1 / 53

Monte-Carlo meetodid 6. loeng

Monte-Carlo meetodid 6. loeng. Valikumeetod. Eelmises loengus: jaotusfunktsiooni pööramise meetod. Tihedusfunktsioon on, aga jaotusfunktsiooni leidmine on raske?. Aegluubis. Aegluubis. Aegluubis. Aegluubis. Aegluubis. Aegluubis. Aegluubis. Aegluubis. Aegluubis. Aegluubis.

hieu
Télécharger la présentation

Monte-Carlo meetodid 6. loeng

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Monte-Carlo meetodid6. loeng Valikumeetod

 2. Eelmises loengus: jaotusfunktsiooni pööramise meetod

 3. Tihedusfunktsioon on, aga jaotusfunktsiooni leidmine on raske?

 4. Aegluubis...

 5. Aegluubis...

 6. Aegluubis...

 7. Aegluubis...

 8. Aegluubis...

 9. Aegluubis...

 10. Aegluubis...

 11. Aegluubis...

 12. Aegluubis...

 13. Aegluubis...

 14. Aegluubis...

 15. Aegluubis...

 16. Aegluubis...

 17. Formaalsused Kas juhuslike suuruse X genereerimise eeskiri: 1. Y1~U(a,b) Y2~U(0, max(f)) 2. Kui Y2<f(Y1) siis X=Y1; muidu mine tagasi punkti 1 ikka genereerib jaotusest f juhuslikke suuruseid? Kas fY1|Y2<f(Y1) = f ?

 18. Tõestus

 19. Valikumeetodi efektiivsus Ühe soovitud juhusliku suuruse saamiseks peame keskmiselt genereerima (b-a)c ühtlase jaotusega arvude paari

 20. Kui palju kasutut tööd? Ühe juhusliku suuruse X saamiseks tuleb keskmiselt genereerida (10-(-4))*0.31 = 4,34 arvupaari (Y1, Y2). 100000 arvupaarist võiks saada umbes 100000/4,34=23041 sobivat juhuslikku suurust...

 21. Kui palju kasutut tööd? Ühe juhusliku suuruse X saamiseks tuleb keskmiselt genereerida (10-(-4))*0.31 = 4,34 arvupaari (Y1, Y2). 100000 arvupaarist võiks saada umbes 100000/4,34=23041 sobivat juhuslikku suurust...

 22. Normaaljaotuse näide

 23. Normaaljaotuse näide

 24. Konstandi c valik Y1~U(-5,5) Y2~U(0, c) c=1/sqrt(2*π) ≈ 0,399 c=? Efektiivsus?

 25. Efektiivsus: 4 arvupaari 1 normaaljaotusega juhusliku suuruse saamiseks...

 26. > ks.test(x, pnorm) One-sample Kolmogorov-Smirnov test data: x D = 0.003, p-value = 0.3093 alternative hypothesis: two-sided

 27. Üldine valikumeetod

 28. Üldine valikumeetod

 29. Üldine valikumeetod

 30. Üldine valikumeetod

 31. Üldine valikumeetod

 32. Kolmnurka genereerimine

 33. Kolmnurka genereerimine

 34. Tihedusfunktsioon g(x) = 2-2*x Jaotusfunktsioon G(x) = 2x - x2 Jaotusfunktsiooni pöördfunktsioon G-1(x) = 1-sqrt(1-x)

More Related