Download
feng shui n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Feng shui PowerPoint Presentation

Feng shui

280 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Feng shui

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Feng shui

  2. Filozofia feng shui • Chi- energia życiowa • Sha- energia agresywna • Jin & Jang • Pięć żywiołów • Bagua • „Środki lecznicze” fengshui

  3. Feng shui Fengshui jest nauką licząca co najmniej 4000 lat, która może pomóc pozytywnie oddziaływać na nasze życie i życie naszej rodziny. W tłumaczeniu fengshui oznacza wiatr i wodę. Wprowadzenie między nimi równowagi jest głównym zadaniem feng shui.

  4. Chi - energia życia Chi jest oddechem życia we wszystkim wokółi w każdym z nas. W wietrze, w wodzie, w kwiatach ,w drzewach, w zwierzętach i w nas samych. Tę energię życiową Chińczycy nazwali chi, Hindusi nazywają prana, a u Japończyków nosi nazwę ki.

  5. Sha - energia agresywna W chińskiej filozofii wszystko ma swoje przeciwieństwo, a więc także chi. Zbyt wiele chi łatwo przekształca się w negatywną, niszczycielską energię sha. Sha jest stojąca w miejscu albo niewłaściwie skierowana, niekorzystna chi. Źródłem sha są np. : proste ulice, przewody, mosty, tory kolejowe.

  6. Jin i jang- rytm życia Jin i jang trzeba postrzegać jako dwa bieguny, między którymi rozgrywa się wszystko na Ziemi. I tak, jak w magnesie lub kuli ziemskiej jeden biegun nie może istnieć bez drugiego, tak jin i jang uzupełniają się w sensowną całość.

  7. Pięć elementów (żywiołów)- formy objawiania się chi Z symboliką jin i jang związany jest pogląd, że świat składa się z ciągłych procesów przemian. W taoizmie rozróżnia się pięć podstawowych jakości energii- „pięć elementów”: drewno, ogień, wodę, ziemię i metal.

  8. Bagua Bagua opiera się na teorii głoszącej, że każde pomieszczenie, każda forma, każdy przedmiot jest jednolitą całością. Za pomocą bagua udaje się nam świadomie odkrywać jakość energii w naszym mieszkaniu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu schematu dziewięciu stref bagua. Strefy te są podporządkowane najważniejszym celom życiowym i mogą być aktywizowane przez określone symbole i świadome konfiguracje.

  9. Schemat bagua

  10. „Środki lecznicze” feng shui "Środki lecznicze" feng shui przywracają energię chi, zbyt silnej i biegnącej po liniach prostych, jej naturalną prędkość. Działają one jak magnesy energetyczne o ożywiają obszary, które nie są zaopatrzone w energię chi albo mają jej zbyt mało.