Download
open source n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Open Source PowerPoint Presentation
Download Presentation
Open Source

Open Source

101 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Open Source

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Open Source Vasile Irina Elena342C5

 2. Cuprins • Istoric • Ce inseamna? • De ce este util? • Proiecte Open Source • Alt tip de invatare • Avantaje • Dezavantaje • Open Source pentru hardware • Invataminte • Securitate • Concluzii

 3. Istoric • Inainte existau procese care permiteau accesul utilizatorilor sau specialistilor la procesul de ddezvoltare • Ex: ''Request for Comments'‘ • Initiativa open source fondata in 1998 de catre Eric Raymond si Bruce Perens

 4. Ce inseamna? • Orice software distribuit sub o licenta care permite utilizatorului sa: - il foloseasca liber, fara restrictii - sa vada codul sursa - modifice codul sursa - redistribuie codul sursa modificat

 5. De ce este util? • Poate fi studiat • Poate fi imbunatatit • Gratuit • Usor de obtinut • Lucru in echipa • Afacere

 6. Proiecte Open Source • GNU/Linux • Mozilla Firefox • pidgin • gcc • Apache server • PHP • MySQL

 7. Alt tip de invatare • Invatarea este un proces de implicare a individului într-o comunitate, nu un proces de internalizare a cunostintelor

 8. Avantaje(1) • disponibilitatea codului sursă si posibilitatea modificarii • dreptul de a redistribui modificări şi a îmbunătăţicodul • dreptul de a folosi software-ul în orice mod • viitorul software-ului nu depinde de o singura entitate

 9. Avantaje(2) • Imposibilitatea de a restrictiona într-un mod unilateral modul în care software-ul este utilizat • No ''black boxes'' • Forum democratic

 10. Dezavantaje • Nu există nici o garantie pentru development • Fara prea multa publicitate • Uneori nu se stie starea precisa a proiectului • Nu se bazeaza pe echipe care se auto-organizeaza • Lipsa compensarii

 11. Open Source pentru hardware • Accesul liber la specificatiile de proiectare in vederea copierii, redistribuirii • Procesroul multicore T1 OpenSpark • Folosirea metodologiilor open source pentru proiectarea de prototipuri si sisteme • Java Education & Development Initiative

 12. Invataminte(1) • Fiecare software bine scris are la baza un interes personal al unui dezvoltator • Programatorii buni stiu ce software sa scrie, cei foarte buni stiu ce sa rescrie si sa refolosesca • Accentul se pune pe functionalitate nu pe volum mare de munca • Este importanta atitudinea si implicarea particiantului

 13. Invataminte(2) • Utilizatorii fac parte din proiect • Se preiau principiile Agile • Persoanele care testeaza sunt foarte importante • Recunoasterea unei idei bune, efortul pentru solutii inovative sunt punte centrale

 14. Securitate • Orice bug e mai repede detectat si inlaturat • Proiecte nu dispun de procese formale de asigurarea calitatii • Nu exista o preocupare in ceea ce priveste problemele de securitate • Implicare redusa => Abandon

 15. Concluzii • Programatori din medii diferite, pot prin intermediul Internetului, sa citeasca, sa redistribuie, sa rezolve buguri, sa modifice sursa • Viteza de dezvoltare a produsului creste considerabil • Detectare rapida a erorilor

 16. Bibliografie • Dezvlotarea de Software in context CMMI • http://www.tamingthebeast.net/articles5/open-source-software.htm • http://eu.conecta.it/paper/Perceived_disadvantages_ope.html • http://www.computereconomics.com/article.cfm?id=1043 • http://eu.conecta.it/paper/Open_source_software_patent.html#sec:software-patents • http://eopensource.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=41 • http://eu.conecta.it/paper/Some_dates_open_source.html

 17. Va multumesc!