NInA w Europeana Awareness - PowerPoint PPT Presentation

nina w europeana awareness n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NInA w Europeana Awareness PowerPoint Presentation
Download Presentation
NInA w Europeana Awareness

play fullscreen
1 / 22
NInA w Europeana Awareness
187 Views
Download Presentation
indiya
Download Presentation

NInA w Europeana Awareness

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NInA w Europeana Awareness Toruń, 18 października 2012 r.

 2. Cele i grupa docelowaEuropeana Awareness

 3. CELE EUROPEANA AWARENESS • Podniesienie świadomość o istnieniu i możliwościach Europeany wśród następujących grup odbiorców: • Osoby zainteresowane kulturą  zaangażowanie osób i ich prywatnych archiwów do tworzenia i korzystania z Europeany • Dostawcy treści związanych z kulturą agregacja zasobów z instytucji kultury i ich dystrybucja na stronach odwiedzanych przez internautów • Środowisko IT  umożliwienie „transferu wiedzy” i promowanie dalszego dystrybuowania treści i metadanych • Politycy  wspieranie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjności Toruń, 18 października 2012 r.

 4. Pakiety robocze projektu (WP) • WP 1 – kampania w mediach publicznych • kampania promująca idee Europeany oraz poszczególne działania w ramach WP • WP 2 – angażowanie użytkowników końcowych • Platforma dla „cyfrowych opowieści”/storytelling platform • Zbiórki prywatnych archiwów na temat I Wojny Światowej • Zbiórki prywatnych archiwów na temat transformacji ustrojowej w Europie Wschodniej • Wydarzenie (konkurs, wystawa online) łącząca GLAM z Wikipedią i innymi Wiki Toruń, 18 października 2012 r.

 5. Pakiety robocze projektu (WP) • WP 3 – rozwój nowych partnerstw • Działania na rzecz aktywizacji bibliotek, instytucji posiadających lokalne archiwa, nadawców  agregacja • Organizacja hackatonu  udostępnianie API Europeany • Organizacja konkursu na remix • WP 4 – łączenie zasobów kultury z branżą turystyczną • WP 5 – prawo autorskie a Europeana – promocja Europeana Licensing Framework • WP 6 – koordynacja działań Toruń, 18 października 2012 r.

 6. Europeana Awareness – skala europejska

 7. Podstawowe informacje o Europeana Awareness • Koordynator projektu - Europeana Foundation • W projekt zaangażowanych jest 48 podmiotów z całej Europy (poza Bośnią i Hercegowiną, Macedonią, Albanią, Ukrainą i Białorusią) • z Polski NInA i PCSS • Projekt trwa w latach 2012-2014 Toruń, 18 października 2012 r.

 8. Udział NInA w projekcie Europeana Awareness

 9. w Europeana Awareness • Projekt Europeana Awareness – udział NInA • WP 1 – kampania w mediach publicznych • NInA – pełni funkcję koordynatora działań PR w Polsce • WP 2 – angażowanie użytkowników końcowych • Zbiórki prywatnych archiwów na temat transformacji ustrojowej w Europie Wschodniej • WP 3 – rozwój nowych partnerstw • Hackaton – Hack4Europe • Konkurs - Remix Toruń, 18 października 2012 r.

 10. Hack4Europe

 11. Organizacja hackatonu Hack4Europe26-27 maja 2012 r., Warszawa • Cel hackatonu  udostępnienie API Europeany programistom i developerom tak, by powstawały np. aplikacje na urządzenia mobilne wykorzystujące zbiory Europeany • Uczestnicy  programiści i webdesignerzy z Polski i zza granic • Prezentacja powstałych sześciu prototypów aplikacji • Zasięg  równoległe hackatony w całej Europie; • wybór najlepszych aplikacji spośród ich wszystkich i prezentacja Art Space w Brukseli Toruń, 18 października 2012 r.

 12. Organizacja hackatonu Hack4Europe26-27 maja 2012 r., Warszawa • W ciągu dwóch dni maratonu  opracowanych zostało sześć prototypów aplikacji wykorzystującychzasoby Europeany, Zadaniem uczestników było opracowanie aplikacji, które pokażą jak można wykorzystać otwarte zasoby kultury.  Toruń, 18 października 2012 r.

 13. Organizacja hackatonu Hack4Europe26-27 maja 2012 r., Warszawa • Jury krajowego etapu konkursu, w składzie: • Jan Molendijk, Fundacja Europeana, • Marcin Werla, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe oraz • Agnieszka Słodownik z Narodowego Instytutu Audiowizualnego, • zadecydowało, że podczas europejskiego finału Hack4Europe, w Brukseli przed międzynarodowym jury zaprezentowana zostanie aplikacja opracowana przez Agatę Dziekan i Marka Średniawę – Art Space. Toruń, 18 października 2012 r.

 14. Organizacja hackatonu Hack4Europe26-27 maja 2012 r., Warszawa • Art Space została doceniona zarówno przez jury – zwyciężyła w kategorii Najbardziej innowacyjna aplikacja, jak również przez publiczność zgromadzoną w trakcie prezentacji efektów hackatonu – zdobywając nagrodę publiczności. • za aplikacja o największym potencjale społecznym jury uznało Art Terra. • więcej na: http://hack4europe.info

 15. Public Participation DayDni Otwartych Zbiórek

 16. Organizacja otwartych zbiórek;czerwiec 2013 • Temat  „Europeana 1989” • Zasięg  Niemcy, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Polska • Uczestnicy  mieszkańcy miast posiadający pamiątki związane z transformacją ustrojową; łączenie pokoleń • Cel zbiórek promowanie Europeany wśród potencjalnych użytkowników przez jej współtworzenie (crowdsourcing) Toruń, 18 października 2012 r.

 17. Slide with picture • Image title

 18. Europejski konkurs na remix

 19. Europeana Remixgrudzień 2013 – marzec 2014 • Temat  Przemiany ustrojowe w Europie Środkowo-Wschodniej • Przykład Dock’sDocs Gdańsk Remix 2011 • Zasięg  cała Europa • Uczestnicy  artyści, studenci, animatorzy kultury • Cel konkursu  promocja twórczego przetwarzania zasobów Europeany Toruń, 18 października 2012 r.

 20. Zaangażowanie NInA w nowe projekty Europeana • XL 2013-2015 Toruń, 18 października 2012 r.

 21. EUscreenXL 2013-2015 • Dziedzictwo telewizyjne ujęte w kontekście • Kolejna odsłona platformy tematycznej • Ponad 30 partnerów oraz NInA Toruń, 18 października 2012 r.

 22. Dziękuję!jaroslaw.czuba@nina.gov.pl