Download
konference cate 2001 expert partner engineering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konference CATE 2001 EXPERT & PARTNER engineering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konference CATE 2001 EXPERT & PARTNER engineering

Konference CATE 2001 EXPERT & PARTNER engineering

98 Views Download Presentation
Download Presentation

Konference CATE 2001 EXPERT & PARTNER engineering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konference CATE 2001EXPERT & PARTNER engineering

 2. Obsah • Historie • Vlastnická struktura • Certifikace • Mezinárodní ocenění • Reference • Produktové portfolio • Produktové portfolio v oblasti informační bezpečnosti

 3. Historie • 1991 – založení společnosti • 1991 – obrat 0,3 mil Kč (3 zaměstnanci) • 2000 – obrat 517 mil Kč (139 zaměstnanců) • Stále rostoucí podíl služeb: • 1992 – 3% • 2000 – 20%

 4. Historie (pokrač.) • V květnu 2000 získání certifikátu ISO 9001 • Na přelomu května a června 2000 završeno 10 let úspěšné existence společnosti vstupem institucionálního investora CDEF (Czech Direct Equity Fund)

 5. Vlastnická struktura • CDEF (CDA) – majoritní podílCDEF = EBRD (40 %), CAIS (20 %),Alliance Capital (20%), ostatní(20% - japonský a další kapitál) • Zakladatelé společnosti

 6. Certifikace EPe je držitelem řady vysokých certifikátů, např.: • Cisco Silver Certified Partner • Hewlett - Packard Corporate Resseler • Microsoft Certified Solution Provider Partner • a mnoha dalších (3Com, Compaq, IBM,Lucent Technologies, Noris, …)

 7. Mezinárodní ocenění Mimořádný úspěch: • Projekt implementace Microsoft NT na pobočky České spořitelny obdržel mezinárodní ocenění v Seattle (cenu jsme převzali v USA od Billa W. Gatese) jako nejlepší projekt roku.

 8. Reference z oblasti státní správy • Ministerstvo obrany • Ministerstvo vnitra • Nejvyšší kontrolní úřad • Česká národní banka a další

 9. Produktové portfolio EPe

 10. Produktové portfolio EPev oblasti informační bezpečnosti • Komplexní projekty bezpečnosti IS • Analýza rizik • Penetrační testování • Vypracování bezpečnostní dokumentace • Havarijní plánování • Recertifikace přístupových práv

 11. Produktové portfolio EPev oblasti informační bezpečnosti (pokr.) • Obnova dat z havarovaných paměťových médií • Školení • Autentizační systémy • Perimetrické systémy • Kryptografická ochrana - systémy, komunikace • Infrastruktury veřejných klíčů (PKI)

 12. Děkuji Vám za pozornost.