Download
open source n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Open Source PowerPoint Presentation
Download Presentation
Open Source

Open Source

98 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Open Source

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Open Source FloreaBogdan Andrei, 341 C5

  2. Proiectele open-source reprezintaaceleproiecte software în care codulsursaestefacutpublic la sfârşitulproiectuluisauchiarîntimpuldesfăşurării sale. Ideea de cod open-source estedestul de veche, ea apărând din nevoiaprogramatorilor de a rezolvaanumiteprobleme care apăreaufrecventîncadrulprogramelor.

  3. De multeoritermenii de software open-source şi software liber (cunoscutşi sub denumirea de FLOSS/FOSS – Free (Libre) Open Source Software) suntfolosiţi ca sinonime. Cu toateacestea, existeanumitediferenţeînmodul de licenţiereşiredistribuireîntreacestetipuri. Ca regulăgeneralăînsă, se poatespunecătoateprogrameleliberesunt open-source, dar nu şiinvers.

  4. Comunitateadezvoltatorilor de software liber a apărutpentru prima datăîn 1983, când Richard Stallman a lansatproiectul GNU. Acestaavea ca scopdezvoltareaunuisistem de operare care sărespectelibertăţileutilizatorilor. Acestproiect s-a dezvoltat rapid şiîn 1985 a apărut „The Free Software Foundation”, ceamaicunoscutăorganizaţiepentrupromovareaprogramelorlibereşi open-source.

  5. Înultimeledecenii, tot maimultecompanii au adoptat un model de dezvoltare software open-source, încercândsăformezeşisămenţinăcomunităţicâtmainumeroaseşicâtmai active înjurulproduselordezvoltate de ele. Se estimeazăcăînurmă cu un an existaupeste 200.000 de proiecte open-source găzduitepesiturilespecializate, dintre care aproximativ 18.000 de proiecte mature, iar rata de creştere a acestorproiecte era de aproximativ 85% pe an (adică se dublau la fiecare 14 luni)

  6. Managementulunuiproiect software open-source se deosebeşteoarecum de managementulunuiproiect software clasic. Diferenţeleţin de maimulte motive: * multeproiecte open-source nu încep cu scopul de a obţine profit, ci de a crea un produs software care să-şisatisfacăutilizatorii

  7. * existăproiectepornite din dorinţaautorului de a învăţa o tehnologienouăsau un limbaj de programarenou; acesteproiectesuntdeseorifolosite ca „laboratoare” pentrunoitehnici de programare * deşicompaniileinvestescînproiectele open-source care le intereseazăsauîşidezvoltăpropriileaplicaţii, programatoriiimplicaţiînproiecte open-source sunt de celemaimulteorivoluntari

  8. * oameniiimplicatiîntr-un proiect open-source pot aveadisponibilităţi de timpşicalităţidiferite; maimult, disponibilitatea pot varia de la lună la lunăsauchiar de la zi la zi; programul de lucruestediferitfaţă de celdintr-o firmă * persoaneleceparticipăîntr-o comunitatesuntdeseorirăspânditepe tot globul, existândprobleme cu diferenţele de fusorar * uneori, rolul de project-manager esteasumat de un dezvoltator, care nu are experienţăîndomeniuladministrăriiproiectelor.