Download
anatomi l ran om kroppens uppbyggnad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anatomi Läran om kroppens uppbyggnad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anatomi Läran om kroppens uppbyggnad

Anatomi Läran om kroppens uppbyggnad

541 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Anatomi Läran om kroppens uppbyggnad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anatomi Läran om kroppens uppbyggnad • Anatomisk terminologi • Extern = yttre • Intern = Inre

 2. Skelettet

 3. Skelettet

 4. Skelettet

 5. Skelettet

 6. Skelettet

 7. Leder och fogar • Skelettet är förbundet med varandra genom leder eller fogar • Lederna – rörliga förbindelser • Fogarna – stort sett fasta • Lederna och fogarna hålls samman av muskler och ledband – ligament • Lederna möjliggör rörelser mellan skelettdelarna

 8. Lederna • Konstruktion och funktion • Olika typer av leder beroende på hur benen är formade • Ledspringan ett slutet rum med ledvätska som ger näring åt ledbrosket samt minskar friktion och förslitning på leden • Vissa leder där ledhuvud och ledpanna passar dåligt ihop, tex i knäleden är broskskivor sk menisker inpassade • Leden hålls alltså samman av ledband och muskler

 9. Fogarnas konstruktion och funktion

 10. Musklerna

 11. Hur funkar det? • Skelettmusklerna innehåller tunna trådar av två olika sorters protein, aktin och myosin. • Proteintrådarna kan förskjutas i förhållande till varandra. När muskeln är avslappnad är proteintrådarna skilda från varandra (1). • När muskeln dras samman glider trådarna av aktin och myosin in mellan varandra (2).

 12. Musklerna

 13. Musklernas uppbyggnad

 14. Muskelns huvuddelar

 15. Musklerna

 16. Några av kroppens muskler

 17. Prov - test • Vad menas med extern? • Vilka råd skulle du ge en ung person som rör sig väldigt lite angående skelettet? Utveckla ditt svar. • Vilka ben skyddar hjärta och lungor? (ledtråd – skadas lätt vid hjärt och lungräddning) • Vad är skillnaden mellan leder och fogar? • Nämn hur många ledtyper vi har och ge exempel på var de sitter? • Varför är det alltid viktigt att kolla om någon skadat ryggen? Motivera ditt svar?