Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kéttanítós modell PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kéttanítós modell

Kéttanítós modell

169 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kéttanítós modell

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kéttanítós modell Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Törökszentmiklós

 2. „Mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legtöbbet formáld belőlük és általuk.” Weöres Sándor

 3. I. A kéttanítós modell bevezetésének szükségszerűsége, igénye • Társadalmi változások • Elvárások a társadalom, a szülők részéről • Gyermeklétszám csökkenése • Eredményesség az iskolai tanulásban is • Sikeres tehetséggondozó program a felső tagozaton

 4. II. A kéttanítós modell fogalma, lényege • A modell eredeti fogalma • A modell, ahogyan mi értelmezzük • A kéttanítós modell lényege

 5. III. A kéttanítós modell célja • Egyéni, differenciált fejlesztés a tanórákon • Tanórán kívüli képességfejlesztés, tehetségkeresés • Az 5. évfolyamra történő beválogatásra való felkészítés • Pedagógusok közötti együttműködés fejlesztése • Eredményes felkészülés a 4. évfolyamos kompetenciamérésre

 6. IV. A kéttanítós modell szervezeti keretei • Heti 3 magyar és 3 matematika óra közös óravezetéssel 1. évf. órarendje

 7. IV. A kéttanítós modell szervezeti keretei • 3.b és 4.b osztályokban csoportbontás heti 1 matematika órán • Tanórán kívüli foglalkozás 4. évfolyamon: „Ügyes kezek, okos fejek” • Rendszeres versenyfelkészítési foglalkozások 1-4. évfolyamon • Eseti csoportbontások • Iskolai versenyek szervezése

 8. V. Kéttanítós modell a napi gyakorlatban • Reggeli áhitat • Beszélgetőkör • Reggeli mesehallgatás és meseolvasás • Olvasóvá nevelés programja • A hallott/olvasott mesék megbeszélése, • illusztrálása (Kincses füzet) • A napközi, mint a délelőtt folytatása

 9. Reggeli áhitat

 10. Mesehallgatás

 11. Így készül a Kincses füzet…

 12. Kincses füzet: Az oroszlán és a kisegér c. mese illusztrálása

 13. Kincses füzet: A fogfájós nyuszika

 14. VI. A módszer eredményei, hatásai • Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése • A felső tagozaton működő tehetséggondozó • osztályba való bejutás elősegítése • Az oktatási forma előnyei • Eredmények a tanulók szemszögéből nézve • Fejlesztő hatások a pedagógusok számára

 15. Versenyfelkészítés

 16. „Csendélet”?

 17. Matematika óra

 18. Csoportmunka a 3.b-ben

 19. Hit-és erkölcstan órán

 20. VI. A módszer eredményei, hatásai • ÖSSZEGEZVE • A tanulók fejlődése az egyéni adottságokat figyelembe véve rendszerszerűen tervezett, szervezett • Az alapkészségek fejlesztése jó, kiemelkedő- a gyengébb képességű tanulóknál is egyenletes az előrehaladás • Az SNI-s tanulók integrációja, fejlesztése intenzív • A tehetségfigyelés korai szakaszban kezdődik • A tehetséggondozás egyéni lehetőségei biztosítottak

 21. VII. A kéttanítós modell ajánlása • Heterogén összetételű osztályok számára • Az egyéni fejlődés biztosítását alkalmazó • pedagógusok számára • Innovatív szemléletű iskolák számára

 22. „A tehetség is a természet azon értékei közé tartozik, amely gondozást kíván. Nem kapálást, nyírást, permetezést, csak dús termőtalajt, odafigyelést és szabadságot a növekedéshez.” Gyarmathy Éva KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! Polgárné Madarasi Zsuzsanna és Pappné Tóth Ilona