Download
stavba slova n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stavba slova PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stavba slova

Stavba slova

348 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Stavba slova

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Stavba slova • Utvoř od slova ZVUK slovo odvozené • Předponou • Příponou • Předponou i příponou • slovo složené

  2. Spoj předpony vlevo se slovními základy vpravo tak, aby vznikla smysluplná slova • bez - b) - chuť • pa - c) - městí • sou - d) - směr • místo - e) -uliční • pra - a) - hraničí • po - f) - sázka • před - g) - předseda • pří - h) - větří • za - ch ) - krásný • pře - i) - rozenec • proti - j) - babička • nad - n) -klíč

  3. Vytvoř složená podstatná jména. Zakroužkuj složeniny vlastní. velké město rychlá čistírna díl světa malý traktor přístroj měřící vodu zařízení k vedení plynu polovina koule kritika sebe sama třesení země noví manželé polovina času mžik oka

  4. Doplníš, co znamenají tyto zkratky? Podtrhni zkratková slova. ZOH OSN ČR Sazka MHD ČT Čedok KRNAP DAMU Mgr. KČT ODS

  5. Odtrhni z uvedených slov předpony, poté koncovku a příponu. Jak se říká části slova, která ti zbyla? NELÍČENÁ UVAŽOVAT PROPOCENÝ Utvoř přechýlenou podobu následujících slov a zvýrazni příponu Označ slova, ve kterých došlo ke střídání hlásek Hroch žák vlk císař Doktor kos krejčí Japonec Holub pedagog orel tygr Mistr /světa/ dělník žebrák turista

  6. TVAROSLOVÍ Urči slovní druhy zvýrazněných slov Musím ti představit svého známého. Nevzpomene si jméno známého herce. Večer půjdeme do kina. Už je večer, vrátíme se domů. Oznámím jen svým blízkým svatbu. Donesu to našim blízkým sousedům. Jaký je mluvnický význam zvýrazněných slov? Jaký je jejich slovní význam? Dnes zavolám tvému učiteli.

  7. Změníš v dané větě přídavné jméno tak, aby se změnil význam slovní, ale mluvnický zůstal zachován ? OBLÉKNU SI ČERVENOU SUKNI. Doplníš podstatná jména v množném čísle ve správných tvarech ? Mluvili jsme o tom s ________ /kamarád/ ve škole. S _________ /člověk/ z venkova si rozumím. Dorozuměl se s _________/host/ anglicky. Chováme doma _________/králík/. Neběhej mezi __________/ lavice/. Ty si ještě hraješ s ________/ autíčko/? Pochlub se svými _________/cíl/. Platili cizími ____________/peníze/. Sklep se hemžil __________/myš/. Chci se věnovat jiným _______/věc/.