Download
gender wiskunde n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gender & Wiskunde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gender & Wiskunde

Gender & Wiskunde

156 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gender & Wiskunde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gender & Wiskunde Heeft single-sex educatie effect op wiskunde prestatie en motivatie?

 2. Inleiding Inleiding Vraag Hypothesen Doel Opzet Planning Belangrijk Literatuur • Meisjes kiezen minder vaak voor wiskunde en bètavakken dan jongens, en tonen minder interesse in bètatechnische opleidingen en beroepen (Shakeshaft, 1995) • Een mogelijke oorzaak hiervan is stereotypering; het idee dat wiskunde voor jongens is • Een sterk stereotypebeeld van wiskunde is een mogelijke oorzaak dat meisjes slechter presteren in wiskunde dan jongens (Kiefer et al., 2007)

 3. Inleiding Inleiding Vraag Hypothesen Doel Opzet Planning Belangrijk Literatuur • Stereotypering kan op veel manieren plaatsvinden. Eén van de mogelijke manieren is in het klaslokaal zelf • In een klaslokaal wordt vaak een mannelijke leerling uitgekozen om vragen te beantwoorden en om opdrachten voor te doen (Shakeshaft, 1995) • Bij wiskunde en andere bètavakken geldt dat nog sterker dan bij andere vakken.

 4. Inleiding Inleiding Vraag Hypothesen Doel Opzet Planning Belangrijk Literatuur • Zouden meisjes beter presteren op wiskunde en bètavakken zonder jongens in de klas? • Uit onderzoek is gebleken dat meisjes beter presteren in wiskunde en bètavakken op single-sex scholen (Carpenter et al., 1987; Jimenez et al., 1989; Lee et al., 1990)

 5. Onderzoeksvraag Inleiding Vraag Hypothesen Doel Opzet Planning Belangrijk Literatuur Wat is het effect van single-sex educatie tijdens de wiskundeles op leerlingen van een gemengde middelbare school? Tijdens het experiment wordt er gekeken naar het effect op: • motivatie • inzet • wiskundeprestaties • beeld van wiskunde

 6. Hypothesen Inleiding Vraag Hypothesen Doel Opzet Planning Belangrijk Literatuur • de wiskundeprestaties en inzet/motivatie van meisjes zal omhoog gaan vergeleken met gemengde klassen • de seksespecifieke stereotypering binnen de klas zal minder zijn in single-sex klassen vergeleken met gemengde klassen • De prestaties in single-sex klassen zullen meer verbetering vertonen vergeleken met het voorgaande jaar dan de prestaties in gemengde klassen

 7. Doel van het onderzoek Inleiding Vraag Hypothesen Doel Opzet Planning Belangrijk Literatuur • Inzicht krijgen in de effecten van single-sex educatie op leerlingen • Inzicht krijgen in de processen die wiskundeprestaties van leerlingen kunnen beïnvloeden • Een mogelijke methode verkennen om meer meisjes te interesseren voor wiskunde en bétavakken

 8. Opzet van de studie Inleiding Vraag Hypothesen Doel Opzet Planning Belangrijk Literatuur • Experimentele studie, ondersteund door vragenlijsten • Bijhouden gegevens van drie verschillende groepen: • Jongensklas • Meisjesklas • Gemengde klas

 9. Opzet van de studie Inleiding Vraag Hypothesen Doel Opzet Planning Belangrijk Literatuur • Type school: Middelbare school met veel parallel klassen • Minstens 3 parallelklassen nodig • Klas: VWO 3 • Nog geen profielen gekozen • Goed vergelijkbaar met VWO 2 • Alle klassen in het experiment moeten worden lesgegeven door dezelfde docent

 10. Opzet van de studie Inleiding Vraag Hypothesen Doel Opzet Planning Belangrijk Literatuur • Vragenlijsten • Vragenlijsten voor de leerling: • Motivatie • Beeld van wiskunde • Vragenlijsten voor de docent: • Inzet van de leerlingen • Vragenlijsten worden 1 keer per periode gegeven. • Cijfers op toetsen

