog 1, Osijek

 33. ISUSOVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJAS PRAVOM JAVNOSTI V. Lisinskog 1, Osijek • naglasak na klasičnim jezicima (latinski, grčki) • katolička škola, kršćansko ozračje, obavezan intervju roditelja i učenika • trajanje: 4 godine • broj učenika: 48 (2 odjela) • bodovni prag: 51 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z • PRIPREMA ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA, UPIS NA BILO KOJI FAKULTET

 34. PRIVATNA ŠKOLA "GAUDEAMUS"Školska 6, Osijek

 35. PRIVATNA ŠKOLA "GAUDEAMUS"Školska 6, Osijek • osnovana 1997. godine • program prilagođen svakom pojedincu • za upis se prolaze testovi sposobnosti, inteligencije...to su kriteriji za upis (ne toliko ocijene) • školarina se plaća u punom iznosu (cca od 6 000 - 20 000 kn) • Mogućnost stipendiranja, posebno učenika koji u postigli dobe rezultate na natjecanjima OPĆA GIMNAZIJA • trajanje: 4 godine • broj učenika: 25 (1 odjel) • bodovni prag: 46 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z • PRIPREMA ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA, UPIS NA BILO KOJI FAKULTET

 36. EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA Trg Sv. Trojstva 4, Osijek

 37. EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA Trg Sv. Trojstva 4, Osijek EKONOMIST • trajanje: 4 godine • broj učenika: 168 (6 odjela) bodovni prag: 48 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA EKONOMSKI FAKULTET UPRAVNI REFERENT • trajanje: 4 godine • broj učenika: 56 (2 odjela) bodovni prag: 48 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,Po,Z - U školu se mogu integrirati učenici s teškoćama (lift, posebni programi…) • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA PRAVNI FAKULTET

 38. ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLAIstarska 3, Osijek

 39. ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLAIstarska 3, Osijek ELEKTROTEHNIČAR (opći program) • trajanje: 4 godine • broj učenika: 28 (1 odjel) • bodovni prag: 46 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,F, Teh.k. • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA ELEKTROTEHNIČKI, STROJARSKI I SRODNE FAKULTETE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO • trajanje: 4 godine • broj učenika: 28 (1 odjel) • bodovni prag: 46 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,F,Teh.k. • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE, UPIS NA ELEKTROTEHNIČKI TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU • trajanje: 4 godine • broj učenika: 28 (1 odjel) • bodovni prag: 42 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,F,Teh.k. • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA (smjenjuju se kroz šk. Godine) • trajanje: 4 godine • broj učenika: 28 (1 odjel) • bodovni prag: 40 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,F,Teh.k. • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA PROMETNI FAKULTET

 40. ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA Istarska 3, Osijek • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE • JMO - imati ugovor s odgovarajućom radionicom i upisuješ se bez obzira na ocjene

 41. GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČATrg Sv.Trojstva 1, Osijek • KLAVIRIST, HARFIST, VIOLINIST, VIOLIST, VIOLONČELIST, KONTRABASIST, GITARIST, FLAUTIST, KLARITENIST, OBOIST, FAGOTIST, SAKSOFONIST, KORNIST, TRUBAČ, TROMBIOIST, TUBIST, PJEVAČ, TEORETIČAR GLAZBE • uvjeti za upis: • završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. pripremni razred glazbene škole • položen stručni dio razredbenog ispita • trajanje: 4 godine • broj učenika: 30 (1 odjel) • bodovni prag: nema • predmeti za upis: predmeti iz glazbene škole (sviranje pojedinog instrumenta,solfeggio) • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA GLAZBENU AKADEMIJU

 42. GRADITLJSKO-GEODETSKA ŠKOLADrinska 16a, Osijek

 43. GRADITLJSKO-GEODETSKA ŠKOLADrinska 16a, Osijek TRAŽENO!!! inž. građevine GEODETSKI TEHNIČAR GRAĐEVINSKI TEHNIČAR (opći program) ARHITEKTONSKI TEHNIČAR • trajanje: 4 godine • broj učenika: po 28 (po 1 odjelu) • bodovni prag: 44 • predmeti za upis: HJ,SJ, M,F, Teh.k. • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA GRAĐEVINSKI ILI GEODETSKI FAKULTET

 44. GRADITLJSKO-GEODETSKA ŠKOLADrinska 16a, Osijek Pomoćni zidar, tesar, krovopokrivač – ukupno jedan odjel , samo opći uspjeh • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE TRAŽENA ZANIMANJA!!!

 45. MEDICINSKA ŠKOLA Vukovarska 209, Osijek

 46. MEDICINSKA ŠKOLA Vukovarska 209, Osijek MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR • trajanje: 4 godine • broj učenika: 75 (3 odjela) • bodovni prag: 48 • predmeti za upis: HJ,SJ,B,K,F • nakon zavšene škole slijedi pripravnički staž od 1 god. i polaganje stručnog ispita • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA VIŠU MEDICINSKU ŠKOLU (2 god.) ZUBOTEHNIČAR (liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti) • trajanje: 4 godine • broj učenika: 30 (1 odjel) • bodovni prag: 46 • predmeti za upis: HJ,B, SJ,K,F • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA FAKULTET PRIMALJA • trajanje: 4 godine • broj učenika: 30 (1 odjel) • bodovni prag: 48 • predmeti za upis: HJ,B, SJ,K,F • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE FIZIOTERAPEUTSKID TEHNIČAR • trajanje: 4 godine • broj učenika: 30 • bodovni prag: 52 • predmeti za upis: HJ,M,B,K, F • nakon zavšene škole slijedi pripravnički staž od 1 god. i polaganje stručnog ispita • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE ILI UPIS NA FAKULTET Liječnička potvrda o ne postojanju kontraindikacija od obiteljskog liječnika za sve smjerove

 47. OBRTNIČKA ŠKOLA Trg bana Josipa Jelačića 24

 48. OBRTNIČKA ŠKOLATrg bana Josipa Jelačića 24 • PRIPREMA ZA ZAPOSLENJE • OBAVEZAN UGOVOR O NAUKOVANJU ZA: FRIZERA, AUTOLAKIRERA,STOLAR • MOGUĆNOST POLAGANJA MAJSTORSKOG ISPITA I OTVARANJA VLASTITOG OBRTA

 49. OBRTNIČKA ŠKOLATrg bana Josipa Jelačića 24

More Related