Download
open source n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Open Source PowerPoint Presentation
Download Presentation
Open Source

Open Source

272 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Open Source

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Open Source Mardare Ciprian Gabriel 342C5 Intergrarea Sistemelor Informatice

 2. Cuprins • Introducere • Open Source Definition • Criterii de evaluare a licenței • Principii de dezvoltare open source • Model Open Source • Avantaje & Dezavantaje • Concluzii Intergrarea Sistemelor Informatice

 3. Introducere • Free Software – mișcare apărută în anii ’80, fondată de Richard Stallman. • Free = Libertate (nu gratuit)  • Open Source Software – mișcare apărută în 1998, fondată de Bruce Perens (creatorul Open Source Definition). • Conceptul de Open Source a început sa prindă contur odată cu dezvoltarea Internetului • Descrie practicile pentru dezvoltarea de produse a căror surse sunt publice. Intergrarea Sistemelor Informatice

 4. Open Source Definition • Definiția a fost dată de Bruce Perens, adaptată după  Debian Free Software Guidelines . • Folosită de Open Source Initiative pentru a detemina dacă o licență software poate fi considerată open source. • Open Source nu înseamnă doar acces la codul sursă. Termenii de distribuție trebuie să fie în concordanță cu un set de criterii. Intergrarea Sistemelor Informatice

 5. Criterii • Redistribuire liberă • Nu restricționează comercializarea produselor • Cod sursă • Trebuie să permită distribuirea atât în formă compilată, cât și în variantă de cod sursă • Lucrări derivate • Permite modificări și lucrări adiacente și trebuie să permită redistribuirea sub aceeași licență cu software-ul inițial Intergrarea Sistemelor Informatice

 6. Criterii (2) • Integritatea codului sursă a autorului • Licența poate restricționa distribuirea codului sursă modificat doar dacă acceptă patch-uri • Trebuie să specifice explicit distribuirea codului sursă modificat • Poate cere ca lucrările adiacente să poarte nume sau numere de versiune diferite de varianta originală • Interzice discriminările față de persoane sau grupuri • Interzice discriminările față de domeniul de activitate • Nu trebuie să restricționeze pe nimeni în utilizarea produsului în diferite domenii de activitate Intergrarea Sistemelor Informatice

 7. Criterii (3) • Distribuirea licenței • Drepturile trebuie sa fie aplicabile tuturor celor cărora le este redistribuit programul, fără a fi necesară o licență adițională • Licența nu trebuie să fie specifică unui produs • Drepturi independente dpdv al distribuției software din care face parte programul • Licența nu trebuie să restricționeze alte software-uri • Nu trebuie să restricționeze alte produse software • Licența trebuie să fie neutră dpdv al tehnologiei Intergrarea Sistemelor Informatice

 8. Principii de dezvoltare open source • Free = Freedom not “Free Stuff” • Principiul Deschiderii • Principiul Transparenței • Principiul publicării informațiilor cât mai des și mai devreme • Comunitate Intergrarea Sistemelor Informatice

 9. Principiul Deschiderii • Feedback + mecanism de raportare a defectelor – publice • Cod sursă public • Forum pentru dezbaterea problemelor și contribuirea la dezvoltarea produsului Intergrarea Sistemelor Informatice

 10. Principiul Transparenței • Publicarea Road-Map-ului • Publicarea sistemului de monitorizare a defectelor • Design Documentation • Calendar Intergrarea Sistemelor Informatice

 11. Principiul publicării informațiilor cât mai des și mai devreme • Informația disponibilă cât mai devreme și updatată cât mai des • Inclusiv cod sursă • Repository public cu versiunile curente Intergrarea Sistemelor Informatice

 12. Model Open Source Intergrarea Sistemelor Informatice

 13. Avantaje • Dreptul de acces la codul sursă și modificare a acestuia • Datorită existenței unei comunități, bug-uril pot fi rezolvate mai rapid și mai ușor • Promovarea redistribuirii codului sursă • De obicei software-ul open source este gratuit Intergrarea Sistemelor Informatice

 14. Dezavantaje • Dezvoltarea de software open source nu este obligatorie sau garantată • Datorită dezvoltării în paralel și lipsei de publicitate, este greu de ținut evidența ultimei versiuni • Datorită numărului mare de persoane ce participă la dezvoltarea proiectului, nu se poate ține evidența proprietății codului, în plus există riscul apariției de closed source code. Intergrarea Sistemelor Informatice

 15. Concluzii • Conceptul de open source este aplicabil și în alte domenii decât software/hardware open source. • Ex. Robotică, medicină, cercetare, conținut digital (Wikipedia) • Open source software se referă la dezvoltarea de produse software a căror cod sursă este public. Intergrarea Sistemelor Informatice

 16. Întrebări Intergrarea Sistemelor Informatice