 11. Planning Inleiding Vraag Hypothesen Doel Opzet Planning Belangrijk Literatuur • Half jaar voor aanvang van het onderzoek: • beginnen met voorbereiden bij de school • Leerlingen selecteren • Docenten voorlichten • Vragenlijsten testen • Onderzoek: klassen volgen voor 1 jaar • Gegevens verzamelen • Half jaar na het onderzoek: • Gegevens uitwerken Totale duur onderzoek: 2 jaar

 12. Belangrijke punten Inleiding Vraag Hypothesen Doel Opzet Planning Belangrijk Literatuur • Iedere periode evaluatie: gaat het niet slechter met de klassen? • Leerlingen, docenten en ouders dienen geinformeerd te worden over het onderzoek • Toestemming van de ouders is nodig • Maar het doel van het onderzoek kan pas achteraf bekend worden gemaakt! • Docenten moeten vooraf tips worden gegeven om de leerlingen neutraal te benaderen.

 13. Literatuurlijst Inleiding Vraag Hypothesen Doel Opzet Planning Belangrijk Literatuur • Carpenter, P.; Hayden, M. (1987). Girls' Academic Achievements: Single-Sex versus Coeducational Schools in Australia. Sociology of Education, 60, 156-167. • Chatard, A.; Guimond, S.; Selimbegovic, L. (2007). “How good are you in math?” The effect of gender stereotypes on students’ recollection of their school marks. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 1017–1024. • Eccles, J.S.; Jacobs, J.E. (1986). Social Forces Shape Math Attitudes and Performance. Signs, 11, 367-380. • Ict-STER (2006). Gezamenlijke actie voor meisjes en ict. Retrieved 30-1-2008 from: http://www.ict-ster.nl/verslagSG3.htm • Jimenez, E.; Lockheed, M.E. (1989). Enhancing Girls' Learning through Single-Sex Education: Evidence and a Policy Conundrum. Educational Evaluation and Policy Analysis, 11, 117-142. • Kiefer, A.K.; Sekaquaptewa, D. (2007). Implicit stereotypes and women’s math performance: How implicit gender-math stereotypes influence women’s susceptibility to stereotype threat. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 825–832. • Lamb, S. (1996). Gender Differences in Mathematics Participation in Australian Schools: Some Relationships with Social Class and School. Policy British Educational Research Journal, 22, 223-240. • Lee, V.E.; Lockheed, M.E. (1990). The Effects of Single-Sex Schooling on Achievement and Attitudes in Nigeria. Comparative Education Review, 34, 209-231. • Manger, T.; Gjestad, R. (1997). Gender Differences in Mathematical Achievement Related to the Ratio of Girls to Boys in School Classes. International Review of Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft / Revue Internationale de l'Education, 43, 193-201. • Marsh, H.W.; Yeung, A.S. (1998). Longitudinal Structural Equation Models of Academic Self-Concept and Achievement: Gender Differences in the Development of Math and English Constructs. American Educational Research Journal, 35, 705-738. • McCandless, N.J.; Lueptow, L.B.; McClendon, M.K. (1989). Family Socioeconomic Status and Adolescent Sex-Typing. Journal of Marriage and the Family, 51, 627-635. • Parsons, J.E.; Adler, T.F.; Kaczala, C.M. (1982). Socialization of Achievement Attitudes and Beliefs: Parental Influences. Child Development, 53, 310-321. • Relich, J. (1996). Gender, Self-Concept and Teachers of Mathematics: Effects on Attitudes to Teaching and Learning. Educational Studies in Mathematics, 30, 179-195. • Shakeshaft, C. (1995). Reforming Science Education to Include Girls. Theory into Practice, 34, 74-79. • Tartre, L.A.; Fennema, E. (1995). Mathematics Achievement and Gender: A Longitudinal Study of Selected Cognitive and Affective Variables [Grades 6-12] Educational Studies in Mathematics, 28, 199-217. • Tiedemann, J. (2002). Teachers' Gender Stereotypes as Determinants of Teacher Perceptions in Elementary School Mathematics. Educational Studies in Mathematics, 50, 49-62. • Witte, T. (2007). Meisjes en bèta voor een hoogwaardige kenniseconomie. Nieuwsbrief Enova, 26, 3.

 14. Bedankt voor de aandacht! Zijn er nog vragen?